TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC
Đợt thi tháng 04 năm 2023
Danh sách Trung tâm Tin học chuyển phòng đào tạo xét tốt nghiệp
Vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm Tin học Trường ĐHNL để giải đáp
các thắc mắc, xin cảm ơn.
STT
Mã SV
Họ và tên
Ngày sinh
Mã lớp
Ghi chú
1
19120278
Trần Thị Hồng
An
27/12/2000
DH19QTNT
 
2
19126003
Nguyễn Thị Ngọc
An
09/08/2001
DH19SM
 
3
18112005
Trương Thị Ngọc
An
 
DH18TY
 
4
20112180
Hồ Lan
Anh
10/01/2002
DH20TY
 
5
19125008
Lê Thị Kim
Anh
15/07/2001
DH19DD
 
6
19126009
Lê Trần Quốc
Anh
12/04/2001
DH19SHB
 
7
20123111
Nguyễn Quốc
Anh
03/08/2002
DH20KE
 
8
15124010
Nguyễn Thái
Anh
15/03/1997
DH15QLA
 
9
20128147
Nguyễn Thị Ngọc
Anh
28/12/2002
DH20AV
 
10
21139227
Nguyễn Thị Tuấn
Anh
11/03/2003
DH21HS
 
11
20128004
Nguyễn Thị Vân
Anh
21/12/2002
DH20AV
 
12
18126005
Nguyễn Tuấn
Anh
29/06/2000
DH18SHB
 
13
17116009
Phan Thế
Anh
12/04/1998
DH17NT
 
14
18113006
Phan Thị Lan
Anh
 
DH18NHB
 
15
20139177
Phan Thị Kim
Anh
15/05/2002
DH20HH
 
16
20122244
Trần Kim
Anh
11/12/2002
DH20QT
 
17
19139001
Nguyễn Mỹ
Ai
08/08/2001
DH19HT
 
18
20125324
Đặng Thị Ngọc
Anh
22/07/2002
DH20BQ
 
19
19128012
Trần Thị Hồng
Anh
19/07/2001
DH19AV
 
20
19122010
Võ Thị Ngọc
Anh
16/11/2001
DH19QT
 
21
21139013
Võ Thị Ngọc
Anh
21/04/2003
DH21HD
 
22
19118005
Lương Thái
Ban
26/04/2001
DH19CC
 
23
20154085
Huỳnh Gia
Bảo
26/07/2002
DH20OT
 
24
18153003
Đinh Quốc
Bảo
26/06/2000
DH18CD
 
25
19125025
Cao Thị Ngọc
Bích
01/04/2001
DH19BQ
 
26
19125027
Đoàn Ngô Kim
Biên
10/06/2001
DH19BQ
 
27
18126011
Lê Thanh
Bình
31/12/2000
DH18SM
 
28
19122012
Nguyễn Phước
Bình
18/05/2001
DH19TC
 
29
19128016
Phạm Thanh
Bình
23/01/2001
DH19AV
 
30
21145114
Đặng Ngọc
Chân
03/11/2003
DH21BVA
 
31
19120019
Lê Hoàng Ngọc
Châu
14/02/2001
DH19KM
 
32
19155010
Trần Thị
Chiến
02/07/2001
DH19KN
 
33
18125033
Vòng Ngọc
Chinh
18/10/2000
DH18DD
 
34
20149013
Huỳnh Thị Kim
Cương
29/11/2002
DH20QM
 
35
19125040
Nguyễn Đức
Cường
19/07/2001
DH19VT
 
36
19122421
Nguyễn Thanh
Danh
26/11/2001
DH19QTNT
 
37
19112023
Trần Công
Danh
30/07/2001
DH19TY
 
38
20111177
Nguyễn Quỳnh
Dao
26/02/2002
DH20CN
 
39
20122268
Bùi Thị Thúy
Diễm
28/12/2002
DH20TM
 
40
20123121
Võ Thị Thúy
Diễm
02/09/2002
DH20KE
 
41
19125050
Nguyễn Hồng
Diệu
18/01/2001
DH19DD
 
42
19139024
Nguyễn Thị Thùy
Dương
09/11/2001
DH19HS
 
43
20125369
Nguyễn Thị Thùy
Dương
29/08/2002
DH20BQ
 
44
21145132
Đỗ Bình
Dương
02/07/2003
DH21BVA
 
45
21123225
Đoàn Bình
Dương
13/06/2003
DH21KE
 
46
17145020
Bùithụy Hạnh
Dung
05/05/1999
DH17BVB
 
47
19125057
Dương Thị Thùy
Dung
09/07/2001
DH19VT
 
48
18139030
Lại Ngọc
Dung
01/04/2000
DH18HT
 
49
19122378
Nguyễn Quốc
Dũng
18/09/2001
DH19QTNT
 
50
15154073
Dương Võ
Duy
06/03/1997
DH15OT
 
51
19138015
Lê Đình
Duy
17/11/2000
DH19TD
 
52
18139033
Bùi Xuân Mỹ
Duyên
16/09/2000
DH18HT
 
53
20117088
Đặng Thị Thu
Duyên
21/07/2002
DH20CT
 
54
20128169
Nguyễn Huỳnh Hải
Duyên
20/01/2002
DH20AV
 
55
19124071
Nguyễn Thị Ngọc
Duyên
19/09/2001
DH19TB
 
56
20139200
Nguyễn Thị Thùy
Duyên
10/07/2002
DH20HH
 
57
20125377
Nguyễn Thị Thuỳ
Duyên
17/04/2002
DH20BQ
 
58
19116162
Nguyễn Thùy
Duyên
10/09/2001
DH19NTNT
 
59
18112047
Phạm Thị Mỹ
Duyên
 
DH18TY
 
60
15155014
Trương Mỹ
Duyên
14/12/1997
DH15KN
 
61
19112049
Nguyễn Minh
Giang
04/04/2001
DH19DY
 
62
18122049
Phan Thị Hà
Giang
 
DH18TM
 
63
19116033
Trần Văn
Giang
17/10/2001
DH19NT
 
64
19123029
Ngô Thị Ngọc
Giàu
29/04/2001
DH19KE
 
65
17112049
Huỳnh Ngọc
Hân
26/06/1998
DH17TY
 
66
20122307
Nguyễn Thị Phúc
Hân
01/07/2002
DH20QT
 
67
18112055
Phạm Ngọc
Hân
 
DH18TY
 
68
15111043
Nguyễn Phúc
Hậu
12/10/1997
DH15TA
 
69
19125087
Dương Thị Thúy
Hằng
02/04/2001
DH19DD
 
70
16112537
Nguyễn Thị Thu
Hằng
10/07/1998
DH17TY
 
71
17126031
Đinh Thị Thu
Hằng
29/08/1999
DH17SM
 
72
19154038
Huỳnh Đạo
Hạnh
20/07/2001
DH19OT
 
73
18126039
Ngô Thanh
Hạnh
03/05/2000
DH18SHA
 
74
20122310
Nguyễn Thị Hồng
Hạnh
24/09/2002
DH20TM
 
75
20117092
Hữu Thị Thúy
17/04/2001
DH20CT
 
76
17112044
Huỳnh Thị Ngân
30/06/1999
DH17TY
 
77
19111029
Nguyễn Thị Kim
24/05/2001
DH19CN
 
78
20149023
Nguyễn Thị Thu
11/10/2002
DH20QM
 
79
18123027
Phạm Thị Ngọc
29/02/2000
DH18KE
 
80
18131013
Thái Khánh
15/09/2000
DH18CH
 
81
20122303
Trần Thị Thúy
31/03/2002
DH20TM
 
82
19125081
Vũ Thị Việt
16/01/2001
DH19VT
 
83
19139040
Lê Quốc
Hào
01/01/2001
DH19HD
 
84
22112092
LƯU MINH
HÀO
05/01/2004
DH22TYB
 
85
20111028
Mai Nhật
Hào
21/02/2002
DH20CN
 
86
20152007
Võ Quang
Hào
10/03/2002
DH20TD
 
87
15113264
Hoàng Ngọc
Hảo
15/01/1997
DH16NHNT
 
88
19120057
Phan Văn
Hảo
29/05/2000
DH19KM
 
89
14117031
Lê Thị Thu
Hiền
09/07/1996
DH14CT
 
90
21122093
Ngô Ngọc
Hiền
24/03/2003
DH21TM
 
91
19123038
Nguyễn Hồng
Hiền
16/05/2001
DH19KE
 
92
18145023
Nguyễn Đức
Hiền
06/09/2000
DH18BV
 
93
20125037
Nguyễn Thị Thu
Hiền
22/10/2002
DH20BQ
 
94
19154044
Nguyễn Đỗ Trọng
Hiệp
21/09/2001
DH19OT
 
95
17118158
Đặng Thành
Hiếu
19/11/1999
DH17CKC
 
96
17112063
Nguyễn Thảo Minh
Hiếu
24/10/1999
DH17TY
 
97
18138026
Phan Gia
Hiếu
13/07/2000
DH18TD
 
98
19116042
Uông Hoàng
Hiếu
01/11/2001
DH19NT
 
99
20125042
Huỳnh Thị Tú
Hoa
03/01/2002
DH20BQ
 
100
16124214
Kiều Nữ Linh
Hoạt
21/09/1997
DH16TYNT
 
101
19120068
Trần Cẩm
Hoan
10/07/2001
DH19KT
 
102
18139059
Trầm Thị Khánh
Hồng
08/04/2000
DH18HS
 
103
18124046
Nguyễn Minh
Hoàng
18/09/2000
DH18QL
 
104
18126051
Đỗ Nhật
Hoàng
08/01/2000
DH18SM
 
105
18125113
Mai Thị
Hon
09/10/2000
DH18DD
 
106
16137034
Nguyễn Nho
Hưng
22/09/1998
DH16NL
 
107
16112797
Đỗ Văn
Hưng
27/09/1998
DH16TYGLA
 
108
19120067
Thới Thị Kim
Hòa
01/01/2001
DH19KM
 
109
20139223
Đào Thị Mỹ
Hương
29/05/2002
DH20HH
 
110
20149028
Nguyễn Thị Xuân
Hương
09/03/2002
DH20QM
 
111
19126057
Bùi Thị
Huệ
13/02/2001
DH19SM
 
112
19164008
Nguyễn Văn
Hùng
28/10/2001
DH19QR
 
113
22123049
BÙI DUY
HUY
11/11/2004
DH22KE
 
114
20111035
Nguyễn Anh
Huy
06/01/2002
DH20CN
 
115
17112286
Đỗ Đình
Huy
08/01/1999
DH17TT
 
116
19154061
Trần Quang
Huy
21/08/2001
DH19OT
 
117
19154062
Trần Quốc
Huy
20/07/2001
DH19OT
 
118
19137029
Trần Văn
Huy
24/04/2001
DH19NL
 
119
19122076
Bùi Hoàng Hạnh
Huyền
02/02/2001
DH19QT
 
120
19126069
Lê Mỹ
Huyền
19/09/2001
DH19SM
 
121
18163016
Nguyễn Thị Thanh
Huyền
28/10/2000
DH18ES
 
122
19139057
Nguyễn Thị Mai
Huyền
01/01/2001
DH19HD
 
123
21116028
Trần Thị Ngọc
Huyền
22/10/2003
DH21NT
 
124
20123138
Võ Thanh
Huyền
26/12/2002
DH20KE
 
125
18155033
Phạm Thị Như
Huỳnh
20/10/2000
DH18KN
 
126
18113059
Lê Trần Minh
Kha
 
DH18NHB
 
127
20127024
Nguyễn Lê Hoàng
Khang
01/02/2002
DH20MT
 
128
19125133
Trương Vĩnh
Khang
05/11/2001
DH19BQ
 
129
18117031
Nguyễn Tường
Khanh
 
DH18CT
 
130
19120279
Phạm Phùng Đăng
Khải
06/01/1999
DH19QTNT
 
131
19112085
Đỗ Quang
Khánh
05/03/2001
DH19TY
 
132
19125136
Quan Quốc
Khánh
17/10/2001
DH19BQ
 
133
19125138
Ngô Minh
Khôi
05/01/2001
DH19BQ
 
134
19116059
Ngô Tuấn
Kiệt
10/02/2000
DH19NT
 
135
20149170
Đỗ Tuấn
Kiệt
13/12/2002
DH20QM
 
136
20149171
Nguyễn Thị Quanh
Kiều
10/04/2002
DH20QM
 
137
20125465
Nguyễn Thị Thúy
Kiều
11/02/2002
DH20BQ
 
138
20123141
Nguyễn Thị Hồng
Lam
19/12/2001
DH20KE
 
139
19125146
Võ Thị Thanh
Lam
03/01/2001
DH19DD
 
140
20126280
Nguyễn Thị
Lan
10/06/2002
DH20SHD
 
141
19120094
Nguyễn Thị Ngọc
Lan
15/09/2000
DH19KT
 
142
16112296
Hà Thị Mỹ
Liên
06/04/1998
DH16TYGLB
 
143
20122354
Huỳnh Kim
Liên
19/07/2002
DH20QT
 
144
20122356
Nguyễn Thị Mỹ
Liên
16/12/2002
DH20QT
 
145
19125151
Phạm Thị Kim
Liên
28/06/2001
DH19DD
 
146
17124088
Khổng Mỹ
Linh
11/11/1999
DH17QL
 
147
17120081
Nguyễn Thị Thùy
Linh
10/10/1997
DH17KT
 
148
20123153
Phạm Thị Thùy
Linh
07/01/2002
DH20KE
 
149
19112095
Trần Ngọc Mỹ
Linh
04/01/2001
DH19TY
 
150
20122368
Võ Thị Thuỳ
Linh
10/07/2002
DH20QT
 
151
17112107
Lê Thành
Lộc
14/07/1999
DH17TY
 
152
19115060
Phạm Nguyễn Tấn
Lộc
04/06/2001
DH19CB
 
153
18112101
Tôn Thất
Lộc
 
DH18TY
 
154
20122369
Trần Thị Hồng
Loan
20/11/2002
DH20QT
 
155
17124224
Ksơr H'
Lơm
20/04/1997
DH17QL
 
156
19122343
Lê Quang
Long
05/11/2001
DH19QTC
 
157
19138045
Bùi Văn Hữu
Luân
11/02/2001
DH19TD
 
158
17164024
Khang Thị Khánh
Ly
15/07/1998
DH17TY
 
159
19126093
Nguyễn Hải
Ly
20/02/2001
DH19SHA
 
160
17115068
Dương Thị Quỳnh
Mai
07/11/1999
DH17GN
 
161
20122381
Nguyễn Khánh
Mai
26/09/2002
DH20QT
 
162
19139082
Phạm Huỳnh
Mai
27/03/2001
DH19HD
 
163
19126097
Phạm Ngọc
Mai
31/12/2001
DH19SHD
 
164
20112277
Lê Thị Huyền
Mi
20/02/2002
DH20TY
 
165
19111073
Nguyễn Đào Thanh
Minh
18/09/2001
DH19CN
 
166
20126156
Nguyễn Văn Quang
Minh
17/01/2002
DH20SHA
 
167
20125526
Huỳnh Thị Kiều
My
24/06/2002
DH20BQ
 
168
21125204
Lê Giáng
My
06/02/2003
DH21DD
 
169
19125187
Nguyễn Thị Diễm
My
25/02/2001
DH19DD
 
170
20149047
Nguyễn Thị Diễm
My
21/11/2002
DH20QM
 
171
19120120
Phạm Thị Thùy
My
01/02/2001
DH19KM
 
172
19124162
Trương Ngọc
My
26/10/2001
DH19QL
 
173
15114097
Lê Thị Bích
Mỹ
01/06/1997
DH15NK
 
174
18113091
Phạm Lưu Kiều
Mỹ
 
DH18NHB
 
175
17137046
Nguyễn Na
Na
09/03/1999
DH17NL
 
176
21112034
Nguyễn Hoàng Hải
Đăng
24/09/2003
DH21TYB
 
177
18154017
Nguyễn Tấn
Đại
25/12/2000
DH18OT
 
178
19164004
Nguyễn Vũ Xuân
Đại
25/08/2001
DH19QR
 
179
19163006
Nguyễn Hoàng Tuấn
Đạt
24/08/2001
DH19ES
 
180
18118021
Nguyễn Tiến
Đạt
 
DH18CC
 
181
15131015
Phạm Hoàng
Đạt
14/06/1997
DH15TK
 
182
18164003
Trần Hữu
Đạt
06/01/2000
DH18QR
 
183
17118061
Đào Phương
Nam
25/09/1999
DH17CK
 
184
19139089
Đào Văn
Nam
05/05/2001
DH19HT
 
185
18154073
Tạ Hoàng
Nam
26/08/2000
DH18OT
 
186
19124041
Nguyễn Hữu
Đang
25/08/2001
DH19QL
 
187
19126020
Lê Anh
Đài
05/08/2001
DH19SHD
 
188
18122027
Đồng Thị Hồng
Đào
 
DH18QT
 
189
20126206
Trương Trâm Anh
Đào
15/11/2002
DH20SHA
 
190
19139091
Phạm Thị Ngọc
Nga
21/06/2001
DH19HS
 
191
20125538
Cao Thanh
Ngân
14/05/2002
DH20BQ
 
192
20123165
Huỳnh Thị Kim
Ngân
13/11/2002
DH20KE
 
193
18112122
Ngô Ngọc
Ngân
 
DH18TY
 
194
19117045
Nguyễn Thị
Ngân
18/09/1999
DH19CT
 
195
19125203
Nguyễn Thị
Ngân
10/01/2001
DH19VT
 
196
19123072
Đỗ Thị Thanh
Ngân
17/10/2001
DH19KE
 
197
19123074
Phan Thị Kim
Ngân
01/07/2001
DH19KE
 
198
18126103
Trần Thị Kim
Ngân
15/03/2000
DH18SHD
 
199
19138050
Huỳnh Phạm Chánh
Nghĩa
02/03/2001
DH19TD
 
200
17112379
Phan Phi
Ngư
09/11/1999
DH17TYNT
 
201
20125556
Đoàn Vủ
Ngoan
27/12/2002
DH20BQ
 
202
20125558
Châu Hoài
Ngọc
01/05/2002
DH20VT
 
203
19112270
Hoàng
Ngọc
09/09/2001
DH19TT
 
204
20139271
Nguyễn Quỳnh Như
Ngọc
02/01/2002
DH20HH
 
205
20122413
Nguyễn Thị
Ngọc
18/02/2002
DH20TC
 
206
20123169
Nguyễn Thị Bảo
Ngọc
22/09/2002
DH20KE
 
207
19155059
Nguyễn Thị Bích
Ngọc
02/02/2001
DH19KN
 
208
20149189
Tạ Thị Bích
Ngọc
08/03/2002
DH20QM
 
209
20149058
Lê Hoàng Xuân
Nguyên
07/02/2002
DH20QM
 
210
20125571
Phan Thảo
Nguyên
09/12/2002
DH20BQ
 
211
19131030
Hoàng Văn Hiếu
Nhân
16/02/2001
DH19TK
 
212
20120232
Nguyễn Hữu
Nhân
17/06/2002
DH20KT
 
213
18113107
Nguyễn Phước
Nhật
 
DH18NHB
 
214
17131083
Cù Thị Thanh
Nhàn
30/01/1999
DH17TK
 
215
19125230
Lưu Thị Thanh
Nhàn
26/01/2001
DH19DD
 
216
19125237
Cao Thị Yến
Nhi
02/08/2001
DH19VT
 
217
18113108
Hồ Thị
Nhi
 
DH18NHA
 
218
19120139
Huỳnh Thị
Nhi
25/10/2001
DH19KT
 
219
19124197
Lê Châu Minh
Nhi
16/04/2001
DH19TB
 
220
18155064
Nguyễn Thị Tiết
Nhi
30/08/2000
DH18KN
 
221
19120142
Phạm Ngọc Uyển
Nhi
21/08/2001
DH19KT
 
222
19139114
Phạm Đỗ Ngọc
Nhi
28/10/2001
DH19HD
 
223
20139092
Phạm Thị Ngọc
Nhi
27/05/2002
DH20HH
 
224
17145062
Nguyễn Văn
Nhiều
10/08/1999
DH17BVA
 
225
19125256
Hồ Thị Quỳnh
Như
06/04/2001
DH19BQ
 
226
18115070
Tôn Thị Tâm
Như
 
DH18GN
 
227
20125600
Tống Thị Huỳnh
Như
07/03/2002
DH20BQ
 
228
19126129
Trần Thị Ngọc
Như
09/02/2001
DH19SHD
 
229
19126130
Trần Văn Hoài
Nhựt
17/09/2001
DH19SHA
 
230
20113112
Lê Thị Hồng
Nhung
06/11/2002
DH20NHB
 
231
16122256
Nguyễn Thị Hằng
Ni
01/01/1996
DH16QT
 
232
20117045
Hà Quốc
Ninh
14/11/2002
DH20CT
 
233
17118157
Nguyễn Thành
Đô
22/11/1999
DH17CKC
 
234
18164004
Nguyễn Hoàng
Đồng
24/08/2000
DH18QR
 
235
19115021
Trương Phú
Đông
03/09/2001
DH19CB
 
236
19120028
Lê Trung
Đức
26/10/2001
DH19KM
 
237
21126304
Nguyễn Công
Đức
04/09/2003
DH21SM
 
238
14114160
Tôn Thanh Huỳnh
Đức
03/07/1996
DH14LNGL
 
239
19138013
Võ Anh
Đức
16/03/2001
DH19TD
 
240
16112818
Huỳnh Ngọc
Đủ
14/03/1998
DH16TYGLB
 
241
20124147
Lê Thị Kiều
Oanh
01/07/2002
DH20QL
 
242
19127035
Nguyễn Lê Hoàng
Oanh
11/01/2001
DH19MT
 
243
19124206
Nguyễn Thị Thục
Oanh
14/01/2001
DH19QD
 
244
14112239
Phan Tấn
Phát
10/10/1996
DH15TY
 
245
18138062
Trần
Phát
25/01/2000
DH18TD
 
246
19120151
Lê Trương Hoài
Phi
14/05/2001
DH19KM
 
247
18145054
Huỳnh Thanh
Phong
24/04/2000
DH18BV
 
248
20125624
Nguyễn Văn
Phong
05/05/2002
DH20BQ
 
249
20135088
Phạm Vũ Nhật
Phong
04/10/2002
DH20TB
 
250
20125637
Đỗ Thu
Phượng
04/04/2002
DH20BQ
 
251
20125638
Trần Thị Kim
Phượng
06/02/2002
DH20VT
 
252
17112159
Lâu Liên
Phương
11/08/1999
DH17TY
 
253
20120247
Mai Trúc
Phương
02/09/2002
DH20KM
 
254
20125632
Nguyễn Thị
Phương
17/04/2002
DH20BQ
 
255
19112272
Nguyễn Thị Thu
Phương
10/09/2001
DH19TT
 
256
15113270
Lưu Viễn
Phú
18/05/1993
DH15NHNT
 
257
19116096
Quách Minh
Phú
18/08/2001
DH19NY
 
258
21139400
Bạch Sơn
Phúc
15/09/2003
DH21HT
 
259
20122460
Nguyễn Tất
Phúc
30/10/2002
DH20TM
 
260
21111328
Nguyễn Văn
Quang
04/04/2003
DH21TA
 
261
19122207
Triệu Phú
Quí
23/08/2001
DH19QT
 
262
20139305
Hà Hữu
Quy
12/05/2002
DH20HH
 
263
19122209
Bùi Thị
Quyên
26/12/2001
DH19QT
 
264
20120257
Huỳnh Nguyễn Phương
Quyên
02/11/2002
DH20KT
 
265
20125647
Phan Thị Mỹ
Quyên
26/11/2002
DH20BQ
 
266
21155141
Dương Thị Như
Quỳnh
25/08/2003
DH21KN
 
267
20125649
Đặng Thị Thúy
Quỳnh
24/05/2002
DH20BQ
 
268
20125656
Võ Lê Thị Như
Quỳnh
26/07/2002
DH20BQ
 
269
19137054
Huỳnh Thị Ngọc
Quý
20/07/2001
DH19NL
 
270
21145060
Bạch Đoàn Quang
Sang
12/12/2003
DH21BVA
 
271
20112345
Nguyễn Hoài
Sang
08/07/2002
DH20TY
 
272
17145069
Nguyễn Công Sông
Siêu
15/08/1999
DH17BVB
 
273
18113139
Lê Thị Chiêu
Sinh
 
DH18NHA
 
274
15114136
Lê Thị Hoài
Sinh
20/10/1997
DH15NK
 
275
20120266
Võ Kim
Soàn
07/07/2002
DH20KT
 
276
19113134
Lê Trần Thiện
Sơn
14/06/2001
DH19NHA
 
277
19118198
Nguyễn Trường
Sơn
01/01/2001
DH19CK
 
278
15120151
Mai Ngọc Diễm
Sương
04/01/1997
DH15KT
 
279
16115147
Nguyễn Thị Thu
Sương
11/04/1998
DH16GB
 
280
19125307
Nguyễn Minh
Tâm
12/02/2001
DH19VT
 
281
19128152
Nguyễn Tấn
Tâm
22/02/2001
DH19AV
 
282
20115256
Nguyễn Tăng Băng
Tâm
20/06/2002
DH20CB
 
283
19122223
Phạm Băng
Tâm
14/02/2001
DH19TC
 
284
18112185
Nguyễn Đình
Tân
 
DH18TY
 
285
20120271
Nguyễn Thị Thanh
Thẩm
03/02/2002
DH20KT
 
286
18139172
Nguyễn Ngọc
Thắng
26/12/2000
DH18HS
 
287
17118099
Đỗ Đại
Thạch
29/10/1997
DH17CC
 
288
20149218
Hồ Hoài
Thanh
05/07/2002
DH20QM
 
289
20122497
Lê Thị Yến
Thanh
11/06/2002
DH20TM
 
290
19154146
Lê Thiện
Thành
23/12/2001
DH19OT
 
291
19154147
Lê Văn
Thành
01/09/2001
DH19OT
 
292
19154150
Phạm Minh
Thành
07/05/2001
DH19OT
 
293
19112167
Phạm Nguyễn Tấn
Thành
04/06/2001
DH19TY
 
294
17123091
Lê Thị
Thảo
05/04/1999
DH17KE
 
295
20120098
Lê Thị
Thảo
12/11/2002
DH20KT
 
296
18149080
Mạc Thị Phương
Thảo
20/07/2000
DH18QM
 
297
19112355
Ngô Thị
Thảo
20/01/2001
DH19TYGL
 
298
19111104
Nguyễn Mai
Thảo
18/10/2001
DH19CN
 
299
20125122
Trịnh Phương
Thảo
17/02/2002
DH20BQ
 
300
19128163
Phan Ngọc
Thiên
13/01/2001
DH19AV
 
301
19116116
Trần Ai
Thơ
29/12/2001
DH19NY
 
302
20116266
Lê Minh
Thư
25/05/2002
DH20NY
 
303
20112091
Nguyễn Thị Anh
Thư
05/03/2002
DH20TY
 
304
21125392
Thái Minh
Thư
02/02/2003
DH21VT
 
305
19128169
Trần Thị Anh
Thư
19/05/2001
DH19AV
 
306
21122328
Võ Thị Minh
Thư
03/07/2003
DH21TM
 
307
19112280
Vũ Phạm Anh
Thư
08/06/1999
DH19TT
 
308
19111112
Huỳnh Thị Kim
Thoa
09/06/2001
DH19CN
 
309
19127054
Phạm Thanh
Thoại
02/05/2001
DH19MT
 
310
18115093
Vũ Đức
Thống
 
DH18CB
 
311
18131060
Trần Thị Thanh
Thọ
25/01/2000
DH18TK
 
312
17154095
Huỳnh Minh
Thịnh
24/04/1999
DH18OT
 
313
21125368
Đỗ Tấn
Thịnh
02/01/2003
DH21VT
 
314
20149227
Lê Thị Lệ
Thu
20/12/2002
DH20QM
 
315
19111113
Đoàn Thị Bảo
Thu
08/04/2001
DH19CN
 
316
20120285
Trần Thị Hoài
Thu
05/02/2002
DH20KT
 
317
17118112
Lý Thanh
Thuận
10/12/1999
DH17CK
 
318
17111142
Trịnh Hồng
Thuận
01/08/1999
DH17CN
 
319
19128173
Hồ Thị Ngọc
Thùy
22/12/2001
DH19AV
 
320
18111127
Nguyễn Thị Thu
Thùy
 
DH18CN
 
321
19125372
Võ Thị Thanh
Thùy
26/01/2001
DH19BQ
 
322
20149122
Ngô Thị Thanh
Thúy
14/08/2002
DH20QM
 
323
18139190
Võ Thị Cẩm
Thúy
19/01/2000
DH18HT
 
324
19145092
Bùi Thanh
Thủy
11/04/2001
DH19BV
 
325
20113350
Nguyễn Thị Bích
Thủy
07/05/2002
DH20NHB
 
326
16124162
Lê Phạm Mai
Thy
18/11/1998
DH16QL
 
327
19122267
Nguyễn Hoàng Phương
Thy
23/09/2001
DH19QT
 
328
19118236
Phạm Vũ Nhật
Tiến
21/11/2001
DH19CC
 
329
20120299
Lê Nguyễn Thủy
Tiên
09/09/2002
DH20KM
 
330
20122532
Lê Thị Thủy
Tiên
06/03/2002
DH20TM
 
331
20149235
Trần Thị Cẩm
Tiên
24/02/2002
DH20QM
 
332
19154167
Nguyễn Hữu
Tín
12/01/2001
DH19OT
 
333
18145079
Nguyễn Anh
Toàn
12/11/2000
DH18BV
 
334
18112221
Trình Minh
Toàn
 
DH18TY
 
335
20120332
Trần Lam
Tường
29/05/2002
DH20KT
 
336
20125151
Huỳnh Ngọc
Trầm
08/05/2002
DH20BQ
 
337
19125393
Lê Huỳnh
Trâm
05/11/2001
DH19VT
 
338
20149238
Lưu Thị Huyền
Trâm
19/12/2002
DH20QM
 
339
20125746
Nguyễn Thị Thúy
Trâm
07/04/2002
DH20DD
 
340
20120312
Trần Thị Huyền
Trâm
05/05/2002
DH20KT
 
341
17112261
Nguyễn Khánh Bảo
Trân
23/01/1999
DH17TT
 
342
20122543
Nguyễn Thị Quế
Trân
22/07/2002
DH20QT
 
343
17128154
Vũ Trúc Bảo
Trân
11/02/1999
DH17AV
 
344
19126199
Biện Công
Trạng
19/05/2001
DH19SHA
 
345
19128185
Nguyễn Thị Thanh
Trang
29/10/2001
DH19AV
 
346
19125406
Nguyễn Thị Thùy
Trang
28/08/2001
DH19DD
 
347
20120320
Trần Thị Huyền
Trang
13/02/2002
DH20KM
 
348
18122323
Nguyễn Huỳnhtú
Trinh
 
DH18TC
 
349
16145272
Nguyễn Thị Tú
Trinh
19/11/1998
DH16BV
 
350
19112205
Nguyễn Thị Tú
Trinh
29/08/2001
DH19DY
 
351
21123295
Nguyễn Thị Tuyết
Trinh
19/02/2003
DH21KE
 
352
20122554
Đỗ Thị Mỹ
Trinh
29/04/2001
DH20QT
 
353
20149097
Phan Thị Phương
Trinh
08/05/2002
DH20QM
 
354
21139475
Cao Quốc
Trị
09/10/2003
DH21HD
 
355
18112238
Hồ Nhật
Trường
 
DH18TY
 
356
19154176
Nguyễn Lập
Trường
11/10/2001
DH19OT
 
357
18112239
Phạm Văn
Trường
 
DH18TY
 
358
18112240
Phan Nguyễn Nhựt
Trường
 
DH18TY
 
359
18138096
Hồ Duy Thiện
Trung
25/03/2000
DH18TD
 
360
17138059
Nguyễn Chí
Trung
22/02/1999
DH17TD
 
361
19138087
Nguyễn Trọng
Trung
20/03/2001
DH19TD
 
362
17112365
Huỳnh Quang
Trúc
07/10/1999
DH17TYGL
 
363
19125417
Mai Thủy
Trúc
26/08/2001
DH19BQ
 
364
17127087
Nguyễn Thị Thanh
Trúc
05/03/1999
DH17MT
 
365
19115138
Nguyễn Xuân
Tuân
27/10/2001
DH19GN
 
366
19112285
Nguyễn Thanh
02/04/2001
DH19TT
 
367
21125469
Nguyễn Thị Cẩm
05/08/2003
DH21VT
 
368
20122577
Thân Nguyên Bảo
01/01/2002
DH20TC
 
369
18124172
Trần Thị Cẩm
03/12/2000
DH18QL
 
370
19125435
Trần Thị Kim
Tuyền
08/03/2001
DH19VT
 
371
17112243
Trương Quang
Tuyên
19/10/1999
DH17DY
 
372
18155102
Cao Thị Hoàng
Uyên
27/07/2000
DH18KN
 
373
19125442
Đào Thanh
Vân
05/11/2001
DH19DD
 
374
20128098
Nguyễn Thị Ngọc
Vân
23/07/2002
DH20AV
 
375
21126576
Nguyễn Thúy
Vân
22/06/2003
DH21SHA
 
376
20120341
Lê Thị Tường
Vi
10/01/2002
DH20KT
 
377
18123172
Trần Thị Tường
Vi
20/09/2000
DH18KE
 
378
19120250
Trần Thúy
Vi
10/01/2001
DH19KM
 
379
19154190
Phạm Trương Quốc
Việt
06/10/2001
DH19OT
 
380
17126179
Hồ Bá
Vinh
13/08/1999
DH17SHB
 
381
19126230
Nguyễn Quốc
Vinh
14/07/2001
DH19SHA
 
382
20149109
Đào Thành
Vương
05/10/2002
DH20QM
 
383
17125358
Lê Trường
24/04/1999
DH17VT
 
384
18139226
Nguyễn Lê Hoàng
27/05/2000
DH18HD
 
385
18122357
Trần Quang
 
DH18TM
 
386
17112257
Thái Đặng Khánh
Vy
20/05/1999
DH17TY
 
387
19125463
Võ Thị Mỹ
Xuyên
21/08/2001
DH19DD
 
388
19125468
Hà Thị
Yến
05/08/2001
DH19DD
 
389
19125469
Nguyễn Hà Hải
Yến
11/06/2001
DH19TP
 
390
19112290
Nguyễn Huỳnh Phi
Yến
24/05/2001
DH19TT
 
391
18126223
Phan Lê Hải
Yến
29/09/2000
DH18SHA
 
392
17112259
Văng Thị Bảo
Yến