LCH KHAI GING KHÓA 207

(tháng 04 năm 2024)

-Ghi danh trc tiếp t 7:30 ngày 25/03/2024 ti phòng ghi danh Trung tâm Tin Hc.

-Hc trc tiếp Ti phòng máy tính Trung Tâm tin hc.

-Kết thúc khóa hc Trung tâm s sp xếp lch thi (không cn phi đăng ký thi )

-Gim 20% hc phí cho tân sinh viên khóa 2023

 

Xem kết quả Phần 1

Xem kết quả phần 2

 

Số lần xem trang: 3301
Điều chỉnh lần cuối: 14-03-2024

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy năm bốn

Xem trả lời của bạn !