• Ôn tập và kiểm tra chuẩn đầu ra tin học
  •  Đào tạo thi cấp chứng chỉ quốc gia
  • Tổ chức hàng tháng.  Học trực tiếp tại Phòng máy tính Trung Tâm tin học.
  • Kết thúc khóa học Trung tâm sẽ sắp xếp lịch thi (không cần phải đăng ký thi )
  • Hỗ trợ phòng máy thực hành cho các học viên thi lại.

 

 

DANH SÁCH DỰ THI _ ĐỢT THI 121 /2024

STT

MA SV

HỌ

TÊN

LỊCH THI

1

21113003

Lê Hoàng Thiên

Aân

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

2

21126269

Nguyễn Thiên

Aân

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

3

20139172

Trần Nguyễn Thiên

Aân

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

4

18153001

Bùi Vũ Khánh

An

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

5

19128001

Cao Phước

An

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

6

20124256

Huỳnh Thị Hoài

An

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

7

21112002

Lê Trần Xuân

An

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

8

22123003

Nguyễn Phước

An

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

9

20122001

Đỗ Gia

An

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

10

20124257

Phạm Duy Trường

An

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

11

21112009

Phan Công Thái

An

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

12

21135240

Trần Hoài Phương

An

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

13

21123002

Trần Ngọc Khánh

An

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

14

20124258

Trần Đình Trung

An

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

15

22124004

Trần Phước

An

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

16

21120327

Trần Thúy

An

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

17

18128232

Võ Lê Trường

An

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

18

21145002

Võ Việt

An

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

19

19125006

Cao Thị Trâm

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

20

20116169

Dương Quốc

Anh

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

21

18127003

Huỳnh Thị Kim

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

22

19111003

Lê Nguyễn Quế

Anh

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

23

20120157

Lê Thị Phương

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

24

21120012

Lương Thị Phương

Anh

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

25

18111003

Ngô Lan

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

26

22112013

Nguyễn Chấn Thùy

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

27

20127094

Nguyễn Dương Nữ Vân

Anh

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

28

19120004

Nguyễn Huỳnh

Anh

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

29

21129542

Nguyễn Lan

Anh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

30

18113200

Nguyễn Ngọc

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

31

21112381

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Anh

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

32

22124009

Nguyễn Nguyên

Anh

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

33

21155060

Nguyễn Quốc

Anh

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

34

19123007

Nguyễn Thị Kim

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024/ Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

35

22126011

Nguyễn Thị Mỹ

Anh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

36

21112383

Nguyễn Thùy Phương

Anh

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

37

20154005

Nguyễn Tuấn

Anh

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

38

19155004

Nguyễn Tú

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

39

21111008

Nguyễn Xuân Hồng

Anh

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

40

19124007

Đỗ Thị Kim

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

41

21155058

Đỗ Thị Phương

Anh

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

42

21116111

Đoàn Quân

Anh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

43

21112017

Phạm Vân

Anh

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

44

21123208

Trần Nguyễn Quỳnh

Anh

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

45

21155002

Trần Quốc

Anh

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

46

18154007

Trần Quyền

Anh

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

47

19149002

Võ Thị Trâm

Anh

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

48

21149114

Lê Thị Thúy

Aùi

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

49

21122486

Chu Thị Hoàng

Aùnh

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

50

21120018

La Ngọc

Aùnh

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

51

21120334

Nguyễn Thị Ngọc

Aùnh

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

52

21112386

Trần Nhật

Aùnh

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

53

22126015

Trần Thị Ngọc

Aùnh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

54

21112388

Vũ Thị Nhật

Aùnh

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

55

21118173

Trần Lê

Bằng

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

56

20128150

Nguyễn Thị Ngọc

Băng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

57

20154006

Nguyễn Xuân

Bách

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

58

21112390

Cao Hoàng

Bảo

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

59

19115008

Hà Thế

Bảo

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

60

21122489

Hồ Sỹ

Bảo

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

61

19124026

Huỳnh Gia

Bảo

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

62

22155008

Huỳnh Quốc

Bảo

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

63

19155009

Lâm Phi

Bảo

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

64

21111195

Nguyễn Sỉ Phi

Bảo

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

65

21129558

Phạm Trần Thiện

Bảo

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

66

21112392

Hà Thị Ngọc

Bích

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

67

21129562

Lê Ngọc

Bích

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

68

20125329

Nguyễn Thị

Bích

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

69

21129563

Võ Thị Ngọc

Bích

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

70

22120015

Nguyễn Tử

Biên

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

71

19131004

Trần Ngọc

Biên

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

72

21112393

Lê Thanh

Bình

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

73

18149008

Lê Thị

Bình

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

74

20121015

Nguyễn Bùi Thái

Bình

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

75

21112396

Nguyễn Thị Kim

Bình

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

76

20120006

Nguyễn Trương Như

Bình

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

77

20154089

Phạm Thái

Bình

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

78

21122026

Trịnh Thị Thanh

Bình

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

79

20125333

Phan Thị Tuyết

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

80

18117003

Dương Nguyễn Ngọc

Bội

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

81

17163005

Đỗ Vĩ

Cầm

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

82

21123215

Phan Thị Mộng

Cầm

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

83

18128013

Nguyễn Hoàng Cẩm

Các

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

84

22145007

Nguyễn Minh

Cảnh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

85

19138005

Lê Thái Hoàng An

Cát

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

86

21112027

Bùi Thị Hồng

Châu

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

87

18124012

Lê Thị Huỳnh

Châu

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

88

20112194

Lục Trương Minh

Châu

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

89

18112021

Nguyễn Hoàng Tuyết

Châu

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

90

21126288

Trần Ngọc Bảo

Châu

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

91

20122256

Trần Nguyễn Bảo

Châu

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

92

20145094

Nguyễn Công

Chánh

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

93

18112022

Huỳnh Xuân

Chi

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

94

18117005

Lê Ngọc Diễm

Chi

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

95

21125043

Mai Thị Kim

Chi

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

96

21120028

Nguyễn Thị Kim

Chi

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

97

18112023

Nguyễn Thị Kim

Chi

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

98

21154133

Nguyễn Quốc

Chí

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

99

19154012

Nguyễn Minh

Chiến

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

100

19112017

Đoàn Minh

Chiến

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

101

18112024

Trần Phương

Chiến

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

102

22145009

Lượng Trường

Chinh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

103

19116013

Nguyễn Văn

Chính

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

104

22124020

Nguyễn Quốc

Chương

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

105

21129576

Trần Huỳnh Khánh

Chung

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

106

21138008

Võ Vinh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

107

20125344

Lâm Tuấn

Cường

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

108

19111010

Nguyễn Quốc

Cường

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

109

14112036

Nguyễn Tuấn

Cường

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

110

19145011

Trần Minh

Cường

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

111

20126199

Trần Quốc

Cường

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

112

21155067

Lường Thị Kim

Cúc

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

113

19114003

Ngô Thị Kim

Cúc

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

114

20128012

Phạm Thị Thu

Cúc

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

115

21139242

Phan Thị Thảo

Cúc

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

116

22112043

Nguyễn Hữu

Dân

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

117

21135019

Nguyễn Thị Thảo

Dân

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

118

21126297

Lê Đăng

Dâng

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

119

17123008

Dương Thị

Dây

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024/ Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

120

20122010

Nguyễn Thanh

Danh

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

121

19163005

Nguyễn Thanh

Danh

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

122

21124314

Phan Xuân

Danh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

123

21123014

Tiêu Thị Ngọc

Dàng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

124

20123005

Lê Kiều

Diễm

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

125

21126030

Mai Nguyễn Thục

Diễm

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

126

21120352

Mông Thị

Diễm

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

127

20125355

Nguyễn Ngọc Bích

Diễm

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

128

20114059

Nguyễn Thị Hồng

Diễm

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

129

21122504

Nguyễn Thị Kiều

Diễm

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

130

21139253

Nguyễn Thị Ngọc

Diễm

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

131

18126023

Nguyễn Thị Thu

Diễm

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

132

21139254

Thái Ngọc

Diễm

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

133

22129034

Trương Thị Hồng

Diễm

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

134

20155086

Phạm Ngọc

Diễn

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

135

20131009

Lê Thị Mỹ

Diệu

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

136

20121016

Nguyễn Hoàng Kỳ

Diệu

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

137

21139256

Nguyễn Mai Thị

Diệu

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

138

19111016

Nguyễn Thị

Diệu

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

139

22129037

Đoàn Thị Hiền

Diệu

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

140

18128027

Phan Thị Kim

Diệu

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

141

19111015

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

142

20113027

Nguyễn Thị Tư

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

143

20122275

Nguyễn Xuân

Dự

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

144

19114007

Dương Ngọc Thùy

Dương

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

145

19115024

Huỳnh Đăng

Dương

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

146

21126310

Huỳnh Nguyễn Thùy

Dương

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

147

18111029

Lê Triệu

Dương

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

148

19112039

Ngô Minh

Dương

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

149

21120360

Nguyễn Hải

Dương

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

150

19113035

Nguyễn Thiện

Dương

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

151

20128167

Nguyễn Thị Cao

Dương

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

152

21122520

Phạm Thị Thùy

Dương

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

153

20122281

Phan Thị Thùy

Dương

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

154

19126030

Trần Thanh

Dương

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

155

21129596

Lê Thị

Dung

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

156

20123123

Nguyễn Ngọc Phương

Dung

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

157

20139195

Nguyễn Trần Phương

Dung

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

158

21122516

Võ Lê Quỳnh

Dung

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

159

23123016

CHẾ VĂN

DŨNG

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

160

20128166

Lê Tấn

Dũng

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

161

16131038

Thạch Ngọc

Dũng

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

162

16112255

Văn Xuân

Dũng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

163

21118036

Cao Bảo

Duy

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

164

20112025

Lê Bảo

Duy

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

165

21137006

Nguyễn Bảo

Duy

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

166

17153023

Nguyễn Hùng

Duy

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

167

20145105

Nguyễn Phạm Cường

Duy

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

168

21118219

Nguyễn Thanh

Duy

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

169

20154114

Nguyễn Thành

Duy

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

170

20145106

Nguyễn Thế

Duy

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

171

21120365

Nguyễn Trọng

Duy

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

172

19145021

Phạm Anh

Duy

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

173

21155079

Phan Anh

Duy

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

174

22111033

Trần Bảo

Duy

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

175

21111220

Trần Khánh

Duy

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

176

21120366

Bùi Thị Mỹ

Duyên

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

177

21124328

Lâm Thị Hồng

Duyên

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

178

19128242

Lê Thị

Duyên

Phần 1: Ca 02 giờ thi 9h20- 30/3/2024

179

21155080

Lê Thị Ngọc

Duyên

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

180

21122526

Lương Thị

Duyên

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

181

21124044

Lưu Ngọc

Duyên

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

182

16114223

Mai Thị Mỹ

Duyên

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

183

22126043

Ngô Thị Thảo

Duyên

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

184

21113174

Nguyễn Hoài Mỹ

Duyên

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

185

21120368

Nguyễn Phương

Duyên

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

186

18124034

Nguyễn Thiện Đào

Duyên

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

187

20120179

Nguyễn Thị Kiều

Duyên

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

188

20114037

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

189

19122036

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024/ Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

190

21125073

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

191

21149135

Nguyễn Thị Ngọc

Duyên

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

192

19138016

Nguyễn Thị Thuỳ

Duyên

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

193

20117005

Nguyễn Thị Trúc

Duyên

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

194

21120369

Phan Thị Mỹ

Duyên

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

195

22157010

Trần Mỹ

Duyên

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

196

21116022

Trương Thị Ngọc

Duyên

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

197

20120180

Võ Thị Mỹ

Duyên

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

198

21139271

Vương Kiều

Duyên

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

199

21113175

Phạm Văn Mới

Em

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

200

20132065

Eam

Euy

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

201

19112047

Nguyễn Thị

Gấm

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024/ Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

202

20122295

Nguyễn Thị

Gia

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

203

21120373

Hoàng Thị Thu

Giang

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

204

23123019

LÊ NGUYỄN CẨM

GIANG

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

205

20154117

Lê Tuấn Trường

Giang

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

206

20149149

Lưu Trường

Giang

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

207

20131012

Ngô Hoàng

Giang

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

208

18127015

Ngô Thy

Giang

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

209

21111031

Nguyễn An

Giang

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

210

21155083

Nguyễn Hương

Giang

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

211

21122530

Nguyễn Ngọc Hương

Giang

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

212

20126232

Nguyễn Quỳnh

Giang

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

213

21155084

Nguyễn Thị Hậu

Giang

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

214

18122380

Nguyễn Thị Ngân

Giang

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

215

21139274

Phạm Thị Thu

Giang

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

216

21113176

Phạm Trường

Giang

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

217

19112050

Trần Ngọc Trà

Giang

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

218

19120040

Trần Nguyễn Trúc

Giang

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

219

16122067

Trần Thị

Giang

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

220

21129614

Trịnh Thị Phương

Giang

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

221

21124332

Lâm Quỳnh

Giao

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

222

20112220

Văn Đông

Gun

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

223

21122430

Dương Nguyễn Bảo

Hân

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

224

20122624

Huỳnh Lê Gia

Hân

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

225

21125091

Huỳnh Ngọc

Hân

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

226

21128036

Lê Thị

Hân

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

227

21155088

Đặng Ngọc Mai

Hân

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

228

22125065

Nguyễn Ngọc Bảo

Hân

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

229

21112435

Nguyễn Thị Ngọc

Hân

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

230

21120057

Nguyễn Thị Thủy

Hân

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

231

21129631

Phạm Hoài

Hân

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

232

22123033

Phạm Nguyễn Khánh

Hân

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

233

19126042

Phùng Thị Ngọc

Hân

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

234

21122886

Trần Thị Ngọc

Hân

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

235

20139206

Võ Ngọc Bảo

Hân

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

236

21129634

Vũ Gia

Hân

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

237

21112443

Bùi Trung

Hậu

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

238

20125403

Trần Thị

Hậu

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

239

20138084

Vũ Quang

Hậu

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

240

17125073

Hoàng Diễm

Hằng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

241

20125392

Huỳnh Thị Mỹ

Hằng

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

242

19155019

Huỳnh Thị Thanh

Hằng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

243

19112055

Lê Thị Thúy

Hằng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

244

21123227

Ngô Thị Thu

Hằng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

245

21149146

Nguyễn Kim

Hằng

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

246

19125480

Nguyễn Lê Bích

Hằng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

247

19128039

Trần Thị Thu

Hằng

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

248

21115140

Võ Thị

Hằng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

249

22123036

Vũ Lâm Thanh

Hằng

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

250

21122534

Nguyễn Nguyễn Minh

Hạ

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

251

20112222

Nguyễn Đoàn Tuyết

Hạ

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

252

21113178

Mai Thị Mỹ

Hạnh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

253

19112369

Mai Văn

Hạnh

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

254

21126330

Nguyễn Thị Hồng

Hạnh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

255

22123037

Nguyễn Thị Hồng

Hạnh

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

256

22126052

Nguyễn Thị Hồng

Hạnh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

257

21126331

Nguyễn Thị Minh

Hạnh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

258

21122545

Phạm Thị Mỹ

Hạnh

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

259

21123038

Trương Thị Mỹ

Hạnh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

260

20122625

Võ Thị Bé

Hạnh

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

261

19139039

Võ Thị Mỹ

Hạnh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

262

21120377

Hồ Thị Ngọc

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

263

21155086

Nguyễn Hồng Diễm

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

264

20122301

Nguyễn Thị Hồng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

265

21120378

Nguyễn Thị Ngân

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

266

21123030

Nguyễn Thị Ngân

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

267

20112221

Nguyễn Thị Thu

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

268

18128037

Phạm Thanh Bảo

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

269

19125078

Phạm Thu

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

270

21124337

Sơn Thị Ngọc

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

271

20125387

Trần Thị Thanh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

272

20139203

Trần Thị Thu

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

273

21126321

Trần Thị Thu

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

274

15163015

Vũ Thanh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

275

20149154

Ngô Nhứt

Hàng

Phần 1: Ca 07 giờ thi 9h20- 31/3/2024

276

21115142

Lê Thị

Hào

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

277

21111239

Võ Thới Anh

Hào

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

278

22154031

Nguyễn Ngọc

Hải

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

279

20120184

Nguyễn Văn

Hải

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

280

16112796

Trần Hữu

Hải

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

281

20111024

Võ Ngọc

Hải

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

282

21116143

Nguyễn Hồng

Hảo

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

283

21125105

Huỳnh Thị Kim

Hiền

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

284

20139211

Lê Ngọc

Hiền

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024/ Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

285

22122101

Lê Thị Thu

Hiền

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

286

17124049

Lương Diệu

Hiền

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

287

19112061

Nguyễn Thanh

Hiền

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

288

19113048

Nguyễn Thị Minh

Hiền

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

289

21120383

Nguyễn Thị Thu

Hiền

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

290

20123257

Đỗ Thị Thanh

Hiền

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

291

21120384

Trần Thị

Hiền

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

292

22124061

Trần Thị Thanh

Hiền

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

293

22129083

Trương Thị Thu

Hiền

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

294

22129376

Vi Thị

Hiền

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

295

20117078

Võ Thị Bé

Hiền

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

296

14114346

Lê Hoàng

Hiển

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

297

20113243

Sử Minh

Hiển

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

298

21154168

Lê Gia

Hiệp

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

299

20115203

Lê Minh

Hiệp

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

300

20137014

Nguyễn Nhựt

Hiệp

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

301

20138085

Nguyễn Thanh

Hiệp

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

302

18126047

Nguyễn Thị

Hiệp

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

303

20112230

Lê Trung

Hiếu

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

304

20139216

Nguyễn Minh

Hiếu

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

305

21120068

Nguyễn Đỗ Thị

Hiếu

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

306

21120386

Nguyễn Thanh

Hiếu

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

307

22138035

Đinh Đức

Hiếu

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

308

18116115

Đỗ Minh

Hiếu

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

309

18126048

Sầm Minh

Hiếu

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

310

18120063

Trần Minh

Hiếu

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

311

20124320

Trần Minh

Hiếu

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

312

20145022

Trần Phước

Hiếu

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

313

19124096

Trần Trung

Hiếu

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024/ Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

314

20149161

Trần Văn

Hiếu

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

315

21113021

Võ Ngọc Quý

Hiếu

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

316

20131085

Võ Trung

Hiếu

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

317

22122110

Lê Thị Hồng

Hoa

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

318

21125113

Nguyễn Thị

Hoa

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

319

21149153

Nguyễn Thị

Hoa

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

320

22129086

Thái Vũ Xuân

Hoa

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

321

21122432

Từ Thị Thanh

Hoa

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

322

21112459

Nguyễn Thị Aùnh

Hồng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024/ Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

323

19111045

Nguyễn Thị Aùnh

Hồng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

324

21124361

Phạm Thị Siêu

Hồng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

325

20125423

Phạm Thị Thu

Hồng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

326

19125515

Trần Ngọc Bích

Hồng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

327

19123042

Huỳnh Thị Kiều

Hoanh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024/ Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

328

19117025

Phạm Thị Mỹ

Hoài

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

329

18138028

Trần Văn

Hoài

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

330

21126063

Trương Lệ

Hoài

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

331

21122102

Nguyễn Quốc

Hoàn

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

332

21120389

Cao Nhật

Hoàng

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

333

17118161

Lê Minh

Hoàng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024/ Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

334

21124359

Nguyễn Huy

Hoàng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

335

19138022

Nguyễn Minh

Hoàng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024/ Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

336

19118076

Nguyễn Việt

Hoàng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024/ Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

337

14122468

Phạm Thị

Hoàng

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

338

21113187

Trần Minh

Hoàng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

339

21155095

Lưu Thị Minh

Hoè

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

340

18138032

Chung Hiệp

Hưng

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

341

21127098

Nguyễn Văn Vũ

Hưng

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

342

20138088

Phạm Duy

Hưng

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

343

20122328

Trần Nam

Hưng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

344

22122126

Trần Tấn

Hưng

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

345

17111050

Võ Đại

Hưng

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

346

20126249

Nguyễn Thị Khánh

Hòa

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

347

17122047

Nguyễn Việt

Hòa

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

348

19131013

Phan Thị Thúy

Hòa

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

349

18155030

Trần Thị Tiểu

Hòa

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

350

20120193

Vũ Ngọc

Hòa

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

351

20125426

Huỳnh Thị Ngọc

Hương

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

352

21116150

Lê Thị Ngọc

Hương

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

353

21125677

Lê Thu

Hương

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

354

15139048

Nguyễn Thị Xuân

Hương

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

355

18112075

Phạm Lan

Hương

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

356

20139225

Phạm Mai

Hương

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

357

18113049

Phạm Thị Trầm

Hương

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

358

21129678

Phan Thị Quỳnh

Hương

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

359

22129095

Trần Hồ Xuân

Hương

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

360

20115209

Trần Thị Thanh

Hương

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

361

18125519

Triệu Lan

Hương

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

362

20145116

Lê Thị

Hường

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

363

21113025

Trần Phú

Hữu

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

364

20145112

Lê Gia

Huấn

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024/ Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

365

20112240

Phạm Thị Thu

Huệ

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

366

18116029

Nguyễn Phi

Hùng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

367

19154053

Đoàn Phi

Hùng

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

368

21137080

Trần Nhật

Hùng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

369

16112568

Trịnh Xuân

Hùng

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

370

19124106

Võ Phi

Hùng

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

371

20122330

Bùi Thanh

Huy

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

372

20122332

Hoàng Thái

Huy

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

373

22139027

Huỳnh Minh

Huy

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

374

20164020

Khuất Hoàng Đức

Huy

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

375

21112086

Lê Võ Quốc

Huy

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

376

21155100

Lưu Quốc

Huy

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

377

21113026

Đặng Đình

Huy

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

378

19124116

Nguyễn Khắc

Huy

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

379

17124067

Nguyễn Đức

Huy

Phần 1: Ca 07 giờ thi 9h20- 31/3/2024

380

20122333

Nguyễn Quốc

Huy

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

381

21120397

Nguyễn Văn Thiện

Huy

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

382

21122569

Đinh Quang

Huy

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

383

20124062

Phạm Quốc

Huy

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

384

20125434

Quách Đình Văn

Huy

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

385

21124372

Trần Quang

Huy

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

386

18163015

Trần Quang

Huy

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

387

21138132

Võ Trần Phước

Huy

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

388

20122202

Chế Trần Thanh

Huyền

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

389

19111052

Huỳnh Thị Ngọc

Huyền

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

390

17164023

Lai Thị Thu

Huyền

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

391

20123137

Ngô Châu Bích

Huyền

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

392

20122338

Nguyễn Kim

Huyền

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

393

20125438

Nguyễn Thị

Huyền

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

394

18124056

Nguyễn Thị Thanh

Huyền

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

395

20124338

Phạm Thị Minh

Huyền

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

396

22123050

Tưởng Thị Ngọc

Huyền

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

397

22129105

Trần Ngô Khánh

Huyền

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

398

20122339

Trương Thị Thu

Huyền

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

399

19115051

Nguyễn Thị Phương

Huyên

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

400

22123052

Huỳnh Lê Quốc

Huynh

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

401

21128055

Dương Thị

Huỳnh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

402

22129106

Đào Thị Mộng

Huỳnh

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

403

17120066

Phạm Mỹ

Huỳnh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

404

20128032

Tạ Như

Huỳnh

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

405

21112095

Trần Thị Trúc

Huỳnh

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

406

19113061

Bùi Thanh

Kha

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

407

20139231

Lê Minh

Kha

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

408

21122573

Đặng Thị Chi

Kha

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

409

22125110

Nguyễn Mỹ Hoàng

Kha

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

410

19114011

Nguyễn Đình

Kha

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

411

20122341

Nguyễn Thanh

Kha

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024/ Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

412

22125111

Nguyễn Thị Tịnh

Kha

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

413

18138041

Lê Phúc

Khang

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

414

18112090

Nguyễn Gia

Khang

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024/ Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

415

19163013

Nguyễn Minh

Khang

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

416

19112084

Nguyễn Quốc Duy

Khang

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

417

21122576

Nguyễn Văn

Khang

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

418

22113028

Đỗ Hoàng

Khang

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

419

22125112

Triệu Vĩnh

Khang

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

420

21113030

Nguyễn Lâm Chí

Khanh

Phần 1: Ca 06 giờ thi 7h00- 31/3/2024

421

21123052

Nguyễn Ngọc Kiều

Khanh

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

422

14123222

Phạm Thị

Khanh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

423

18126067

Phan Công

Khanh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

424

19154064

Huỳnh Quang

Khải

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

425

21155101

Trương Vinh

Khải

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

426

20137087

Cao Duy

Khánh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

427

20154149

Hoàng Lê Minh

Khánh

Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

428

19112086

Nguyễn Duy

Khánh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024

429

18139071

Nguyễn Ngọc Vân

Khánh

Phần 2: Ca 05 giờ thi 15h20- 30/3/2024

430

18155035

Nguyễn Đoàn Quốc

Khánh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 30/3/2024/ Phần 2: Ca 03 giờ thi 11h40- 30/3/2024

431

20153091

Nguyễn Đình