Tải danh sách về máy để xem

1. Tháng 11 đến 12/2012 (Đính kèm quyết định số 529/QĐ ngày 20/03/2013)

2. Tháng 3 đến 5/2013 (Đính kèm quyết định số 1230/QĐ ngày 30/05/2013)

3. Tháng 5/2013 (Đính kèm quyết định số 1478/QĐ ngày 25/06/2013)

4. Tháng 6/2013 (Đính kèm quết định số 1967/QĐ ngày 26/08/2013)

5. Tháng 7/2013 (Đính kèm quyết định số 1968/QĐ ngày 26/08/2013)

6. Tháng 8/2013 (Đính kèm quyết định số 2197/QĐ ngày 19/09/2013)

7. Tháng 9/2013 (Đính kèm quyết định số 2328/QĐ ngày 02/10/2013)

8. Tháng 11/2013 (Đính kèm quyết định số 2703/QĐ ngày 12/11/2013)

9. Tháng 12/2013 (Đính kèm quyết định số 3056/QĐ ngày 13/12/2013)

10. Tháng 12/2013 (Đính kèm quyết định số 3197/QĐ ngày 26/12/2013)

11. Tháng 12/2013 (Đính kèm quyết định số 263/QĐ ngày 21/02/2014)

12.Tháng 03/2014 ( (Đính kèm quyết định số 370/QĐ ngày 07/03/2014)

13. Tháng 3/2014 (Đính kèm quết định số 521/QĐ ngày 26/03/2014)

14. Tháng 3/2014 (Đính kèm quết định số 476/QĐ ngày 19/03/2014)

15. Tháng 3/2014 (Đính kèm quết định số 1074/QĐ ngày 23/05/2014)

16. Đợt 16 (Đính kèm quyết định số  1290 / QĐ ngày  09/06/2014)

17. Đợt 17 (Đính kèm quyết định số  1428 / QĐ ngày  20/06/2014)

18. Đợt 18 (Đính kèm quyết định số  1953 / QĐ ngày  09/08/2014)

19. Đợt 19 (Đính kèm quyết định số  2254/ QĐ ngày  08/09/2014)

20. Đợt 20 - phân hiệu Gia Lai (Đính kèm quyết định số  2255/ QĐ ngày  08/09/2014)

21. Đợt 21 ( QD2966-DHNL-DT ngay 19_11_2014)

22. Đợt 22 (xem quyết định tại phòng đào tạo)

23.Đợt 23 (  xem quyết định tại phòng đào tạo)

24. Đợt 24 (27/3/2015)

25.  Đợt 25  ( Ngay thi 28_3 VÀ 29_3_2015)

26. Đợt 26 (Ngay thi 25_4 và 26_4_2015)

27. Đợt 27 (ngày 25/06/2015)

28.Đợt 28 (ngày 10/07/2015)

29. đợt 29 (ngày 1/9/2015)

29. đợt 29   danh sách 2 (ngày 1/9/2015)

30. đợt 30 (ngày 25/9/2015)

31. Xem tiếp tại đây >>

 

 

Số lần xem trang: 2320
Điều chỉnh lần cuối: 05-10-2016

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra tin học

Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần, chuẩn đầu ra trong trương trình đào tạo trình độ đại học (06-05-2024)

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra tin học không chuyên dành cho SV tín chỉ từ khóa 2023 (07-07-2023)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bảy năm sáu

Xem trả lời của bạn !