LCH KHAI GING KHÓA 206
(tháng 03 năm 2024)
- Ghi danh trc tiếp t 7:30 ngày 26/02/2024 ti phòng ghi danh Trung tâm Tin Hc.
- Hc trc tiếp Ti phòng máy tính Trung Tâm tin hc.
- Kết thúc khóa hc Trung tâm s sp xếp lch thi (không cn phđăng ký thi )
- Gim 20% hc phí cho tân sinh viên khóa 2023

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 01 năm 2024

Xem kết quả phần 1

Xem kết quả phần 2

 

 

Số lần xem trang: 2337
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bảy không bốn một

Xem trả lời của bạn !