LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA 204

( tháng 11 năm 2023 )

 Ghi danh trực tiếp từ 7:30 ngày 25/10/2023 tại phòng ghi danh Trung tâm Tin Học.

Xem lịch chi tiết tại đây

- Học trực tiếp tại Phòng máy tính Trung Tâm tin học.

- Kết thúc khóa học Trung tâm sẽ sắp xếp lịch thi (không cần phải đăng ký thi )

 

 

 

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC
Đợt thi tháng 09 năm 2023
Danh sách Trung tâm Tin học chuyển phòng đào tạo xét tốt nghiệp. Vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm Tin học Trường ĐHNL để giải đáp các thắc mắc, xin cảm ơn.
STT
Mã SV
Họ và tên
Ngày sinh
Mã lớp
Ghi chú
1
14124004
Nguyễn Vũ
An
24/07/1995
DH14TP
 
2
19139003
Nguyễn Thanh
An
16/03/2001
DH19HD
 
3
19112009
Phan Đoàn Hoàng
Anh
12/10/2001
DH19TY
 
4
21123206
Nguyễn Thị Lan
Anh
06/04/2003
DH21KE
 
5
21145108
Nguyễn Quốc
Anh
24/05/2003
DH21BVA
 
6
19120015
Võ Lê Ngọc
Anh
03/03/2001
DH19KT
 
7
19118287
Nguyễn Quốc
Bảo
03/02/2001
DH19CKC
 
8
18112269
Nguyễn Thái
Bình
16/11/2000
DH18TT
 
9
19154007
Nguyễn Văn
Bình
21/02/2000
DH19OT
 
10
20122620
Hồ Thị Mỹ
Châu
09/09/2002
DH20QTNT
 
11
22120018
Nguyễn Bảo
Châu
02/07/2004
DH22KM
 
12
20112016
Đinh Công
Danh
16/08/2002
DH20TY
 
13
19113030
Đặng Thị Quỳnh
Dung
24/04/2001
DH19NHA
 
14
20155089
Trần Thị
Dung
22/10/2002
DH20KN
 
15
16149017
Nguyễn Thanh
Duy
24/03/1998
DH16QM
 
16
17120026
Hà Xuân
Duy
01/06/1999
DH17KT
 
17
19116031
Trần Anh
Duy
01/01/2001
DH19NY
 
18
19126033
Phạm Khương
Duy
11/01/2001
DH19SHD
 
19
19154033
Nguyễn Đức
Duy
17/04/2000
DH19OT
 
20
20112024
Huỳnh Thị Bảo
Duy
08/05/2002
DH20TY
 
21
20117087
Nguyễn Hoàng
Duy
18/11/2002
DH20CT
 
22
20118149
Nguyễn Văn
Duy
27/02/2002
DH20CK
 
23
20126224
Phạm Mỹ
Duy
04/05/2002
DH20SM
 
24
20126233
Nguyễn Xuân Hoài
Giang
31/10/2002
DH20SHD
 
25
20128171
Cao Quỳnh
Giang
26/08/2002
DH20AV
 
26
19125073
Nguyễn Thị Ngọc
Giàu
09/12/2001
DH19DD
 
27
19122336
Nguyễn Thị Ngọc
Hân
16/12/2001
DH19QTC
 
28
21122538
Châu Gia
Hân
31/10/2003
DH21TC
 
29
21128223
Nguyễn Hoàng Gia
Hân
14/09/2003
DH21AV
 
30
17126036
Lê Thị Mỹ
Hậu
17/06/1999
DH17SHA
 
31
19116163
Nguyễn Xuân
Hậu
28/08/2001
DH19NTNT
 
32
19118061
Lê Lý
Hậu
20/10/2001
DH19CC
 
33
20125035
Nguyễn Thị Kim
Hậu
28/12/2002
DH20VT
 
34
18113026
Nguyễn Thanh
21/10/1999
DH18NHB
 
35
19117015
Thái Trần Thu
05/06/2001
DH19CT
 
36
20124310
Hồ Sĩ
Hào
15/06/2002
DH20QD
 
37
20124048
Nguyễn Anh
Hiền
21/02/2002
DH20QL
 
38
21135276
Nguyễn Thị Thúy
Hiền
15/07/2003
DH21TB
 
39
15113039
Hoàng Văn
Hiệp
15/02/1997
DH15NHA
 
40
20113045
Nguyễn Minh
Hiếu
27/09/2002
DH20NHA
 
41
19112066
Nguyễn Thị Kiều
Hoa
06/06/2001
DH19TY
 
42
20113246
Nguyễn Thị Kim
Hoa
06/08/2002
DH20NHA
 
43
20125043
Nguyễn Thị Đào
Hoa
01/02/2002
DH20VT
 
44
19116045
Trần Đôn
Hồ
28/06/2001
DH19NY
 
45
19126055
Trần Thị
Hồng
12/08/2001
DH19SHD
 
46
21112460
Nguyễn Thu
Hồng
01/07/2003
DH21TYB
 
47
18111041
Phạm Dương Bảo
Hoàn
02/11/2000
DH18CN
 
48
18112066
Bùi Việt
Hoàng
02/03/2000
DH18TY
 
49
18112274
Đinh Nhật
Hoàng
25/09/2000
DH18TT
 
50
20153082
Nguyễn Thanh
Hơn
19/06/2002
DH20CD
 
51
19139047
Lê Thái
Hòa
03/04/2001
DH19HD
 
52
20122329
Nguyễn Thị Thanh
Hương
13/10/2002
DH20QT
 
53
20124060
Nguyễn Thị Huỳnh
Hương
09/07/2002
DH20QL
 
54
21125126
Đoàn Thị Thu
Hương
13/11/2003
DH21DD
 
55
19115047
Vũ Thị
Hường
28/10/2001
DH19GN
 
56
19128233
Phan Thị Ngọc
Huệ
16/12/2001
DH19AVGL
 
57
19153025
Lương Quang
Huy
02/02/2001
DH19CD
 
58
19154063
Trịnh Nhật
Huy
25/02/2001
DH19OT
 
59
19155031
Lê Minh
Huy
19/12/2001
DH19KN
 
60
20126259
Nguyễn Hoàng
Huy
15/09/2002
DH20SHD
 
61
20125446
Bùi Huỳnh Duy
Khang
31/10/2002
DH20VT
 
62
19116057
Trần Nhã
Khanh
15/06/2001
DH19NY
 
63
15126051
Dương
Khánh
29/07/1997
DH15SHB
 
64
18154053
Trần Công
Khánh
28/01/2000
DH18OT
 
65
20139234
Nguyễn Hữu Gia
Khánh
26/11/2002
DH20HH
 
66
19111060
Nguyễn Trung
Kiên
06/01/2001
DH19CN
 
67
20128196
Văn Thị Thúy
Kiều
19/05/2002
DH20AV
 
68
19122407
Nguyễn Thị
Kim
10/05/2000
DH19QTNT
 
69
19118118
Nguyễn Tùng
Lâm
26/12/2001
DH19CK
 
70
21121017
Nguyễn Tiến
Lập
04/12/2003
DH21PT
 
71
21122588
Nguyễn Thị Xuân
Lan
20/02/2003
DH21TM
 
72
19120098
Trần Thị Kim
Liên
12/06/2001
DH19KT
 
73
17139182
Đàng Gia
Linh
15/02/1998
DH17HT
 
74
18112100
Trần Võ Khánh
Linh
28/04/2000
DH18TY
 
75
19113202
Nguyễn Thị Phương
Linh
08/06/2001
DH19NHGL
 
76
19126085
La Thị Tuyết
Linh
30/05/2001
DH19SHD
 
77
19128082
Phạm Thị Phương
Linh
24/12/2001
DH19AV
 
78
20113068
Nguyễn Thị Thùy
Linh
23/04/2002
DH20NHA
 
79
20122362
Lương Thị Diệu
Linh
10/03/2002
DH20QT
 
80
20126289
Phan Nhả
Linh
17/04/2002
DH20SHA
 
81
18137026
Huỳnhđa
Lộc
06/02/2000
DH18NL
 
82
19118128
Trần Thanh
Lộc
23/06/2001
DH19CK
 
83
19123226
Trần Phú
Lộc
28/10/2000
DH19KEGL
 
84
19125171
Phan Thị Yến
Loan
14/08/2001
DH19VT
 
85
19118129
Nguyễn Bá
Lợi
04/09/2001
DH19CK
 
86
19124150
Nguyễn Thắng
Lợi
22/06/2001
DH19TB
 
87
20113273
Nguyễn Thị
Lợi
31/03/2002
DH20NHA
 
88
18112103
Nguyễn Minh
Long
01/12/2000
DH18TY
 
89
20124364
Trà Quỳnh
Lĩnh
25/07/2002
DH20QD
 
90
19122345
Trần Thị Cẩm
Ly
02/08/2001
DH19QTC
 
91
19113090
Trần Quốc
16/04/2001
DH19NHA
 
92
22124118
Trần Gia
Mẫn
19/05/2004
DH22QL
 
93
19128092
Bùi Hoàng Xuân
Mai
20/10/2001
DH19AV
 
94
17111086
Nguyễn Thị Diểm
Mi
16/06/1998
DH17CN
 
95
20139257
Trần Thị Hằng
Mi
07/06/2002
DH20HH
 
96
18112113
Lê Nguyễn Công
Minh
18/02/2000
DH18TY
 
97
17149089
Phạm Thị Ai
My
04/02/1999
DH17QM
 
98
19113020
Đặng Lê Hải
Đăng
25/10/2001
DH19NHA
 
99
17139018
Diệp Tuấn
Đạt
09/10/1999
DH17HS
 
100
20126212
Phan Nguyễn Thành
Đạt
05/05/2002
DH20SHA
 
101
21129585
Nguyễn Văn Thành
Đạt
19/09/2003
DH21TP
 
102
19113101
Nguyễn Viết
Nam
20/12/2001
DH19NHB
 
103
18123078
Lê Thị Kim
Ngân
30/11/2000
DH18KE
 
104
19112117
Huỳnh Châu
Ngân
03/10/2001
DH19TY
 
105
19112119
Nguyễn Thị Kim
Ngân
04/01/2001
DH19TY
 
106
19121014
Võ Ngọc Thảo
Ngân
02/01/2001
DH19PT
 
107
19124169
Huỳnh Ngọc Xuân
Ngân
24/12/2001
DH19QD
 
108
21122637
Lê Thị Thúy
Ngân
09/10/2003
DH21TM
 
109
19113104
Nguyễn Vịnh
Nghi
10/03/2001
DH19NHA
 
110
17122094
Võ Đức
Nghĩa
05/09/1999
DH17TC
 
111
16112319
Nguyễn Thị
Ngọc
07/10/1998
DH16TYGLA
 
112
17112341
Lê Thị Anh
Ngọc
05/06/1999
DH17TYGL
 
113
17112408
Nguyễn Tấn
Ngọc
12/05/1999
DH17TYNT
 
114
20112294
Đinh Tú
Ngọc
07/10/2002
DH20TY
 
115
18112134
Nguyễn Thái
Nguyên
23/02/2000
DH18TY
 
116
20112303
Ngô Thị Thanh
Nguyên
26/10/2002
DH20TY
 
117
19128117
Trần Chí
Nhân
14/10/2001
DH19AV
 
118
20113297
Đỗ Đạt
Nhân
30/08/2002
DH20NHB
 
119
19154106
Dương Hoài
Nhẩn
16/06/2001
DH19OT
 
120
15138045
Bùi Minh
Nhật
06/02/1997
DH15TD
 
121
19125229
Hà Thị Thanh
Nhàn
18/09/2001
DH19VT
 
122
19125252
Võ Thị Yến
Nhi
06/04/2001
DH19VT
 
123
20123263
Nguyễn Nhật Uyển
Nhi
20/04/2002
DH20KENT
 
124
20125582
Huỳnh Tuyết
Nhi
21/08/2002
DH20VT
 
125
20125591
Trương Thị Mỹ
Nhi
21/05/2002
DH20BQ
 
126
19154109
Dương Hoài
Nhịn
16/06/2001
DH19OT
 
127
19123106
Phạm Thị Cẩm
Nhung
29/06/2001
DH19KE
 
128
19112031
Lộc Văn
Định
28/08/2001
DH19DY
 
129
20149146
Trần Đức
Định
13/03/2002
DH20QM
 
130
17112148
Nguyễn Ngọc
Nữ
20/12/1999
DH17TY
 
131
19112389
Danh Tâm
Đức
16/10/2000
DH19TY
 
132
20113226
Lê Hoàng Minh
Đức
03/08/2002
DH20NHA
 
133
20128235
Nguyễn Thị Hoàng
Oanh
15/09/2002
DH20GN
 
134
21112583
Lê Thị Hồng
Phấn
26/12/2003
DH21TYB
 
135
20116235
Bùi Trương Minh
Phát
30/07/2001
DH20NT
 
136
21120475
Nguyễn Thị Vương
Phát
10/09/2003
DH21KT
 
137
20124150
Nguyễn Thị Yến
Phi
13/06/2002
DH20QL
 
138
20139096
Nguyễn Thành
Phố
30/06/2002
DH20HH
 
139
16125051
Ngô Minh
Phong
09/10/1997
DH16TP
 
140
16112811
Phan Thị Như
Phượng
22/02/1998
DH16TYNT
 
141
18149064
Phạm Lê Ngọc
Phượng
05/12/2000
DH18QM
 
142
20120254
Trịnh Thị Kim
Phượng
27/11/2002
DH20KT
 
143
16116155
Lâm Sư Cẩm
Phương
15/10/1998
DH16KS
 
144
21155135
Lê Thị Minh
Phương
04/11/2003
DH21KN
 
145
18120181
Lê Xuân
Phước
28/08/2000
DH18KT
 
146
18139152
Võ Thị Kim
Phụng
16/01/2000
DH18HS
 
147
17111111
Trần Gia
Phúc
25/08/1999
DH17CN
 
148
20113311
Huỳnh Trọng
Phúc
10/12/2002
DH20NHB
 
149
20112335
Đặng Hữu
Quang
22/05/2002
DH20TT
 
150
19139136
Phạm Bá
Quí
13/10/2001
DH19HT
 
151
14112250
Huỳnh Phương
Quyên
27/08/1996
DH14TYB
 
152
18126137
Lê Huỳnh Minh
Quyên
02/10/2000
DH18SHA
 
153
19117065
Nguyễn Hồng
Quyên
04/04/2001
DH19CT
 
154
20122090
Lê Thị Thu
Quyên
29/04/2002
DH20QT
 
155
21125880
Nguyễn Đỗ
Quyên
27/11/2003
DH21TP
 
156
21126483
Hoàng Tố
Quyên
12/05/2003
DH21SM
 
157
17163058
Nguyễn Thị Duyên
Quỳnh
04/09/1999
DH17ES
 
158
18125291
Hứa Như
Quỳnh
14/12/2000
DH18DD
 
159
20123282
Lê Thị Ngọc
Quỳnh
02/06/2001
DH20KENT
 
160
19153064
Lê Hữu
Quý
11/12/2001
DH19CD
 
161
19127076
Lê Thanh
Sang
08/04/2001
DH19MT
 
162
20118242
Trần Quang
Sang
09/10/2002
DH20CC
 
163
21120501
Đinh Phước
Sang
23/09/2003
DH21KT
 
164
16126225
Khê Văn
Sơn
16/02/1997
DH16SH
 
165
18126141
Nguyễn Lâm Khánh
Sơn
27/08/2000
DH18SHA
 
166
20139315
Trương Ngọc
Sơn
11/04/2002
DH20HH
 
167
20124170
Mai Thị Ngọc
Sương
05/10/2002
DH20QL
 
168
20123189
Mai Thị Phương
Tâm
09/04/2002
DH20KE
 
169
17131113
Nguyễn Văn
Tân
01/02/1999
DH17CH
 
170
18113145
Trần Ngọc Công
Tân
29/07/2000
DH18NHB
 
171
19124243
Dương Minh
Tân
17/04/2000
DH19QL
 
172
20116248
Nguyễn Ngọc
Tân
21/11/2002
DH20NT
 
173
20145061
Trương Đức
Tài
30/05/2002
DH20BV
 
174
16131207
Trần Thị Hồng
Thắm
28/02/1998
DH16CH
 
175
21111344
Trương Thị Hồng
Thắm
24/03/2002
DH21CN
 
176
19118209
Nguyễn Thanh
Thắng
17/03/2001
DH19CC
 
177
19121018
Nguyễn Ngọc Thanh
Thanh
03/08/2001
DH19PT
 
178
19138071
Nguyễn Bá
Thái
08/10/2001
DH19TD
 
179
19145074
Võ Quốc
Thái
13/09/1997
DH19BV
 
180
18149081
Nguyễn Thị Thu
Thảo
04/10/1999
DH18QM
 
181
20123197
Nguyễn Phương
Thảo
09/12/2002
DH20KE
 
182
21112217
Dương Thạch
Thảo
31/12/2003
DH21TYB
 
183
20145161
Mã Thị Lệ
Thi
19/01/2002
DH20BV
 
184
19111108
Lê Đình
Thích
06/08/2001
DH19CN
 
185
18111121
Lê Quang
Thìn
05/03/2000
DH18CN
 
186
19128167
Nguyễn Minh
Thư
29/06/2001
DH19AV
 
187
20112370
Quách Anh
Thư
20/03/2002
DH20TY
 
188
20123206
Phan Nguyễn Anh
Thư
24/12/2002
DH20KE
 
189
20125713
Nguyễn Thị Anh
Thư
15/09/2002
DH20VT
 
190
20135099
Dương Thị Anh
Thư
28/12/2002
DH20TB
 
191
21112237
Mai Thị Quỳnh
Thư
08/05/2003
DH21TYA
 
192
21125380
Huỳnh Thị Anh
Thư
13/05/2003
DH21BQ
 
193
20122516
Đàm Thị
Thoa
02/03/2002
DH20QT
 
194
20124485
Đỗ Thị Kim
Thoa
23/06/2002
DH20QL
 
195
15138066
Nguyễn Minh
Thoại
30/03/1997
DH15TD
 
196
15112244
Nguyễn Hữu
Thông
02/08/1997
DH15TYGL
 
197
19153079
Hoàng
Thông
08/07/2001
DH19CD
 
198
20115267
Đỗ Chí
Thịnh
05/05/1995
DH20GN
 
199
19112357
Nguyễn Vũ Bảo
Thương
23/07/2001
DH19TYGL
 
200
19139164
Võ Thị Mỹ
Thương
13/12/2001
DH19HD
 
201
20122525
Lê Văn
Thức
26/11/2002
DH20QT
 
202
19123140
Huỳnh Thị Cẩm
Thu
07/03/2001
DH19KE
 
203
21123277
Phạm Thị Hoài
Thu
20/02/2003
DH21KE
 
204
21128263
Nguyễn Ngọc Yến
Thu
15/02/2003
DH21AV
 
205
17145121
Điểu
Thuận
05/05/1998
DH17BVB
 
206
19112182
Phan Minh
Thuận
13/01/2001
DH19TY
 
207
20112372
Nguyễn Gia Kiên
Thuận
17/05/2002
DH20TY
 
208
20122526
Hoàng Duyên
Thùy
03/01/2002
DH20QT
 
209
21123126
Huỳnh Ngọc
Thùy
09/10/2003
DH21KE
 
210
20145169
Vũ Thị Ngọc
Thúy
01/11/2002
DH20BV
 
211
19125494
Nguyễn Hoàng Như
Thủy
11/12/2001
DH19TP
 
212
19128175
Võ Nguyễn Bích
Thủy
25/09/2001
DH19AV
 
213
19139167
Trần Trương Thu
Thủy
18/05/2001
DH19HT
 
214
19153080
Kiều
Thuy
26/08/2001
DH19CD
 
215
19122262
Đặng Thị Hương
Thuỳ
25/09/2001
DH19TM
 
216
19125386
Nguyễn Phước
Tiến
27/10/2001
DH19DD
 
217
19125496
Lê Thanh
Tiền
20/05/2001
DH19BQC
 
218
18131065
Đặng Thị Cẩm
Tiên
10/08/2000
DH18TK
 
219
18113172
Đỗ Hữu
Tính
04/09/2000
DH18NHA
 
220
19120212
Tăng Thị
Tính
16/06/2001
DH19KM
 
221
19118246
Nguyễn Văn
Toàn
10/10/2001
DH19CC
 
222
19114029
Trần Phước
Tới
03/08/2001
DH19LN
 
223
19123158
Lê Thị Ngọc
Trâm
27/08/2001
DH19KE
 
224
20123215
Võ Thị Thu
Trâm
25/08/2002
DH20KE
 
225
18128185
Lê Bảo
Trân
09/07/2000
DH18AV
 
226
19118250
Huỳnh Trần Bảo
Trân
28/07/2001
DH19CC
 
227
19122280
Trần Thị Quế
Trân
21/10/2001
DH19QT
 
228
19123164
Trương Thị Bảo
Trân
09/10/2001
DH19KE
 
229
21116088
Nguyễn Thị Thảo
Trân
24/10/2003
DH21NT
 
230
21122764
Đỗ Ngọc
Trân
24/01/2003
DH21TM
 
231
19112304
Đậu Thị Huyền
Trang
28/04/2000
DH19TYGL
 
232
19123168
Nguyễn Thị Thùy
Trang
23/02/2001
DH19KE
 
233
19123214
Trần Lê Minh
Trang
09/03/2000
DH19KENT
 
234
22129326
Hồ Thị Thùy
Trang
06/08/2004
DH22DD
 
235
15112364
Võ Thị Hương
Trà
23/10/1997
DH15CN
 
236
18117075
Nguyễn Tấn
Trí
12/04/2000
DH18CT
 
237
19139186
Phạm Thị Tuyết
Trinh
09/06/2001
DH19HD
 
238
21111383
Nguyễn Thanh Diễm
Trinh
17/02/2003
DH21CN
 
239
21120563
Hoàng Ngọc Kiều
Trinh
11/04/2002
DH21KT
 
240
14137085
Đinh Thành
Trọng
06/10/1995
DH14NL
 
241
19118307
Nguyễn Tín
Trọng
22/12/2001
DH19CKC
 
242
19113172
Phạm Quốc
Trường
11/01/2001
DH19NHA
 
243
17132068
Nguyễn Vinh
Trung
25/05/1999
DH17SP
 
244
20112402
Võ Quang
Trung
20/02/2002
DH20TY
 
245
19124311
Nguyễn Huỳnh Minh
Tuấn
28/03/2001
DH19QL
 
246
20125778
Nguyễn Thị Cẩm
23/11/2002
DH20BQ
 
247
18120272
Nguyễn Đặng Thanh
Tuyền
15/11/2000
DH18KT
 
248
18125401
Nguyễn Thị Kim
Tuyền
09/01/2000
DH18TP
 
249
21123299
Nguyễn Thái Sơn
Tuyền
15/07/2003
DH21KE
 
250
20123233
Hà Thị Thu
Uyên
06/12/2002
DH20KE
 
251
21125729
Nguyễn Phương
Uyên
15/12/2003
DH21BQC
 
252
21125490
Châu Đình
Văn
06/09/2003
DH21DD
 
253
19112224
Phạm Phi
Vang
16/05/2001
DH19TY
 
254
15122270
Nguyễn Thị Tường
Vi
02/06/1997
DH15TC
 
255
19123181
Hà Kiều
Vi
26/02/2001
DH19KE
 
256
20125805
Phạm Huỳnh Thúy
Vi
04/04/2002
DH20DD
 
257
20124234
Đoàn Trường
Vinh
27/10/2002
DH20QL
 
258
20112112
Lê Đình
Vương
12/09/2002
DH20TY
 
259
16112757
Lương Công
19/10/1997
DH16DY
 
260
17115136
Huỳnh Tùng
12/12/1999
DH17GN
 
261
19125503
Phạm Ngọc Thảo
Vy
10/01/2001
DH19BQC
 
262
19128213
Bùi Dương Thảo
Vy
28/04/2001
DH19AV
 
263
19139206
Hồ Nhã
Vy
16/10/2001
DH19HS
 
264
20124557
Nguyễn Nguyên Tường
Vy
09/07/2002
DH20QL
 
265
20139379
Đỗ Tường
Vy
27/07/2002
DH20HH
 
266
21126589
Võ Thị Tường
Vy
04/07/2003
DH21SHA
 
267
19125461
Võ Thị
Xuân
01/05/2001
DH19DD
 
268
15149174
Trịnh Thị
Yến
14/12/1997
DH15QM
 
269
19123271
Phan Thị Kim
Yến
19/01/2001
DH19KENT
 
270
21122422
Đoàn Thị Kim
Yến
13/01/2003
DH21TM
 
271
20122608
Nguyễn Thị Như
Y
15/04/2002
DH20QT
 
272
20123244
Trần Phạm Như
Y
10/02/2002
DH20KE
 
273
20125178
Trần Thị Như
Y
30/04/2002
DH20VT
 
274
21127072
Võ Phan Thị Như
Y
11/11/2003
DH21MT
 
Tổng số sinh viên theo danh sách: 274
TRUNG TÂM TIN HỌC
GIÁM ĐỐC

 

Số lần xem trang: 3086
Điều chỉnh lần cuối: 31-10-2023

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bảy bốn sáu tám

Xem trả lời của bạn !