LCH KHAI GING KHÓA 204
 

(tháng 11 năm 2023)


Ghi Danh Online T 9:00 Ngày 13/10/2023 Đến 16:00 Ngày 23/10/2023
 (truy cp website ghi danh: http://gd.hcmuaf.edu.vn/)
 Hoc ghi danh trc tiếp t 7:30 ngày 25/010/2023 ti phòng ghi danh Trung tâm Tin Hc.

- Hc trc tiếp trên máy tính Trung Tâm tin hc.
- Kết thúc khóa hc Trung tâm s sp xếp lch thi (không cn phi đăng ký thi )
 

Số lần xem trang: 1199
Điều chỉnh lần cuối: 25-10-2023

Lịch Khai giảng

Khai giảng khóa 205 (10-11-2023)

Khai giảng khóa 203 (12-09-2023)

Khai giảng khóa 202 (11-08-2023)

Khai giảng khóa 201 (17-07-2023)

Khai giảng khóa 200 (02-06-2023)

Khai giảng khóa 199 (08-04-2023)

Khai giảng khóa 198 (14-03-2023)

Khai giảng khóa 197 (16-02-2023)

Khai giảng khóa 196 (28-01-2023)

Khai giảng khóa 195 (07-11-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám ba bốn tám năm

Xem trả lời của bạn !