TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC (cập nhật thêm)
Đợt thi tháng 03 năm 2023
Danh sách Trung tâm Tin học chuyển phòng đào tạo  xét tốt nghiệp. Vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm Tin học Trường ĐHNL để giải đáp các thắc mắc, xin cảm ơn.
STT Mã SV Họ và tên   Ngày sinh Mã lớp Ghi chú
1 19155001 Lê Nguyễn Quỳnh An 21/08/2001 DH19KN  
2 21129531 Phan Nguyễn Duy An 23/05/2003 DH21DD  
3 19117001 Vương Trường An 20/01/2001 DH19CT  
4 19128008 Lâm Mỹ Anh 10/10/2001 DH19AV  
5 21139006 Lê Thị Kim Anh 30/05/2002 DH21HD  
6 19116003 Đặng Hoàng Anh 09/11/2001 DH19NT  
7 18112010 Ngô Ngọc Minh Anh   DH18TY  
8 19125508 Nguyễn Hoàng Tuyết Anh 08/04/2001 DH19TP  
9 18139005 Nguyễn Minh Anh 25/07/2000 DH18HT  
10 20123112 Nguyễn Thị Kim Anh 09/01/2002 DH20KE  
11 18139007 Nguyễn Văn Tuấn Anh 09/12/2000 DH18HT  
12 18124006 Trần Tiến Anh 11/03/2000 DH18QL  
13 19120011 Võ Thị Hoàng Anh 11/03/2001 DH19KT  
14 18138004 Phan Cao Bằng 19/06/2000 DH18TD  
15 19124028 Nguyễn Hoàng Thiên Bảo 21/12/2001 DH19QL  
16 19120018 Phan Thị Xuân Biên 10/02/2000 DH19KT  
17 18138006 Đặngvăn Binh 02/12/2000 DH18TD  
18 17112373 Tô Thanh Cầu 15/07/1998 DH17TYNT  
19 18138007 Hồ Quang Cảnh 17/06/2000 DH18TD  
20 17111015 Phạm  Nhật Cảnh 06/05/1999 DH17CN  
21 18125029 Nguyễn Huỳnhhoàng Châu 01/02/2000 DH18VT  
22 20123117 Nguyễn Thị Bảo Châu 16/11/2002 DH20KE  
23 21125037 Đoàn Thị Anh Châu 23/08/2003 DH21VT  
24 22112034 TRẦN BỬU CHÂU 07/10/2004 DH22TYA  
25 20125341 Lê Thị Chi 02/02/2002 DH20BQ  
26 20128157 Đoàn Thị Quế Chi 28/06/2002 DH20AV  
27 19116017 Trần Thanh Cường 26/03/2001 DH19NY  
28 19125558 Huỳnh Thị Thu Cúc 20/10/2001 DH19QTNT  
29 17112313 Nguyễn Thị Nguyên Danh 28/08/1999 DH17TYGL  
30 18115014 Võ Công Danh   DH18CB  
31 18153011 Võ Thành Danh 04/03/2000 DH18CD  
32 19139017 Trần Thị Ngọc Diễm 04/08/2001 DH19HD  
33 21113361 Phan Thị Thùy Dương 22/12/2001 DH21NHNT  
34 19125056 Đoàn Thị Mỹ Dung 16/01/2001 DH19DD  
35 19124060 Vũ Thị Dung 04/03/1999 DH19QL  
36 18154027 Đinh Quốc Dũng 11/04/2000 DH18OT  
37 18154028 Phạm Tiến Dũng 01/10/2000 DH18OT  
38 16138025 Trần Phúc Dũng 18/02/1996 DH16TD  
39 18138021 Lê Thành Duy 31/07/2000 DH18TD  
40 19153013 Nguyễn Võ Anh Duy 07/06/2001 DH19CD  
41 18118036 Ưng Phương Duy   DH18CC  
42 17116201 Phạm Đình Duy 17/05/1995 DH17NTNT  
43 20120177 Diệp Ngọc Duyên 31/12/2002 DH20KT  
44 19122038 Nguyễn Thị Thu Duyên 25/03/2000 DH19QT  
45 20122292 Phạm Thị Mỹ Duyên 19/06/2002 DH20QT  
46 20124293 Trần Thị Mỹ Duyên 09/07/2002 DH20QD  
47 20124297 Nguyễn Thị Thanh Giang 05/03/2002 DH20QL  
48 20123126 Trương Thị Thanh Giang 05/03/2002 DH20KE  
49 19122044 Huỳnh Mai Hân 13/05/2001 DH19QT  
50 20122025 Trần Thị Ngọc Hân 09/03/2002 DH20QT  
51 20124040 Trần Thị Ngọc Hân 02/02/2002 DH20QD  
52 19128040 Phan Khắc Hậu 11/06/2001 DH19AV  
53 19113041 Dương Lục Thanh Hằng 17/10/2001 DH19NHB  
54 21113177 Nguyễn Ngọc Thu Hằng 12/10/2003 DH21NHA  
55 21124346 Huỳnh Lê Minh Hạnh 20/04/2003 DH21QL  
56 20155013 Đặng Thị Hạnh 02/01/2002 DH20KN  
57 19120053 Nguyễn Thị Thu Hạnh 20/11/2001 DH19KT  
58 19139036 Đinh Ngọc Hiếu Hạnh 26/04/2001 DH19HT  
59 16112526 Bùi Ngọc Xuân 24/09/1996 DH16TY  
60 20122311 Trần Tuấn Hào 18/05/2002 DH20QT  
61 19112249 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 08/09/2001 DH19TT  
62 20123134 Cao Thị Khánh Hiền 09/10/2002 DH20KE  
63 19125095 Dương Thị Hiền 29/03/2001 DH19BQ  
64 19120062 Trần Thị Hiệp 23/04/2001 DH19KT  
65 19122056 Huỳnh Chí Hiếu 12/02/2001 DH19QT  
66 19117022 Nguyễn Thị Minh Hiếu 26/12/2001 DH19CT  
67 20117094 Nguyễn Thị Thu Hiếu 06/11/2002 DH20CT  
68 20117095 Nguyễn Thị Hoa 22/11/2002 DH20CT  
69 20112233 Nguyễn Thị Thùy Hoa 11/07/2002 DH20TY  
70 19118079 Trần Lê Phúc Hội 06/10/2001 DH19CC  
71 16122114 Trần Thị Cẩm Hồng 01/01/1998 DH16TM  
72 19112070 Nguyễn Thị Hoài 27/05/1998 DH19TY  
73 16115058 Nguyễn Thị Thu Hoài 02/06/1998 DH16GN  
74 17125099 Nguyễn  Trịnh Thị Hoàng 18/09/1999 DH17BQ  
75 20122322 Nguyễn Thị Mỹ Hoàng 26/09/2002 DH20QT  
76 21138122 Phan Trần Hoàng 23/08/2003 DH21TD  
77 19124101 Trần Minh Hoàng 12/01/2001 DH19QD  
78 20139222 Trần Thị Mỹ Hợp 18/05/2002 DH20HH  
79 19120074 Nguyễn Thanh Hương 12/03/2001 DH19KT  
80 18112076 Phạm Thị  Thu Hương   DH18DY  
81 20125428 Phạm Thu Hương 13/03/2002 DH20DD  
82 19124113 Vũ Thị Hương 31/03/2001 DH19TB  
83 19113060 Đoàn Thị Thu Hường 24/07/2001 DH19NHA  
84 18121003 Phạm Thị  Cẩm Hường   DH18PT  
85 18113052 Huỳnh Thị  Mỹ Hướng   DH18NHA  
86 17115044 Sỳ Quang Hùng 07/09/1999 DH17GB  
87 15116208 Nguyễn Đức Huy 26/08/1997 DH15NTNT  
88 19120080 Nguyễn Đức Huy 06/08/2001 DH19KT  
89 21145156 Nìm Quốc Huy 27/11/2003 DH21BVA  
90 19154060 Trần Quang Huy 07/01/2001 DH19OT  
91 19125125 Trần Thị Huyền 10/07/2001 DH19DD  
92 19118101 Lê Duy Kha 01/11/2001 DH19CC  
93 20155102 Nguyễn Ngọc Kha 20/01/2002 DH20KN  
94 19116058 La Vi Khánh 25/08/2001 DH19NT  
95 18138043 Nguyễn Duy Khánh 01/05/2000 DH18TD  
96 18125139 Phạm Minh Khánh 08/08/2000 DH18VT  
97 19154074 Trần Công Khánh 14/02/2001 DH19OT  
98 19120086 Trần Như Khiết 01/05/2001 DH19KM  
99 19123049 Nguyễn Đăng Khoa 13/09/2001 DH19KE  
100 20122351 Nguyễn Thị Lạc 28/11/2002 DH20TC  
101 18126076 Đặng Thị Lan 01/02/2000 DH18SM  
102 17112334 Đỗ Thị Mỹ Lan 07/11/1999 DH17TYGL  
103 17111071 Nguyễn  Văn Lanh 06/02/1998 DH17CN  
104 20125055 Trần Thị Kim Liên 17/04/2002 DH20BQ  
105 20116213 Lê Thị Ngọc Linh 16/02/2002 DH20NY  
106 19124141 Phan Văn Linh 12/10/2001 DH19QL  
107 19116063 Trịnh Dương Linh 14/04/2001 DH19NY  
108 18126082 Trịnh Hoài Linh 10/06/2000 DH18SHB  
109 17116074 Phạm  Quang Lộc 02/10/1999 DH17NT  
110 19125169 Nguyễn Thị Thu Loan 15/04/2001 DH19BQ  
111 19128084 Trần Thị Châu Loan 12/01/2001 DH19AV  
112 15125117 Lê Văn Lợi 10/08/1996 DH15VT  
113 19128090 Lê Nguyễn Khánh Ly 18/08/2001 DH19AV  
114 20155111 Lê Thị Trúc Ly 29/06/2002 DH20KN  
115 18145037 Lê Huy Mẩn 29/07/2000 DH18BV  
116 20123160 Võ Thị Màng 20/01/2002 DH20KE  
117 19112108 Nguyễn Phương Minh 13/02/2001 DH19TY  
118 16122186 Nguyễn Vũ Minh 26/12/1998 DH16TM  
119 19124160 Huỳnh Thị Diễm My 23/07/2001 DH19QL  
120 17124013 Trần Nguyễn  Việt Đăng 26/11/1999 DH17QL  
121 19154022 Nguyễn Xuân Đạo 30/05/2001 DH19OT  
122 19122022 Đào Văn Đạt 16/11/2001 DH19TC  
123 20155074 Nguyễn Như Đạt 02/04/2002 DH20KN  
124 18145013 Trần Tiến Đạt 26/10/2000 DH18BV  
125 18111022 Vũ Tuấn Đạt   DH18TA  
126 19126103 Hà Văn Nam 12/06/2001 DH19SHD  
127 16112495 Trịnh Thuỵ Trang Đài 25/03/1998 DH16TY  
128 19163021 Nguyễn Thị Thúy Nga 13/04/2001 DH19ES  
129 19139090 Phạm Huỳnh Phương Nga 04/02/2001 DH19HD  
130 20125542 Huỳnh Thị Thanh Ngân 12/05/2002 DH20BQ  
131 20112288 Lê Hoàng Bảo Ngân 29/11/2002 DH20DY  
132 21120440 Đặng Thị Bảo Ngân 03/06/2003 DH21KT  
133 20155120 Nguyễn Huỳnh Thái Ngân 09/03/2002 DH20KN  
134 18125207 Trần Võ Thanh Ngân 31/07/2000 DH18VT  
135 21139360 Trần Thị Diễm Nghi 08/05/2003 DH21HS  
136 19154099 Nguyễn Trọng Nghĩa 20/08/2001 DH19OT  
137 19117048 Huỳnh Thị Kim Ngọc 29/08/2001 DH19CT  
138 17116094 Lê Thị  Bích Ngọc 12/08/1999 DH17NT  
139 20112061 Vũ Hồng Ngọc 18/03/2002 DH20TY  
140 18118092 Nguyễn Trọng Nguyên   DH18CK  
141 14112210 Vũ Hoàng Thảo Nguyên 01/02/1996 DH14TYA  
142 19120134 Nguyễn Thị Bích Nguyệt 17/06/2001 DH19KT  
143 20112305 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 24/10/2002 DH20TY  
144 19149058 Trần Minh Nguyệt 26/10/2001 DH19QM  
145 18145045 Lê Trọng Nhân 27/12/2000 DH18BV  
146 17115074 Trần Quốc Nhân 27/12/1999 DH17CB  
147 18138061 Kiềutấn Nhất 01/04/2000 DH18TD  
148 20120234 Võ Minh Nhật 10/01/2002 DH20KT  
149 18113104 Văn Thị  Thanh Nhã   DH18NHA  
150 19124189 Nguyễn Phạm Thanh Nhàn 16/06/2001 DH19QD  
151 17126100 Nguyễn  Thị  Tuyết Nhi 30/04/1999 DH17SM  
152 21139379 Nguyễn Thị Mỹ Nhi 25/07/2003 DH21HD  
153 20125592 Nguyễn Thị Nhị 01/12/2002 DH20VT  
154 18117049 Huỳnh Như   DH18CT  
155 20125597 Nguyễn Quỳnh Như 16/10/2002 DH20BQ  
156 20120240 Nguyễn Thị Ngọc Như 21/10/2002 DH20KT  
157 20123177 Tạ Thị Ngọc Như 26/08/2002 DH20KE  
158 19126124 Trần Minh Nhớ 16/01/2000 DH19SHA  
159 20125604 Mai Thị Hồng Nhung 10/07/2002 DH20DD  
160 18126125 Nguyễn Thị  Hồng Nhung 16/12/2000 DH18SHA  
161 20125609 Trần Thị Hồng Nhung 20/11/2002 DH20DD  
162 19131035 Trần Thị Tuyết Nhung 18/01/2001 DH19TK  
163 20112207 Phạm Đồng 09/01/2002 DH20TY  
164 18112037 Nguyễn Văn Định   DH18TY  
165 19115084 Nguyễn Thị Nương 10/12/2001 DH19CB  
166 19128024 Đoàn  Hữu Đức 20/12/2001 DH19AV  
167 18122194 Trần Thị Oanh   DH18QT  
168 20125618 Lương Thị Y Pha 12/02/2002 DH20DD  
169 18112155 Phạm Nhựt Phán   DH18DY  
170 17132050 Bùi Tấn Phát 20/08/1999 DH17SP  
171 20112321 Châu Văn Phi 30/11/2002 DH20TY  
172 20125622 Ninh Hoàng Phi 14/03/2002 DH20BQ  
173 19125277 Nông Thị Quý Phi 14/08/2001 DH19DD  
174 19122355 Châu Hoàng Phong 10/10/2001 DH19QTC  
175 20112333 Nguyễn Thị Thu Phượng 24/06/2002 DH20TY  
176 19120164 Trần Thị Phượng 02/10/2001 DH19KT  
177 19122203 Hồ Thị Thu Phương 06/05/2001 DH19TC  
178 20125112 Huỳnh Thị Minh Phương 17/06/2002 DH20VT  
179 17116121 Lê Huỳnh Phương 08/11/1999 DH17NT  
180 18154100 Mai Trần Phương 27/10/2000 DH18OT  
181 20113316 Nguyễn Huỳnh Hiền Phương 09/03/2001 DH20NHB  
182 17126112 Đỗ Hà Phương 16/05/1999 DH17SHB  
183 20112326 Nguyễn Au Ngọc Phụng 27/11/1999 DH20TY  
184 19122196 Lý Hoàng Phúc 10/02/2001 DH19TM  
185 19124213 Mai Xuân Phúc 16/08/2001 DH19TB  
186 20122461 Nguyễn Thành Phúc 20/09/2002 DH20TM  
187 17111119 Trần Minh Quang 06/11/1999 DH17CN  
188 18111099 Nguyễn Phú Quí   DH18CN  
189 21112609 Cao Mỹ Quyên 04/05/2002 DH21TYB  
190 20128066 Nguyễn Đoàn Thu Quyên 29/12/2002 DH20AV  
191 20117113 Đỗ Huỳnh Thúy Quyển 07/02/2002 DH20CT  
192 19116170 Lê Thuần Quỳnh 26/04/2001 DH19NTNT  
193 18116070 Nguyễn Thị  Anh Quỳnh   DH18NT  
194 20128256 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 01/08/2002 DH20AV  
195 16118130 Bùi Thanh Sang 22/08/1998 DH16CK  
196 20112344 Lê Thanh Sang 25/02/2002 DH20TY  
197 20112346 Phạm Hồng Sáu 28/11/2002 DH20TY  
198 17113274 Nguyễn Ngọc Sơn 10/08/1998 DH17NHGL  
199 20122486 Phạm Thị Ngọc Sương 10/02/2002 DH20QT  
200 20112076 Lâm Thanh Tâm 10/06/2002 DH20TY  
201 19126154 Lê Minh Tâm 24/10/1994 DH19SM  
202 21113286 Nguyễn Thành Tâm 17/07/2003 DH21NHC  
203 17164011 Phạm  Thị  Thành Tâm 10/11/1999 DH17QR  
204 19154137 Huỳnh Anh Tấn 17/08/2001 DH19OT  
205 19118204 Phùng Quốc Tấn 03/09/2001 DH19CC  
206 16112344 Lê Minh Tân 14/03/1997 DH16TYGLB  
207 18138076 Lê Thành Tài 01/08/2000 DH18TD  
208 15111126 Đỗ Duy Tài 15/01/1997 DH15TA  
209 19125315 Dương Thị Hồng Thắm 04/05/2001 DH19VT  
210 19112399 Lý Thị Thắm 19/08/2000 DH19TY  
211 19155079 Nguyễn Giang Quốc Thắng 13/06/2001 DH19KN  
212 17124157 Nguyễn  Tấn Thạnh 17/04/1999 DH17QL  
213 19125323 Cao Phùng Yến Thanh 05/07/2001 DH19DD  
214 17113186 Nguyễn  Thị Thanh 12/06/1999 DH17NHB  
215 16112705 Trần Thị Mỹ Thanh 04/03/1998 DH16DY  
216 19154145 Hồ Phan Long Thành 07/08/2001 DH19OT  
217 19116107 Diệp  Nhựt Thái 07/10/2001 DH19NY  
218 17125260 Bùi Thị  Như Thảo 31/05/1999 DH17BQ  
219 18125320 Huỳnhphương Thảo 28/01/2000 DH18VT  
220 19122359 Nguyễn Thị Thảo 04/08/2001 DH19QTC  
221 19125335 Nguyễn Thị Thanh Thảo 29/11/2001 DH19DD  
222 16111202 Phan Ngọc Thảo 23/01/1998 DH16CN  
223 20125692 Võ Thị Thu Thảo 08/11/2002 DH20VT  
224 20122512 Mai Minh Thiện 15/02/2002 DH20QT  
225 20123272 Huỳnh Thị Ai Thơ 10/11/2002 DH20KENT  
226 17153068 Phan Anh Thơ 22/03/1999 DH17CD  
227 18128169 Cao Nguyễn Minh Thư 14/02/2000 DH18AV  
228 18123129 Huỳnh Ngọc Minh Thư 02/04/2000 DH18KE  
229 18113161 Nguyễn Huỳnh Anh Thư   DH18NHB  
230 20139332 Nguyễn Phan Anh Thư 28/06/2002 DH20HH  
231 21112233 Đỗ Anh Thư 07/11/2003 DH21TYB  
232 18122280 Phan Nguyễn Minh Thư   DH18TM  
233 20128278 Trịnh Minh Thư 01/07/2002 DH20AV  
234 19113149 Lê Thị Kim Thoa 11/12/2001 DH19NHB  
235 19122245 Trần Thị Kim Thoa 19/05/2001 DH20TM  
236 16120246 Đặng Đình Thọ 03/02/1998 DH16KT  
237 19126171 Trần Nguyễn Hải Thọ 01/02/2001 DH19SHB  
238 19122361 Lê Thị Thương 12/07/2001 DH19KM  
239 20139328 Nguyễn Thị Thu 10/08/2002 DH20HH  
240 20122519 Nguyễn Thị Thuý Thu 21/01/2002 DH20QTC  
241 19122364 Phan Thái Lam Thùy 15/03/2001 DH19QTC  
242 19139166 Triệu Ngọc Đoan Thùy 19/01/2001 DH19HS  
243 20155056 Trần Thị Thủy 03/02/2002 DH20KN  
244 20111305 Kiều Thị Diễm Thy 05/01/2002 DH20CN  
245 20120108 Lê Ngọc Mai Thy 01/05/2002 DH20KT  
246 15112166 Đặng Hồ Bảo Thy 07/09/1994 DH15TY  
247 20124198 Đặng Thanh Tiền 03/07/2002 DH20QD  
248 19122365 Nguyễn Hồ Cẩm Tiên 20/10/2001 DH19QTC  
249 19125382 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 20/12/2001 DH19BQ  
250 20122533 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 14/03/2001 DH20QT  
251 19122275 Lê Hữu Tín 07/08/2000 DH19TM  
252 18126179 Nguyễn Hữu Tín 18/01/2000 DH18SHD  
253 20125740 Nguyễn Huỳnh Đức Tín 29/01/2002 DH20DD  
254 19117089 Lê Thành Tính 14/09/2001 DH19CT  
255 19120213 Hà Thị Tình 06/06/2001 DH19KT  
256 20139344 Mai Thanh Tình 14/09/2002 DH20HH  
257 19118244 Nguyễn Phúc Toại 18/04/2001 DH19CC  
258 19124313 Tăng Ngọc Tươi 20/10/2001 DH19QL  
259 16131280 Cao Anh Tường 13/05/1997 DH16CH  
260 19111139 Võ Văn Minh Tường 16/08/2001 DH19TA  
261 19120216 Huỳnh Ngọc Nhã Trâm 26/03/2001 DH19KT  
262 18128182 Nguyễn Hoàng Trâm 18/04/2000 DH18AV  
263 20139349 Nguyễn Ngọc Huyền Trâm 31/01/2002 DH20HH  
264 19112194 Huỳnh Bảo Trân 02/10/2001 DH19DY  
265 20125754 Võ Thị Huyền Trân 31/08/2002 DH20DD  
266 20122546 Hà Thị Thu Trang 06/04/2002 DH20TM  
267 20112390 Lăng Thị Huyền Trang 07/11/2002 DH20TY  
268 19125402 Nguyễn Mai Thuỳ Trang 02/04/2001 DH19DD  
269 20112391 Nguyễn Thị Thu Trang 26/08/2002 DH20TY  
270 15122234 Đinh Thị Thùy Trang 02/01/1997 DH15TM  
271 18155096 Phan Thị  Thu Trang 30/06/2000 DH18KN  
272 18115101 Nguyễn Thị  Thanh Trà   DH18GN  
273 19112204 Nguyễn Ngọc Trinh 10/04/2001 DH19TY  
274 18125462 Trương Ngọc Phương Trinh 29/04/2000 DH18TP  
275 20126172 Huỳnh Tấn Trọng 29/10/2002 DH20SHA  
276 19153088 Nguyễn Công Trường 09/01/2001 DH19CD  
277 19118259 Nguyễn Đức Trường 14/05/2001 DH19CK  
278 18131067 Võ Huỳnh Trường 28/06/2000 DH18TK  
279 15162048 Nguyễn Thành Trung 03/06/1997 DH15GI  
280 18112233 Lê Huỳnh Phương Trúc   DH18TY  
281 19125419 Phạm Ngọc Thanh Trúc 01/01/2001 DH19VT  
282 15127145 Trần Thanh Truyền 04/05/1997 DH15MT  
283 17612014 Dương Thị Tùng 10/05'1990 BH17TY  
284 19114033 Nguyễn Minh 11/12/2001 DH19LN  
285 18139214 Đỗ Duy 20/07/2000 DH18HD  
286 19116176 Võ Ngọc 26/11/2001 DH19NTNT  
287 18164025 Bùi Xuân Tuyến 22/10/2000 DH18QR  
288 19124314 Bùi Thanh Tuyền 14/12/2001 DH19QL  
289 20125790 Trần Thị Thanh Tuyền 22/09/2002 DH20DD  
290 18112242 Hoàng Lê Uyên   DH18TY  
291 17128169 Hoàng Thị  Kim Vân 17/05/1998 DH17AV  
292 22112403 NGÔ THANH VÂN 18/03/2004 DH22TYA  
293 20120339 Nguyễn Thị Thảo Vân 27/09/2002 DH20KT  
294 18115115 Vũ Thị  Thảo Vân   DH18GN  
295 19120249 Nguyễn Thị Tường Vi 18/01/2001 DH19KT  
296 19124324 Nguyễn Thị Trúc Vi 29/10/2001 DH19TB  
297 15132127 Nguyễn Bá Việt 23/03/1996 DH15SP  
298 20155171 Lê Thành Vinh 18/01/2002 DH20KN  
299 18139225 Nguyễn Thế Vinh 01/01/2000 DH18HD  
300 18111144 Trần Trương   DH18CN  
301 20128319 Lê Thị Thanh Vy 14/04/2002 DH20AV  
302 21129800 Mai Lan Vy 21/03/2003 DH21DD  
303 20123239 Nguyễn Thị Tường Vy 10/12/2002 DH20KE  
304 19120262 Phạm Tường Vy 10/05/2001 DH19KT  
305 20115288 Trần Ninh Thúy Vy 29/01/2000 DH20CB  
306 20155175 Võ Lan Vy 09/11/2002 DH20KN  
307 19154197 Trần Thế Vỹ 22/12/2001 DH19OT  
308 19124342 Nguyễn Vũ Thanh Xuân 21/08/2001 DH19TB  
309 18139230 Nguyễn Thị  Mỹ Xuyên 06/12/2000 DH18HT  
310 18128222 Huỳnh Hồng Yến 08/10/2000 DH18AV  
311 20155073 Phạm Trần Hoàng Yến 23/07/2002 DH20KN  
312 18126219 Bùi Thị  Như Y 27/07/2000 DH18SHB  
313 19128226 Phạm Thị Như Y 12/12/2001 DH19AV  
314 19113184 Phan Thị Y 09/10/2001 DH19NHA  
Tổng số sinh viên theo danh sách: 314        
        TRUNG TÂM TIN HỌC    
        GIÁM ĐỐC    


 

Số lần xem trang: 2304
Điều chỉnh lần cuối: 09-05-2023

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai chín năm một không

Xem trả lời của bạn !