LCH KHAI GING KHÓA 207

(tháng 04 năm 2024)
-Ghi danh trc tiếp t 7:30 ngày 25/03/2024 ti phòng ghi danh Trung tâm Tin Hc.
-Hc trc tiếp Ti phòng máy tính Trung Tâm tin hc.
-Kết thúc khóa hc Trung tâm s sp xếp lch thi (không cn phđăng ký thi )
-Gim 20% hc phí cho tân sinh viên khóa 2023
 
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC
Đợt thi tháng 02 năm 2024
Danh sách Trung tâm Tin học chuyển phòng đào tạo xét tốt nghiệp
Vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm Tin học Trường ĐHNL để giải đáp
các thắc mắc, xin cảm ơn.
STT
Mã SV
Họ và tên
Ngày sinh
Mã lớp
Ghi chú
1
15124391
Quảng Thị Thanh
Tiền
10/03/1997
DH15QLNT
 
2
16112407
Huỳnh Thị
Diệu
27/05/1998
DH16TYNT
 
3
16125155
Nguyễn Thị
Giang
04/01/1998
DH16DD
 
4
16126032
Nguyễn Thùy
Dương
20/05/1998
DH16SM
 
5
17112282
Mai Ngọc
Giàu
24/11/1999
DH17TT
 
6
17112287
Lê Đoàn
Huynh
06/04/1998
DH17TT
 
7
17122189
Hà Ngô Yến
Trúc
11/06/1999
DH17QT
 
8
17124053
Nguyễn Minh
Hiếu
03/07/1999
DH17QL
 
9
17128092
Đỗ Huỳnh Cát
Nhật
01/01/1999
DH17AV
 
10
17153047
Nguyễn Trung
Nghĩa
28/10/1999
DH17CD
 
11
18112065
Nguyễn Hữu
Hòa
17/06/1997
DH18TY
 
12
18112111
Nguyễn Văn
Mẫn
17/03/2000
DH18TY
 
13
18112312
Trịnh Thị
Miên
15/11/2000
DH18TYGL
 
14
18113137
Lê Quốc
Quyền
18/02/2000
DH18NHA
 
15
18115026
Trầm Hà Trà
Giang
16/02/2000
DH18GN
 
16
18115066
Phạmnhư
Ngọc
02/01/2000
DH18GN
 
17
18118081
Tạ Văn
Mạnh
18/02/2000
DH18CK
 
18
18131066
Nguyễn Xuân
Trường
01/01/2000
DH18CH
 
19
18139106
Nguyễn Thị Tuyết
Ngân
22/06/2000
DH18HH
 
20
19113213
Huỳnh Văn
Tình
11/10/2001
DH19NHGL
 
21
19116094
Nguyễn Hoài
Phong
07/01/2001
DH19NY
 
22
19118029
Nguyễn Hữu
Đang
05/08/2001
DH19CK
 
23
19118241
Trần Hửu
Tín
20/12/2001
DH19CK
 
24
19120058
Hà Thị Thanh
Hiền
19/09/2001
DH19KT
 
25
19122309
Ngô Thị
Uyên
01/01/2001
DH19TC
 
26
19125083
Mai Hoàng Ngọc
Hân
28/08/2001
DH19BQ
 
27
19126062
Thạch Thị Giang
Hương
18/12/2001
DH19SHD
 
28
19126138
Phạm Nguyễn Thanh
Phương
21/01/2001
DH19SHA
 
29
19128005
Hà Phan Hoàng
Anh
12/11/2001
DH19AV
 
30
19131040
Nguyễn Quốc
Quân
22/08/2001
DH19CH
 
31
19139145
Lê Đức
Thắng
05/02/2001
DH19HD
 
32
19139190
Lê Thị Xuân
Trúc
24/12/2001
DH19HS
 
33
19153008
Ngô Trung
Dinh
14/10/2001
DH19CD
 
34
19154130
Trần Huỳnh Ngọc
Sang
21/10/2001
DH19OT
 
35
19155020
Nguyễn Thị Thuý
Hằng
18/05/2001
DH19KN
 
36
19163008
Nguyễn Thị Kim
Duyên
13/04/2001
DH19ES
 
37
20115119
Lê Khánh
Tâm
26/01/2002
DH20CB
 
38
20122119
Nguyễn Ngọc Bảo
Trân
01/01/2002
DH20TM
 
39
20122201
Nguyễn Thị Mỹ
Hiền
21/07/2002
DH20TM
 
40
20122348
Lê Anh
Kiệt
28/02/2002
DH20QT
 
41
20122555
Đoàn Nguyễn Mỹ
Trinh
12/08/2002
DH20QT
 
42
20124093
Nguyễn Thị Diễm
My
18/05/2002
DH20QL
 
43
20124389
Mai Thanh
Ngân
28/10/2002
DH20QL
 
44
20124528
Trương Thị Thùy
Trang
16/10/2002
DH20QL
 
45
20125516
Nguyễn Diểm
Mi
19/10/2002
DH20DD
 
46
20128284
Phạm Phương
Toàn
14/03/1995
DH20AV
 
47
20149073
Phạm Ngọc Thảo
Quyên
13/05/2002
DH20QM
 
48
20163120
Lương Thị
Hòa
13/06/2002
DH20TC
 
49
21120127
Nguyễn Thị Xuân
Mai
11/05/2003
DH21KT
 
50
21122734
Phạm Thị Hoài
Thương
15/02/2002
DH21QTCA
 
51
21139368
Trương Thảo
Nguyên
29/03/2003
DH21HT
 
52
21139490
Nguyễn Thanh
Tuyền
20/04/2003
DH21HT
 
53
21155055
Cao Thị Lệ
An
04/11/2003
DH21KN
 
54
22123171
Phan Ngọc
Tuyền
08/02/2004
DH22KE
 
Tổng số sinh viên theo danh sách: 54
TRUNG TÂM TIN HỌC
GIÁM ĐỐC

 

Số lần xem trang: 1762
Điều chỉnh lần cuối: 19-03-2024

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm năm tám ba

Xem trả lời của bạn !