LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA 204 

(tháng 11 năm 2023)

Ghi Danh Online Từ 9:00 Ngày 13/10/2023 Đến 16:00 Ngày 23/10/2023

 (truy cập website ghi danh: http://gd.hcmuaf.edu.vn/)
 Hoặc ghi danh trực tiếp từ 7:30 ngày 25/010/2023 tại phòng ghi danh Trung tâm Tin Học.

- Học trực tiếp trên máy tính Trung Tâm tin học.
- Kết thúc khóa học Trung tâm sẽ sắp xếp lịch thi (không cần phải đăng ký thi )

 

 

       

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

DANH SÁCH DỰ THI _ ĐỢT THI 116 /2023

       

Mã SV

Họ

Tên

Lịch Thi

19118001

Dương Nguyễn Hoàng

Ân

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21113003

Lê Hoàng Thiên

Ân

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

20125313

Ngô Hoàng

Ân

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

21154119

Ngô Hoàng

Ân

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

19112003

Nguyễn Huyền Trang Hồng

Ân

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20138003

Đinh Hoàng Thiên

Ân

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

22124006

Thái Duy

Ân

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21155055

Cao Thị Lệ

An

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

19115001

Hà Nguyễn Hoàng

An

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

18128001

Hà Thúy

An

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21113001

Huỳnh Hoài

An

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

19124002

Huỳnh Như

An

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

20155078

Huỳnh Thị Thuý

An

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

22122001

Lê Thị Thúy

An

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

22126002

Ngô Thị Tường

An

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

21125001

Nguyễn Đặng Đức

An

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

20145090

Nguyễn Tấn

An

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

17125449

Nguyễn Thành

An

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

19125003

Nguyễn Thị Thúy

An

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21120326

Nguyễn Thị Thúy

An

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

21122004

Nguyễn Thị Thúy

An

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

21123002

Trần Ngọc Khánh

An

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

20115003

Trần Thị Mỹ

An

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

19138001

Võ Hoà

An

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

21122475

Bùi Ngọc

Anh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

22125006

Bùi Trần Lan

Anh

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

20122239

Cù Ngọc

Anh

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

19128005

Hà Phan Hoàng

Anh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

19126007

Hà Tuyết

Anh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

18127003

Huỳnh Thị Kim

Anh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

20128001

Lê Mai

Anh

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

22123005

Lê Minh

Anh

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

21125540

Lê Nguyễn Trâm

Anh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

19139005

Lê Quý

Anh

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

18126003

Lê Thị Kim

Anh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

22120005

Đặng Ngọc

Anh

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

19116004

Đặng Phú

Anh

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

21127076

Đào Hoàng

Anh

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

22112013

Nguyễn Chấn Thùy

Anh

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

21111189

Nguyễn Hà Tuấn

Anh

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

20128144

Nguyễn Hà Vân

Anh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21120329

Nguyễn Hoài Phương

Anh

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

19120004

Nguyễn Huỳnh

Anh

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

18113200

Nguyễn Ngọc

Anh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

21124008

Nguyễn Ngọc

Anh

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

20139175

Nguyễn Nhựt

Anh

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

17116006

Nguyễn Đức

Anh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

19123007

Nguyễn Thị Kim

Anh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

20125319

Nguyễn Thị Kim

Anh

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

22122014

Nguyễn Thị Mỹ

Anh

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

18163001

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

18112012

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

18138003

Nguyễn Tuấn

Anh

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

21127078

Nguyễn Tuấn

Anh

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

19124007

Đỗ Thị Kim

Anh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21125009

Đoàn Quốc

Anh

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

19123217

Phạm Thị Linh

Anh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

19112010

Tô Thị Thuý

Anh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21122013

Trần Dương Thảo

Anh

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

20113204

Trần Quế

Anh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20123092

Võ Nguyệt Quế

Anh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

17139007

Võ Thị Mai

Anh

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

21113006

Võ Thị Quế

Anh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20138071

Võ Tuấn

Anh

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

22123007

Hoàng Thị Ngọc

Aùnh

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

19125017

Nguyễn Thị Ngọc

Aùnh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

15112396

Trần Công

Bằng

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

21145008

Hồ Thị Y

Băng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20131003

Vũ Khánh

Băng

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

19138003

Nguyễn Thanh

Ban

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20116174

Hứa Văn

Bảnh

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

19145004

Bùi Quang

Bảo

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20122227

Diệp Thế

Bảo

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

22154003

Dương Gia

Bảo

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

20112189

Hồ Gia

Bảo

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

21122489

Hồ Sỹ

Bảo

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

17138001

Huỳnh Hoài

Bảo

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

19155009

Lâm Phi

Bảo

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

19126300

Lê Quốc

Bảo

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

21137047

Nguyễn Nhật

Bảo

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

18111009

Nguyễn Phan Hoài

Bảo

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

22145004

Nguyễn Phúc Thiên

Bảo

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

22155009

Nguyễn Quốc

Bảo

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21115120

Nguyễn Quốc

Bảo

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

19139010

Nguyễn Thành Đình

Bảo

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

17153006

Nguyễn Tuấn

Bảo

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

21126283

Phạm Trương Chí

Bảo

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21113148

Trần Hoàng Quốc

Bảo

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

18163003

Võ Hoàng

Bảo

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

18113010

Vũ Phúc

Bảo

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

17112010

Nguyễn Aùnh

Bích

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21132022

Trịnh Thị Ngọc

Bích

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21135014

Hồ Trương

Biển

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21112393

Lê Thanh

Bình

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20122253

Lê Thái

Bình

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

18149008

Lê Thị

Bình

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21154129

Nguyễn Bá Ngọc

Bình

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19145006

Nguyễn Chí

Bình

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21132023

Nguyễn Thanh

Bình

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19113007

Nguyễn Thái

Bình

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

17115005

Nguyễn Thị

Bình

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

21154130

Nguyễn Văn

Bình

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19113008

Vương

Bình

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

17112012

Vũ Yên

Bình

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

18117003

Dương Nguyễn Ngọc

Bội

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20122255

Dương Võ Gia

Bội

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19115012

Ngô Thị Hồng

Cẩm

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20120168

Trương Ngọc

Cẩm

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

20120169

Đinh Gia

Cao

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

20113210

Nguyễn Minh

Cảnh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

19154009

Nguyễn Xuân

Cảnh

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023/ Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

20115185

Phan Gia Duy

Cát

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

21124306

Hoàng Nguyễn

Chân

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20131007

Nguyễn Thị Băng

Châu

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

18155008

Nguyễn Thị Minh

Châu

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21129572

Phạm Bích

Châu

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

17126010

Phạm Nguyễn Ngọc

Châu

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20122256

Trần Nguyễn Bảo

Châu

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21116124

Trần Thị Minh

Châu

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19113012

Trương Băng

Châu

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

21145115

Trương Hạ

Châu

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20145094

Nguyễn Công

Chánh

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

22123014

Phan Minh

Chánh

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

21116122

Trần Trọng

Chánh

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

17163006

Vũ Công

Chánh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20135052

Bùi Linh

Chi

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20123253

Cao Thị Kim

Chi

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

18112022

Huỳnh Xuân

Chi

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

18117005

Lê Ngọc Diễm

Chi

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21120337

Lê Thị Quỳnh

Chi

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21120339

Lý Thị Kim

Chi

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21125043

Mai Thị Kim

Chi

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21123217

Nguyễn Thị Kim

Chi

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20131078

Nguyễn Thị Kim

Chi

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20122621

Nguyễn Thị Mai

Chi

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20120171

Nguyễn Thị Tuyết

Chi

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

22126021

Phan Thị Lan

Chi

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

21120341

Trần Võ Kim

Chi

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

19117008

Bùi Hữu

Chí

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

20122259

Nguyễn

Chí

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19118019

Lê Minh

Chiến

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20139181

Nguyễn Minh

Chiến

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

19112017

Đoàn Minh

Chiến

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

18112024

Trần Phương

Chiến

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

22111020

Lê Chí

Chương

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20155085

Phạm Thanh

Chúc

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

18116010

Nguyễn Thành

Công

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

17163009

Vũ Thành

Công

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20125344

Lâm Tuấn

Cường

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19118027

Nguyễn

Cường

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

18112030

Nguyễn Chí

Cường

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

21118188

Nguyễn Duy

Cường

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

17145013

Nguyễn Khắc

Cường

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20116015

Trịnh Văn

Cường

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20128012

Phạm Thị Thu

Cúc

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

18522004

Võ Thị Kim

Cúc

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21135019

Nguyễn Thị Thảo

Dân

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

15113154

Nguyễn Xuân

Dâng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19154019

Hồ Lê Tuấn

Danh

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

19139015

Nguyễn Bảo

Danh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20126204

Nguyễn Thành

Danh

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

21145015

Phan Văn Hữu

Danh

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21124314

Phan Xuân

Danh

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21145121

Trần Hữu

Danh

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

18112342

Danh Thị Kiều

Diễm

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

20135055

Lê Thị Thúy

Diễm

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20125355

Nguyễn Ngọc Bích

Diễm

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

22123021

Nguyễn Phùng Thuý

Diễm

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19128021

Đỗ Thị Kiều

Diễm

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

22129034

Trương Thị Hồng

Diễm

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19112029

Vũ Thị Kiều

Diễm

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

19112030

Nguyễn Thị Kiều

Diễn

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

19125048

Trần Thị Hồng

Diệp

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21135258

Cao Thị Hồng

Diệu

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

16112407

Huỳnh Thị

Diệu

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21145016

Nguyễn Hồng

Diệu

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21123221

Nguyễn Thị Kiều

Diệu

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19153008

Ngô Trung

Dinh

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19111015

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

18153013

Nguyễn Văn

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19117014

Hồ Hữu

Dự

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

19145017

Tô Đổng

Dĩnh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21122518

Bùi Trương Thùy

Dương

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

19115024

Huỳnh Đăng

Dương

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

18111029

Lê Triệu

Dương

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

18120037

Đào Hoàng Hải

Dương

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20139197

Ngô Thị Thùy

Dương

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21120360

Nguyễn Hải

Dương

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20128167

Nguyễn Thị Cao

Dương

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20139022

Nguyễn Thị Thùy

Dương

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

16126032

Nguyễn Thùy

Dương

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19154031

Phạm Tùng

Dương

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21122062

Trần Thùy

Dương

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

19154032

Võ Trùng

Dương

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

16112408

Thẩm Thị

Dịp

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

18126024

Võ Thảo

Du

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

21112414

Duẩn

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21123222

Châu Phương

Dung

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

21122514

Hà Thùy

Dung

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19120030

Lê Thị Hồng

Dung

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

21122515

Lê Thị Thùy

Dung

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

20155088

Lý Thị Hồng

Dung

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

22123024

Nguyễn Thị Kim

Dung

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19112037

Trần Thị Mỹ

Dung

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19124058

Trần Thị Thùy

Dung

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

23123016

CHẾ VĂN

DŨNG

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

16126028

Hồ Trí

Dũng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

19125059

Nguyễn Minh

Dũng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

16123041

Nguyễn Tiến

Dũng

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023/ Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

21118210

Trần Lê Quốc

Dũng

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

21120359

Vũ Tiến

Dũng

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

21118036

Cao Bảo

Duy

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21120040

Dư Thị Thúy

Duy

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19118048

Dương Hoàng

Duy

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

19153011

Huỳnh Cao

Duy

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21113173

Huỳnh Khánh

Duy

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19124062

Lê Hoàng

Duy

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

20135057

Lê Thị Thúy

Duy

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

18112044

Nguyễn Minh

Duy

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20145105

Nguyễn Phạm Cường

Duy

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

18138020

Đỗ Quốc

Duy

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

16153017

Đoàn Văn

Duy

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19153015

Phan Nguyễn Minh

Duy

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20135005

Tăng Khách Anh

Duy

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20126225

Tăng Trương Khánh

Duy

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21111220

Trần Khánh

Duy

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21118043

Trần Khánh

Duy

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21145019

Trần Mai

Duy

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

22123027

Bùi Thị Mỹ

Duyên

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21120366

Bùi Thị Mỹ

Duyên

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21139269

Hồ Thị Mỹ

Duyên

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19125066

Huỳnh Thị Kim

Duyên

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21124328

Lâm Thị Hồng

Duyên

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

22111034

Lê Ngọc

Duyên

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21122069

Lê Thị Hồng

Duyên

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

16114223

Mai Thị Mỹ

Duyên

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

22122061

Ngô Thùy

Duyên

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19124069

Nguyễn Ngọc

Duyên

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

18139036

Nguyễn Thị

Duyên

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

20120179

Nguyễn Thị Kiều

Duyên

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

22120036

Nguyễn Thị Thùy

Duyên

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

19138016

Nguyễn Thị Thuỳ

Duyên

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20117005

Nguyễn Thị Trúc

Duyên

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19124072

Nguyễn Thùy

Duyên

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

19112043

Nguyễn Trần Hảo

Duyên

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20122293

Phan Hoài Nhã

Duyên

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21120369

Phan Thị Mỹ

Duyên

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21116022

Trương Thị Ngọc

Duyên

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

22124046

Vương Hoàng Mỹ

Duyên

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21139271

Vương Kiều

Duyên

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19112045

Nguyễn Thị

Duyệt

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

18125515

Nguyễn Thị Hà

Eâban

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

19124075

Phạm Thị

Em

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

18126031

Huỳnh Thị Hồng

Gấm

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

19112047

Nguyễn Thị

Gấm

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21149139

Nguyễn Thị Hồng

Gấm

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

20126230

Cao Thị Thanh

Giang

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

23123019

LÊ NGUYỄN CẨM

GIANG

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21155083

Nguyễn Hương

Giang

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

16125155

Nguyễn Thị

Giang

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21155084

Nguyễn Thị Hậu

Giang

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20115035

Nguyễn Thị Tuyết

Giang

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

21112057

Đồng Thanh

Giang

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

18115026

Trầm Hà Trà

Giang

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20124298

Trần Đinh Hương

Giang

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

20124299

Trần Đỗ Gia

Giang

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

18131012

Trần Thị Trường

Giang

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

20128172

Cao Quỳnh

Giao

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21125083

Trần Phước

Giàu

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20112220

Văn Đông

Gun

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21125089

Bùi Mai Bảo

Hân

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21125090

Huỳnh Lê Trúc

Hân

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20145017

Lê Thị Ngọc

Hân

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

21115138

Đặng Bảo

Hân

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21122541

Nguyễn Lê Mỹ

Hân

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20135060

Nguyễn Ngọc

Hân

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

22125065

Nguyễn Ngọc Bảo

Hân

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21155089

Nguyễn Thị Hồng

Hân

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20122306

Nguyễn Thị Ngọc

Hân

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20120186

Nguyễn Thị Ngọc

Hân

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

19112053

Oân Minh Ngọc

Hân

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

18124038

Thái Trần Gia

Hân

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21125094

Tô Gia

Hân

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19138018

Lê Minh

Hậu

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

17120043

Lê Phúc

Hậu

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21123039

Nguyễn Kim

Hậu

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

19125092

Nguyễn Thị Bích

Hậu

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

19122423

Nguyễn Thị Mỹ

Hậu

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19113046

Nguyễn Trung

Hậu

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

19117020

Trần Phúc

Hậu

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

22128047

Trần Thị Bích

Hậu

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19117016

Hoàng Thiên

Hằng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

19155019

Huỳnh Thị Thanh

Hằng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20120187

Mai Thị Thu

Hằng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21123227

Ngô Thị Thu

Hằng

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19125480

Nguyễn Lê Bích

Hằng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

19123220

Nguyễn Thị

Hằng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20126240

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

19155020

Nguyễn Thị Thuý

Hằng

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20125396

Trần Phượng

Hằng

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

20111026

Trần Thanh

Hằng

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

22124057

Trần Thị Thanh

Hằng

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19128039

Trần Thị Thu

Hằng

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

21122543

Võ Thị Mỹ

Hằng

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

18125495

Bùi Thị Mỹ

Hạ

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

19125082

Huỳnh Quang

Hạ

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21113178

Mai Thị Mỹ

Hạnh

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

22123037

Nguyễn Thị Hồng

Hạnh

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

18112058

Nguyễn Thị Mỹ

Hạnh

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

19120052

Nguyễn Thị Thanh

Hạnh

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

17120041

Văn Thị Mỹ

Hạnh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

19139039

Võ Thị Mỹ

Hạnh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21120377

Hồ Thị Ngọc

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

17122248

Lê Thị

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21124334

Lê Thị Hoàng

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19125541

Nguyễn Thị

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21123030

Nguyễn Thị Ngân

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20125385

Nguyễn Thị Ngọc

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

20112221

Nguyễn Thị Thu

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

19111028

Đỗ Lê Thu

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

19112051

Đoàn Đỗ Lâm

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21149145

Trần Thị Ngọc

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

21122546

Bùi Văn

Hào

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

15122047

Nguyễn Anh

Hào

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

16132291

Hồ Ngọc

Hải

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

19149020

Hải

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

16112796

Trần Hữu

Hải

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

18125086

Văn Viết

Hải

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20116031

Lê Thị Hồng

Hảo

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

15162011

Lê Trần Như

Hảo

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19125091

Trần Thị Như

Hảo

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

20155097

Vũ Phạm Trung

Hảo

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21125105

Huỳnh Thị Kim

Hiền

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19111038

Lê Thị Thu

Hiền

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20124048

Nguyễn Anh

Hiền

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

22123039

Nguyễn Huỳnh Chí

Hiền

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19126049

Nguyễn Minh

Hiền

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

19139042

Nguyễn Thanh

Hiền

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

21111044

Nguyễn Thị Thu

Hiền

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21120383

Nguyễn Thị Thu

Hiền

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20123257

Đỗ Thị Thanh

Hiền

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

22123040

Phạm Thị

Hiền

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

22125081

Phạm Thị

Hiền

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

18128054

Phan Thị Thu

Hiền

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023/ Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

22124061

Trần Thị Thanh

Hiền

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20117078

Võ Thị Bé

Hiền

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20113243

Sử Minh

Hiển

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20115203

Lê Minh

Hiệp

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20112442

Đoàn Thị Aùnh

Hiệp

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21145145

Phạm Hòa

Hiệp

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

22124062

Võ Thị Ngọc

Hiệp

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19112251

Bùi Thanh

Hiếu

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21111243

Doanh Đức

Hiếu

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

22120051

Dương Minh

Hiếu

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21112447

Kim Võ Trung

Hiếu

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

17112060

Lê Chí

Hiếu

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023/ Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

20125408

Đặng Thị

Hiếu

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

22125084

Ngô Đặng Quang

Hiếu

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

18163012

Nguyễn Minh

Hiếu

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20116032

Nguyễn Quốc

Hiếu

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21125109

Nguyễn Thanh

Hiếu

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20122316

Nguyễn Văn

Hiếu

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

22138035

Đinh Đức

Hiếu

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20135008

Phan Đức

Hiếu

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

18126048

Sầm Minh

Hiếu

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

18120063

Trần Minh

Hiếu

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20145022

Trần Phước

Hiếu

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

20149161

Trần Văn

Hiếu

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21113183

Võ Hoàng

Hiếu

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20112428

Võ Viết

Hiếu

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

19116044

Lê Hoàng

Hinh

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

16126222

Nay Hiếu

Hmor

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19113197

Hmun

Hmun

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

21113022

Lý Thị Mỹ

Hoa

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

22129085

Nguyễn Quỳnh

Hoa

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21125113

Nguyễn Thị

Hoa

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21120387

Nguyễn Thị Hồng

Hoa

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21129662

Nguyễn Thị Quỳnh

Hoa

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19122059

Đồng Thị Tuyết

Hoa

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

15115052

Phạm Nguyễn Quỳnh

Hoa

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20122319

Văn Thị Mỹ

Hoa

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

19138024

Võ Ngọc

Hội

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21112454

Nguyễn Công

Hoan

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

19120070

Cao Thị Thúy

Hồng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

18114007

Huỳnh Thị Mỹ

Hồng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20111200

Nguyễn Thị

Hồng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20114039

Nguyễn Thị

Hồng

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19111045

Nguyễn Thị Aùnh

Hồng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21123043

Nguyễn Thị Mai

Hồng

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

15125440

Nguyễn Thị Thúy

Hồng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

13126099

Trần Mỹ

Hồng

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19149031

Trần Thị Kim

Hồng

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20120195

Võ Thị Thu

Hồng

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

19112069

Đỗ Thị Thu

Hoài

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

19117025

Phạm Thị Mỹ

Hoài

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21123230

Tôn Thị

Hoài

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19128048

Bùi Huy

Hoàng

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21122556

Bùi Nguyễn Vũ

Hoàng

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

17118161

Lê Minh

Hoàng

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21127095

Nguyễn

Hoàng

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21127096

Nguyễn Hữu Nhật

Hoàng

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21124359

Nguyễn Huy

Hoàng

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

16154040

Nguyễn Kim

Hoàng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19138022

Nguyễn Minh

Hoàng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

19138023

Nguyễn Minh

Hoàng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

15113164

Nguyễn Tiến

Hoàng

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19139050

Nguyễn Văn

Hoàng

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19113053

Nguyễn Văn Bảo

Hoàng

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023/ Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

19118076

Nguyễn Việt

Hoàng

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19137021

Phạm Công

Hoàng

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

20113050

Nguyễn Thị

Hoè

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

19154055

Bùi Phước

Hưng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

18138032

Chung Hiệp

Hưng

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

20114041

Lê Gia

Hưng

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20111204

Nguyễn Khánh

Hưng

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

20138087

Nguyễn Văn Tuấn

Hưng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20155017

Lê Nguyễn Hữu

Hòa

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

17122047

Nguyễn Việt

Hòa

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

19131013

Phan Thị Thúy

Hòa

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

20122320

Trần Thụy Ngọc

Hòa

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20145114

Lê Thị

Hương

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

21123045

Lê Thị Kim

Hương

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

19112074

Lê Thị Quỳnh

Hương

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21125677

Lê Thu

Hương

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21113191

Đậu Liên

Hương

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

18128063

Đào Thị Thanh

Hương

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

19115046

Nguyễn Thị Thu

Hương

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20113252

Nguyễn Thị Thu

Hương

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

18112075

Phạm Lan

Hương

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20139225

Phạm Mai

Hương

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19128056

Phạm Thị Quỳnh

Hương

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

17112331

Hùynh Xuân

Hữu

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21113025

Trần Phú

Hữu

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19145031

Huỳnh Chí

Hướng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20145117

Bùi Văn

Hưởng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

16116069

Đỗ Thanh

Hóa

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

17138022

Trần Minh

Huấn

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

17124300

Đặng Thị

Huệ

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20112240

Phạm Thị Thu

Huệ

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

17164021

Lý Trần

Hùng

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

20116297

Mai Tuấn

Hùng

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20153084

Võ Phi

Hùng

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

19124106

Võ Phi

Hùng

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

21145152

Lê Quốc

Huy

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

21118256

Lý Triệu

Huy

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21113026

Đặng Đình

Huy

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20118172

Nguyễn Bá

Huy

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

19124114

Nguyễn Bá Hoàng

Huy

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

19124116

Nguyễn Khắc

Huy

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19118093

Nguyễn Minh

Huy

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

19154059

Nguyễn Ngô Nhật

Huy

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

16115068

Nguyễn Đức

Huy

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

21122113

Nguyễn Thanh

Huy

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19126066

Nguyễn Thiệu

Huy

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

19137027

Nguyễn Trần Gia

Huy

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21111052

Nguyễn Văn

Huy

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20124332

Đoàn Nguyễn Hưng

Huy

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20112244

Phạm Quốc

Huy

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20112245

Phạm Trần Gia

Huy

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

16118065

Phạm Tuấn

Huy

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

18138036

Phan Trần Hoàng

Huy

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20120202

Trần Ngọc

Huy

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21124372

Trần Quang

Huy

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

18153029

Trương Vĩnh

Huy

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

23111061

VÕ GIA

HUY

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

18126064

Vũ Hoàng

Huy

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20124336

Cáp Thị Lệ

Huyền

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

15127049

Hồng Ngô Bảo

Huyền

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

18123047

Hoàng Thị

Huyền

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20125049

Lê Thị Ngọc

Huyền

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

16120339

Đặng Thị

Huyền

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

19112078

Nguyễn Thị

Huyền

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

18124056

Nguyễn Thị Thanh

Huyền

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023/ Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

20125442

Nguyễn Thu

Huyền

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20139229

Phạm Ngọc

Huyền

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21149028

Trần Đỗ Thu

Huyền

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

21122571

Nguyễn Thị Lệ

Huyên

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

18164013

Nguyễn Hải

Huỳnh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20128032

Tạ Như

Huỳnh

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

21113201

Trần Văn

Huỳnh

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19123208

Đỗ Thị

Hy

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

17112085

Tất Tân

Hy

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

17125477

H' Sam Niê

Kdăm

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19112080

Dương Nhật

Kha

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

22125111

Nguyễn Thị Tịnh

Kha

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19126072

Võ Như

Kha

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21113203

Dương Bảo

Khang

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

22126069

Hồ Bảo

Khang

Phần 1: Ca 05 giờ thi 7h00- 29/10/2023

18124057

Hồ Phạm Dĩ

Khang

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

21118267

Huỳnh Thái

Khang

Phần 2: Ca 01 giờ thi 7h00- 28/10/2023

18138041

Lê Phúc

Khang

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19153030

Nguyễn Duy

Khang

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

19131015

Nguyễn Hoàng

Khang

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19137032

Nguyễn Hoàng

Khang

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

19138034

Nguyễn Lê Hữu

Khang

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21145033

Nguyễn Phi

Khang

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19112084

Nguyễn Quốc Duy

Khang

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

20135068

Nguyễn Văn

Khang

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

21122576

Nguyễn Văn

Khang

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

19113069

Phạm Vĩ

Khang

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

22155047

Trần Bảo

Khang

Phần 1: Ca 06 giờ thi 9h20- 29/20/2023

22125112

Triệu Vĩnh

Khang

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

20139233

Lê Nhã

Khanh

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h00- 28/10/2023

14113084

Lê Vân

Khanh