TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

       

TRUNG TÂM TIN HỌC

       

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA CHUẨN ĐẦU RA NĂM 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đợt thi

119

120

121

122

123

124

 

Ngày thi dự kiến

20/01 - 21/01

02/03 - 03/03

30/03 - 31/03

27/04 - 28/04

01/06 - 02/06

29/06 - 30/06

 

Thời gian nộp hồ sơ

08/01 - 12/01

19/02 - 23/02

18/03 - 22/03

15/04 - 19/04

20/05 - 24/05

17/06 - 21/06

 

Kỳ xét TN

Xét tốt nghiệp
 tháng 03/2024

Xét tốt nghiệp
tháng 06/2024

Xét tốt nghiệp
tháng 09/2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đợt thi

125

126

127

128

129

130

 

Ngày thi dự kiến

27/07 - 28/07

24/8 - 25/8

28/09 - 29/09

26/10 - 27/10

30/11 - 01/12

28/12 - 29/12

 

Thời gian nộp hồ sơ

15/07 - 19/07

12/8 - 16/8

16/09 - 20/09

14/10 - 18/10

18/11 - 22/11

16/12 -20/12

 

Kỳ xét TN

Xét tốt nghiệp
 tháng 09/2024

Xét tốt nghiệp
tháng  12/2024

Xét tốt nghiệp
 tháng 03/2025

 

Ghi chú: (đã điều chỉnh)

       

 

Học viên  đăng ký kiểm tra chuẩn đầu ra Tin học tại văn phòng Trung tâm Tin học  (giờ hành chính) 

Giám đốc

 

Khi  đăng ký dự thi  học viên mang theo thẻ sinh viên. (Hồ sơ nhận tại văn phòng TTTH )

Đã ký

 

         

Nguyễn Hoàng Liêm

 

         

 

 

Số lần xem trang: 2467
Điều chỉnh lần cuối: 30-05-2024

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba sáu bảy bốn sáu

Xem trả lời của bạn !