LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA 205
( tháng 12 năm 2023 )
 Ghi danh trực tiếp từ 7:30 ngày 21/11/2023 tại phòng ghi danh Trung tâm Tin Học.
- Học trực tiếp tại Phòng máy tính Trung Tâm tin học.
- Kết thúc khóa học Trung tâm sẽ sắp xếp lịch thi (không cần phải đăng ký thi ) 
- Giảm 20% học phí lớp Ôn phần 1 và Phần 2 cho tân sinh viên khoá 2023

 

RƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

DANH SÁCH DỰ THI _ ĐỢT THI 117 /2023

 

STT

Mã SV

HỌ

TÊN

LỊCH THI

1

19118001

Dương Nguyễn Hoàng

An

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

2

19112003

Nguyễn Huyền Trang Hồng

An

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

3

19115001

Hà Nguyễn Hoàng

An

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

4

20155078

Huỳnh Thị Thuý

An

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

5

22122001

Lê Thị Thúy

An

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

6

20133003

Nguyễn Hoàng Tuấn

An

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

7

20122235

Nguyễn Hữu Thu

An

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

8

20127093

Phạm Quốc

An

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

9

22129004

Trần Mỹ

An

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

10

20115003

Trần Thị Mỹ

An

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

11

19125476

Trương Thị Mỹ

An

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

12

19138001

Võ Hoà

An

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

13

19128005

Hà Phan Hoàng

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

14

18120004

Hà Thị Linh

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

15

19126007

Hà Tuyết

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

16

19145002

Huỳnh Quốc

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

17

18127003

Huỳnh Thị Kim

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

18

22123005

Lê Minh

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

19

20139173

Lê Ngọc Như

Anh

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

20

18126003

Lê Thị Kim

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

21

16120009

Lê Thị Kim

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023/ Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

22

18131002

Lưu Thị Nguyễn

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

23

22120005

Đặng Ngọc

Anh

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

24

19116004

Đặng Phú

Anh

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

25

22112008

Đặng Thị Kim

Anh

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

26

19120004

Nguyễn Huỳnh

Anh

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

27

18113200

Nguyễn Ngọc

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

28

20128145

Nguyễn Ngọc Minh

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

29

20139175

Nguyễn Nhựt

Anh

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

30

17116006

Nguyễn Đức

Anh

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

31

19123007

Nguyễn Thị Kim

Anh

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023/ Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

32

21120330

Nguyễn Thị Minh

Anh

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

33

22122015

Nguyễn Thị Mỹ

Anh

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023/ Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

34

18138003

Nguyễn Tuấn

Anh

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

35

19155004

Nguyễn Tú

Anh

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

36

19124007

Đỗ Thị Kim

Anh

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

37

21127002

Phạm Thị Kim

Anh

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

38

19123217

Phạm Thị Linh

Anh

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

39

18112014

Trần Đặng Tuấn

Anh

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023/ Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

40

20113204

Trần Quế

Anh

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

41

18154007

Trần Quyền

Anh

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

42

21155061

Trần Thị

Anh

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

43

21122483

Trần Thị Hồng

Anh

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 26/11/2023

44

21122484

Trịnh Thị Lan

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

45

20123092

Võ Nguyệt Quế

Anh

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

46

22129013

Võ Thị Châu

Anh

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

47

20115007

Võ Thị Hoàng

Anh

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

48

21113006

Võ Thị Quế

Anh

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

49

20123114

Lê Ngọc

Anh

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

50

21122487

Lê Thị Ngọc

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

51

20122246

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

52

20113007

Trần Thị Kim

Anh

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

53

20114036

Nguyễn Hà

Bắc

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

54

21145008

Hồ Thị Y

Băng

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

55

20131003

Vũ Khánh

Băng

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 26/11/2023

56

20122248

Võ Lê

Bách

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

57

19145004

Bùi Quang

Bảo

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

58

21122489

Hồ Sỹ

Bảo

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

59

17138001

Huỳnh Hoài

Bảo

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

60

19155009

Lâm Phi

Bảo

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

61

19118010

Lê Thái Thiên

Bảo

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

62

18111009

Nguyễn Phan Hoài

Bảo

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

63

20112190

Nguyễn Thái

Bảo

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

64

20154086

Nguyễn Trần Nhật

Bảo

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

65

21126283

Phạm Trương Chí

Bảo

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

66

21113148

Trần Hoàng Quốc

Bảo

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

67

22115003

Trần Quý

Bảo

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 26/11/2023

68

18163003

Võ Hoàng

Bảo

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

69

18113010

Vũ Phúc

Bảo

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023/ Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

70

18139013

Lê Châu Ngọc

Bích

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

71

22123010

Lý Thị Hoài

Bích

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

72

21132022

Trịnh Thị Ngọc

Bích

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023/ Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

73

20122253

Lê Thái

Bình

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

74

18149008

Lê Thị

Bình

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

75

17112279

Lê Thúy

Bình

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

76

21154129

Nguyễn Bá Ngọc

Bình

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

77

18112019

Nguyễn Thanh

Bình

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

78

21132023

Nguyễn Thanh

Bình

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023/ Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

79

21112396

Nguyễn Thị Kim

Bình

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

80

20113009

Nguyễn Thị Mộng

Bình

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

81

20154089

Phạm Thái

Bình

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

82

19124032

Phan Duy

Bình

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

83

20125332

Phan Thị Thái

Bình

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

84

21122026

Trịnh Thị Thanh

Bình

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

85

20122255

Dương Võ Gia

Bội

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

86

22129021

Lê Thị

Búp

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

87

21123215

Phan Thị Mộng

Cầm

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

88

19115012

Ngô Thị Hồng

Cẩm

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

89

19138005

Lê Thái Hoàng An

Cát

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

90

20131007

Nguyễn Thị Băng

Châu

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 26/11/2023

91

18155008

Nguyễn Thị Minh

Châu

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

92

20122256

Trần Nguyễn Bảo

Châu

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

93

19113012

Trương Băng

Châu

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

94

21145115

Trương Hạ

Châu

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

95

22123014

Phan Minh

Chánh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

96

21116122

Trần Trọng

Chánh

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

97

17163006

Vũ Công

Chánh

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

98

20135052

Bùi Linh

Chi

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

99

18117005

Lê Ngọc Diễm

Chi

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

100

21120337

Lê Thị Quỳnh

Chi

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

101

21123217

Nguyễn Thị Kim

Chi

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

102

20113211

Nguyễn Thị Kim

Chi

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

103

20120171

Nguyễn Thị Tuyết

Chi

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

104

21120340

Trần Diễm

Chi

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

105

21145119

Phan Minh

Chí

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

106

19118019

Lê Minh

Chiến

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

107

20139181

Nguyễn Minh

Chiến

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

108

21137051

Võ Ngọc

Chinh

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

109

20138074

Đặng Minh

Chính

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

110

19116013

Nguyễn Văn

Chính

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

111

21120344

Bùi Thị Kim

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

112

18116010

Nguyễn Thành

Công

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023/ Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

113

17163009

Vũ Thành

Công

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

114

19113018

Trần Đức

Cương

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

115

17145013

Nguyễn Khắc

Cường

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

116

14112036

Nguyễn Tuấn

Cường

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

117

20116015

Trịnh Văn

Cường

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

118

18522004

Võ Thị Kim

Cúc

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

119

21135019

Nguyễn Thị Thảo

Dân

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

120

19154023

Nguyễn Tấn

Dầu

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

121

19139015

Nguyễn Bảo

Danh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

122

21123014

Tiêu Thị Ngọc

Dàng

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

123

20123005

Lê Kiều

Diễm

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

124

22123021

Nguyễn Phùng Thuý

Diễm

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023/ Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

125

20114059

Nguyễn Thị Hồng

Diễm

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

126

18123018

Nguyễn Thị Kiều

Diễm

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

127

18126023

Nguyễn Thị Thu

Diễm

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

128

20122622

Nguyễn Thị Yến

Diễm

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

129

19125048

Trần Thị Hồng

Diệp

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

130

21135258

Cao Thị Hồng

Diệu

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

131

16112407

Huỳnh Thị

Diệu

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023/ Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

132

21125060

Nguyễn Kim

Diệu

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

133

21123221

Nguyễn Thị Kiều

Diệu

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

134

19153008

Ngô Trung

Dinh

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

135

18153013

Nguyễn Văn

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

136

21138106

Thiên Sanh

Dỗn

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

137

19145017

Tô Đổng

Dĩnh

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

138

19114007

Dương Ngọc Thùy

Dương

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

139

19115024

Huỳnh Đăng

Dương

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

140

18138019

Lê Tấn

Dương

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

141

20112210

Lê Thị Thùy

Dương

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

142

16126032

Nguyễn Thùy

Dương

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

143

19154031

Phạm Tùng

Dương

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

144

21112414

Duẩn

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

145

20139194

Trần Thanh

Duệ

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

146

19120030

Lê Thị Hồng

Dung

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

147

20155088

Lý Thị Hồng

Dung

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

148

20138080

Nguyễn Thị Mỹ

Dung

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

149

17115020

Trần Thị Mỹ

Dung

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

150

19112037

Trần Thị Mỹ

Dung

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023/ Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 26/11/2023

151

16126028

Hồ Trí

Dũng

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

152

19125059

Nguyễn Minh

Dũng

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

153

21111213

Nguyễn Tấn

Dũng

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

154

16131038

Thạch Ngọc

Dũng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

155

21118036

Cao Bảo

Duy

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

156

20124287

Lê Nguyễn Anh

Duy

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

157

15122035

Lê Nguyễn Minh

Duy

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

158

20135057

Lê Thị Thúy

Duy

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

159

20118011

Đặng Hữu Minh

Duy

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

160

18138020

Đỗ Quốc

Duy

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

161

20126225

Tăng Trương Khánh

Duy

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

162

22111033

Trần Bảo

Duy

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

163

22123027

Bùi Thị Mỹ

Duyên

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023/ Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

164

19125066

Huỳnh Thị Kim

Duyên

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

165

21123024

Lê Mỹ

Duyên

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

166

21123226

Lê Thị

Duyên

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

167

19128242

Lê Thị

Duyên

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

168

19131007

Lê Thị Mỹ

Duyên

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023/ Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

169

21124044

Lưu Ngọc

Duyên

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

170

16114223

Mai Thị Mỹ

Duyên

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

171

20122286

Đặng Thúy

Duyên

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

172

22122061

Ngô Thùy

Duyên

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

173

18139036

Nguyễn Thị

Duyên

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

174

16128018

Nguyễn Thị Khánh

Duyên

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

175

20120179

Nguyễn Thị Kiều

Duyên

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

176

21116020

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 26/11/2023

177

22120036

Nguyễn Thị Thùy

Duyên

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 26/11/2023

178

20117005

Nguyễn Thị Trúc

Duyên

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

179

19124072

Nguyễn Thùy

Duyên

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

180

21139271

Vương Kiều

Duyên

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

181

19125479

Vũ Thị Kỳ

Duyên

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

182

18125515

Nguyễn Thị Hà

Eâban

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

183

21113175

Phạm Văn Mới

Em

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

184

21149139

Nguyễn Thị Hồng

Gấm

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

185

21154160

Nguyễn Đặng Hoàng

Gia

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

186

16125155

Nguyễn Thị

Giang

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023/ Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

187

21155084

Nguyễn Thị Hậu

Giang

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

188

21149142

Phạm Đức Châu

Giang

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

189

20124298

Trần Đinh Hương

Giang

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 26/11/2023

190

16122067

Trần Thị

Giang

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

191

20125380

Vũ Thị Trà

Giang

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

192

20128172

Cao Quỳnh

Giao

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

193

14118149

Hà Văn

Giao

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

194

19113040

Nguyễn Thị Ngọc

Giàu

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

195

20112220

Văn Đông

Gun

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

196

19125083

Mai Hoàng Ngọc

Hân

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

197

20124307

Nguyễn Lý Gia

Hân

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

198

20122306

Nguyễn Thị Ngọc

Hân

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

199

20120186

Nguyễn Thị Ngọc

Hân

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

200

20128175

Nguyễn Thị Ngọc

Hân

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

201

21112435

Nguyễn Thị Ngọc

Hân

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

202

19112053

Oân Minh Ngọc

Hân

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 26/11/2023

203

20117007

Tô Tiểu

Hân

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

204

19115029

Trần Nguyễn Gia

Hân

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

205

21117070

Trương Thị Ngọc

Hân

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

206

17120043

Lê Phúc

Hậu

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

207

19122423

Nguyễn Thị Mỹ

Hậu

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

208

19117020

Trần Phúc

Hậu

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

209

19155019

Huỳnh Thị Thanh

Hằng

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

210

21123227

Ngô Thị Thu

Hằng

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

211

20126240

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

212

19155020

Nguyễn Thị Thuý

Hằng

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

213

19111033

Phạm Thị Thúy

Hằng

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

214

20125396

Trần Phượng

Hằng

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

215

22124057

Trần Thị Thanh

Hằng

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

216

19128039

Trần Thị Thu

Hằng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023/ Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

217

21115140

Võ Thị

Hằng

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

218

19125082

Huỳnh Quang

Hạ

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023/ Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

219

18126034

Trần Lê Nhật

Hạ

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

220

21122544

Bùi Thị Mai

Hạnh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

221

22123037

Nguyễn Thị Hồng

Hạnh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

222

21122087

Nguyễn Thị Mỹ

Hạnh

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

223

18112058

Nguyễn Thị Mỹ

Hạnh

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

224

19120052

Nguyễn Thị Thanh

Hạnh

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

225

20126242

Phan Thị Mỹ

Hạnh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

226

17120041

Văn Thị Mỹ

Hạnh

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

227

19139039

Võ Thị Mỹ

Hạnh

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

228

21120378

Nguyễn Thị Ngân

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

229

20112221

Nguyễn Thị Thu

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

230

22123031

Nguyễn Thị Thu

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

231

19111028

Đỗ Lê Thu

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

232

18128037

Phạm Thanh Bảo

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

233

15163015

Vũ Thanh

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

234

18128040

Lê Thị Thu

Hài

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

235

21122546

Bùi Văn

Hào

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

236

15122047

Nguyễn Anh

Hào

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

237

19124087

Phùng Nguyễn Nhật

Hào

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

238

20145111

Trần Dân

Hào

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 26/11/2023

239

16132291

Hồ Ngọc

Hải

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

240

19149020

Hải

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

241

16112796

Trần Hữu

Hải

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

242

20116031

Lê Thị Hồng

Hảo

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

243

15162011

Lê Trần Như

Hảo

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

244

19125091

Trần Thị Như

Hảo

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

245

19120058

Hà Thị Thanh

Hiền

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

246

19111038

Lê Thị Thu

Hiền

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023/ Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

247

21135274

Lê Vũ Thu

Hiền

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

248

19112060

Đặng Thị Thu

Hiền

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

249

22123039

Nguyễn Huỳnh Chí

Hiền

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

250

19126049

Nguyễn Minh

Hiền

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

251

20113041

Nguyễn Thị Diệu

Hiền

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

252

21120383

Nguyễn Thị Thu

Hiền

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

253

21111044

Nguyễn Thị Thu

Hiền

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

254

20163119

Nguyễn Thị Thu

Hiền

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

255

22123040

Phạm Thị

Hiền

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

256

21120384

Trần Thị

Hiền

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023/ Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

257

21120385

Trương Thị Thu

Hiền

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

258

22129083

Trương Thị Thu

Hiền

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

259

22129376

Vi Thị

Hiền

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 26/11/2023

260

20117078

Võ Thị Bé

Hiền

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

261

20137014

Nguyễn Nhựt

Hiệp

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

262

18126047

Nguyễn Thị

Hiệp

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

263

20112442

Đoàn Thị Aùnh

Hiệp

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

264

22124062

Võ Thị Ngọc

Hiệp

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

265

17112060

Lê Chí

Hiếu

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

266

20125408

Đặng Thị

Hiếu

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

267

17112062

Nguyễn Minh

Hiếu

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

268

18163012

Nguyễn Minh

Hiếu

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

269

20122316

Nguyễn Văn

Hiếu

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

270

22138035

Đinh Đức

Hiếu

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

271

19126249

Đỗ Chí

Hiếu

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

272

18120063

Trần Minh

Hiếu

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

273

20124320

Trần Minh

Hiếu

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

274

20145022

Trần Phước

Hiếu

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

275

21113183

Võ Hoàng

Hiếu

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

276

19116044

Lê Hoàng

Hinh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

277

16126222

Nay Hiếu

Hmor

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023/ Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

278

19113197

Hmun

Hmun

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

279

21145023

Hà Thị Phước

Hoa

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

280

22122110

Lê Thị Hồng

Hoa

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

281

22129085

Nguyễn Quỳnh

Hoa

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

282

19122061

Nguyễn Thụy Mỹ

Hoa

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

283

19122059

Đồng Thị Tuyết

Hoa

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

284

22123044

Võ Thị Thúy

Hoa

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

285

19138024

Võ Ngọc

Hội

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

286

20111200

Nguyễn Thị

Hồng

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023/ Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

287

19111045

Nguyễn Thị Aùnh

Hồng

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

288

19125113

Nguyễn Thị Thanh

Hồng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023

289

15125440

Nguyễn Thị Thúy

Hồng

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

290

13126099

Trần Mỹ

Hồng

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

291

19123042

Huỳnh Thị Kiều

Hoanh

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

292

19154047

Văn Công

Hoà

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

293

21123230

Tôn Thị

Hoài

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023/ Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

294

21122556

Bùi Nguyễn Vũ

Hoàng

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

295

17118161

Lê Minh

Hoàng

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

296

21127095

Nguyễn

Hoàng

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

297

21127096

Nguyễn Hữu Nhật

Hoàng

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

298

21124359

Nguyễn Huy

Hoàng

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

299

16154040

Nguyễn Kim

Hoàng

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023/ Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

300

19138022

Nguyễn Minh

Hoàng

Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

301

19139050

Nguyễn Văn

Hoàng

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023/ Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

302

19113053

Nguyễn Văn Bảo

Hoàng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 26/11/2023/ Phần 2: Ca 04 giờ thi 14h00- 26/11/2023

303

20125420

Nguyễn Vũ

Hoàng

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 26/11/2023

304

21126351

Phạm Ngọc