LICH KHAI GING KHÓA 201 (tháng 8 năm 2023)

GHI DANH ONLINE T 9:00 NGÀY 18/07/2023 ĐẾN 16:00 NGÀY 23/07/2023 (truy cp website ghi danh: http://gd.hcmuaf.edu.vn/)

Hoc ghi danh trc tiếp t 7:30 ngày 26/07/2023 ti phòng ghi danh Trung tâm Tin Hc.

Hc trc tiếp trên Máy tính Trung Tâm tin hc.

 

Số lần xem trang: 1277
Điều chỉnh lần cuối: 17-07-2023

Lịch Khai giảng

Khai giảng khóa 205 (10-11-2023)

Khai giảng khóa 204 (12-10-2023)

Khai giảng khóa 203 (12-09-2023)

Khai giảng khóa 202 (11-08-2023)

Khai giảng khóa 200 (02-06-2023)

Khai giảng khóa 199 (08-04-2023)

Khai giảng khóa 198 (14-03-2023)

Khai giảng khóa 197 (16-02-2023)

Khai giảng khóa 196 (28-01-2023)

Khai giảng khóa 195 (07-11-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm một hai bảy năm

Xem trả lời của bạn !