LCH KHAI GING KHÓA 206

(tháng 03 năm 2024)
- Ghi danh trc tiếp t 7:30 ngày 26/02/2024 ti phòng ghi danh Trung tâm Tin Hc.
- Hc trc tiếp Ti phòng máy tính Trung Tâm tin hc.
- Kết thúc khóa hc Trung tâm s sp xếp lch thi (không cn phđăng ký thi )
- Gim 20% hc phí cho tân sinh viên khóa 2023
 
 
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC
Đợt thi tháng 01 năm 2024
Danh sách Trung tâm Tin học chuyển phòng đào tạo xét tốt nghiệp
Vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm Tin học Trường ĐHNL để giải đáp
các thắc mắc, xin cảm ơn.
STT
Mã SV
Họ và tên
Ngày sinh
Mã lớp
Ghi chú
1
16120009
Lê Thị Kim
Anh
20/01/1997
DH16KM
 
2
19124017
Vũ Minh
Anh
17/01/2001
DH19TB
 
3
17112010
Nguyễn Anh
Bích
28/06/1999
DH17TY
 
4
20122255
Dương Võ Gia
Bội
09/10/2002
DH20QT
 
5
19115012
Ngô Thị Hồng
Cẩm
27/01/2001
DH19GN
 
6
19154009
Nguyễn Xuân
Cảnh
21/01/2001
DH19OT
 
7
17163006
Vũ Công
Chánh
26/05/1999
DH17ES
 
8
18116010
Nguyễn Thành
Công
23/08/2000
DH18NT
 
9
19118027
Nguyễn
Cường
26/02/2001
DH19CKC
 
10
19125048
Trần Thị Hồng
Diệp
17/03/2001
DH19VT
 
11
18120037
Đào Hoàng Hải
Dương
14/06/2000
DH18KT
 
12
18112040
Khổng Thuý
Dung
07/11/2000
DH18TY
 
13
18122420
Nguyễn Thị Thùy
Dung
28/01/2000
DH19QT
 
14
19153011
Huỳnh Cao
Duy
15/05/2001
DH19CD
 
15
19153015
Phan Nguyễn Minh
Duy
09/08/2001
DH19CD
 
16
19125066
Huỳnh Thị Kim
Duyên
26/06/2001
DH19VT
 
17
16127029
Đặng Ngọc Gia
Hân
26/10/1998
DH16MT
 
18
19115029
Trần Nguyễn Gia
Hân
06/12/2001
DH19GN
 
19
19111033
Phạm Thị Thúy
Hằng
01/12/2001
DH19CN
 
20
18112058
Nguyễn Thị Mỹ
Hạnh
19/11/2000
DH18TY
 
21
19111038
Lê Thị Thu
Hiền
16/04/2001
DH19CN
 
22
19122061
Nguyễn Thụy Mỹ
Hoa
01/01/2001
DH19TM
 
23
19122059
Đồng Thị Tuyết
Hoa
18/04/2001
DH19QT
 
24
18114006
Nguyễn Minh
Hoan
17/07/2000
DH18LN
 
25
19125113
Nguyễn Thị Thanh
Hồng
19/03/2001
DH19VT
 
26
19154047
Văn Công
Hoà
29/08/2001
DH19OT
 
27
16154040
Nguyễn Kim
Hoàng
19/04/1998
DH16OT
 
28
19138023
Nguyễn Minh
Hoàng
23/09/2001
DH19TD
 
29
19113053
Nguyễn Văn Bảo
Hoàng
07/10/2001
DH19NHB
 
30
17113071
Nguyễn Thị Kim
Hương
08/11/1999
DH17NHC
 
31
17112331
Hùynh Xuân
Hữu
21/02/1999
DH17TYGL
 
32
19145031
Huỳnh Chí
Hướng
11/06/2001
DH19BV
 
33
13145063
Khách Đô
Huy
17/01/1994
DH13BVA
 
34
20122337
Lê Thị Thanh
Huyền
17/09/2002
DH20TM
 
35
20125442
Nguyễn Thu
Huyền
22/01/2002
DH20VT
 
36
18124057
Hồ Phạm Dĩ
Khang
21/06/2000
DH18QL
 
37
20135068
Nguyễn Văn
Khang
11/08/2002
DH20TB
 
38
19113069
Phạm Vĩ
Khang
21/01/2001
DH19NHB
 
39
19113071
Đỗ Trần Đăng
Khoa
05/11/2001
DH19NHB
 
40
17112095
Phạm Nguyễn Đăng
Khoa
19/10/1999
DH17TY
 
41
14123223
Phan Huỳnh Thành
Khương
27/02/1996
DH14KEGL
 
42
18122106
Vòng Mỹ
Lày
12/11/2000
DH18TM
 
43
20120211
Nguyễn Thị Phương
Linh
01/05/2002
DH20KT
 
44
17112105
Trần Thị Lam
Linh
01/09/1999
DH17DY
 
45
19125482
Nguyễn Đình
Lộc
22/01/2001
DH19BQC
 
46
19154088
Phạm Đức
Lộc
10/12/2001
DH19OT
 
47
19118146
Thạch
Minh
04/08/2001
DH19CC
 
48
17612010
Đặng Trọng
Đăng
16/09/1982
BH17TY
 
49
18138015
Nguyễn Công
Đỉnh
01/06/2000
DH18TD
 
50
19126022
Phan Minh
Đạt
20/12/2001
DH19SHB
 
51
18117043
Hồ Quốc
Nam
16/10/2000
DH18CT
 
52
15122290
Lê Huỳnh Như
Ngân
06/08/1997
DH15QTNT
 
53
19112122
Võ Lê Ngọc
Ngân
18/05/2001
DH19TY
 
54
18120146
Phạm Hoài
Ngọc
30/11/2000
DH18KM
 
55
22139068
Trần Lê Mỹ
Nhân
01/09/2004
DH22HD
 
56
19126118
Huỳnh Nữ Yến
Nhi
08/08/2001
DH19SHD
 
57
17149110
Lê Thị
Nhi
05/12/1999
DH17QM
 
58
19139110
Đường Yến
Nhi
13/04/1999
DH19HT
 
59
20122440
Tô Tâm
Như
27/09/2002
DH20QT
 
60
19118170
Nguyễn Hoàng
Ninh
25/01/2001
DH19CC
 
61
17131021
Trần Nguyễn Khánh
Đoan
02/09/1999
DH17TK
 
62
19145064
Trần Hữu
Nơi
05/06/2001
DH19BV
 
63
18145052
Chau Sóc Pha
Nút
01/01/2000
DH18BV
 
64
20122451
Kiều Thị Yến
Ny
11/07/2002
DH20TM
 
65
18112357
Dụng Lâm Liên
Phương
13/08/1999
DH18TY
 
66
19138064
Vũ Đức
Phương
22/02/2001
DH19TD
 
67
19111086
Lã Duy
Phú
31/08/2001
DH19CN
 
68
19118186
Nguyễn Ngọc
Quân
20/08/2001
DH19CC
 
69
19138065
Lê Đăng
Quang
16/03/2001
DH19TD
 
70
19145067
Trần Minh
Quang
07/12/2001
DH19BV
 
71
20115250
Đặng Văn
Quốc
05/07/2002
DH20GN
 
72
19124230
Võ Thị Hồng
Quyền
12/06/2001
DH19TB
 
73
19154128
Nguyễn Đình
Quyết
11/04/2001
DH19OT
 
74
21122689
Nguyễn Thanh Trúc
Quỳnh
01/12/2003
DH21QT
 
75
17112354
Nguyễn Thị Kiều
Sa
10/01/1999
DH17TYGL
 
76
19120176
Lê Thị Diệu
Sinh
13/06/2001
DH19KT
 
77
19126150
Nguyễn Hoàng
Sơn
12/09/2001
DH19SHB
 
78
20123191
Trần Nguyên
Tâm
15/10/2002
DH20KE
 
79
16115158
Võ Hồng
Thắng
13/04/1998
DH16CB
 
80
17154088
Võ Văn
Thạch
11/11/1999
DH17OT
 
81
18128300
Bùi Thị Thanh
Thảo
29/06/2000
 
 
82
19128156
Đặng Trương Hương
Thảo
17/04/2001
DH19AV
 
83
20122511
Thái Thiện Thanh
Thảo
22/04/2002
DH20TM
 
84
20122513
Nguyễn Thị Kim
Thiện
26/05/2002
DH20QT
 
85
20120279
Huỳnh Thị
Thơ
02/05/2002
DH20KT
 
86
19139155
Nguyễn Ngọc
Thơ
16/01/2001
DH19HT
 
87
21123279
Nguyễn Thị Minh
Thư
19/09/2003
DH21KE
 
88
17139144
Võ Anh
Thy
02/10/1999
DH17HS
 
89
20120304
Nguyễn Thị Kim
Tiến
13/08/2002
DH20KM
 
90
20123211
Cao Ngọc Cẩm
Tiên
10/12/2002
DH20KE
 
91
19125495
Nguyễn Thị Thanh
Tiên
29/06/2001
DH19BQC
 
92
18117070
Võ Thị Bích
Trâm
26/03/2000
DH18CT
 
93
20123217
Nguyễn Gia
Trân
22/11/2002
DH20KE
 
94
17128155
Lê Thị Thùy
Trang
22/10/1999
DH17AV
 
95
17125309
Phan Thị Như
Trà
24/04/1999
DH17DD
 
96
20122557
Huỳnh Thảo
Trinh
26/09/2002
DH20QT
 
97
18137047
Hồ Nguyễn Phi
Trường
21/08/2000
DH18NL
 
98
20125771
Dương Thị Hồng
Trúc
07/11/2002
DH20BQ
 
99
17127086
Nguyễn Kim Xuân
Trúc
31/07/1999
DH17MT
 
100
18112327
Dương Hoàng
Tuấn
15/07/2000
DH18TYGL
 
101
19128211
Đoàn Sơn
08/04/2001
DH19AV
 
102
20128325
Phan Thị Thanh
Vy
24/01/2002
DH20AV
 
Tổng số sinh viên theo danh sách: 102
TRUNG TÂM TIN HỌC
GIÁM ĐỐC
 
 

Số lần xem trang: 1343
Điều chỉnh lần cuối: 20-02-2024

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bốn sáu hai

Xem trả lời của bạn !