-         -  Đào to thi cp chng ch quc gia
-          - Ôn tập và kiểm tra chuẩn đầu ra tin học
*  Tổ chức hàng tháng.  Học trực tiếp tại Phòng máy tính Trung Tâm tin học.
*  Kết thúc khóa học Trung tâm sẽ sắp xếp lịch thi (không cần phải đăng ký thi )
* Hỗ trợ phòng máy thực hành cho các học viên thi lại.
 
 
 

 

Số lần xem trang: 2316
Điều chỉnh lần cuối: 09-12-2023

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba không một tám bảy

Xem trả lời của bạn !