LCH KHAI GING KHÓA 196 (tháng 2 năm 2023)
 Ghi danh online t 7:30 ngày 30/01/2023 đến 11:00 ngày 30/01/2023 (truy cp website ghi danh: http://gd.hcmuaf.edu.vn/ )
Hoc ghi danh trc tiếp t 7:30 đến 16:00 ti phòng ghi danh Trung tâm Tin Hc như sau:
- Ngày 30/01/2023: ghi danh cho lp Phn 2_Excel nâng cao.
- Ngày 31/01/2023: ghi danh cho lp Ôn Phn 1 và Access cơ bn.
Hc trc tiếp trên máy tính Trung Tâm tin hc.

 

Kết thúc khóa hc Trung tâm s sp xếp lch thi (không cn phi đăng ký thi )

 

Số lần xem trang: 262
Điều chỉnh lần cuối: 28-01-2023

Lịch Khai giảng

Khai giảng khóa 200 (02-06-2023)

Khai giảng khóa 199 (08-04-2023)

Khai giảng khóa 198 (14-03-2023)

Khai giảng khóa 197 (16-02-2023)

Khai giảng khóa 195 (07-11-2022)

KHOÁ TẬP HUẤN - ĐÀO TẠO THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM VÀ XỬ LÝ THỐNG KÊ (20-10-2022)

Khai giảng khóa 194 (18-10-2022)

Khai giảng khoá 193 (19-09-2022)

Khai giảng lớp Autocad căn bản (15-09-2022)

Khai giảng khoá 192 (18-08-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn chín hai năm hai

Xem trả lời của bạn !