Tải danh sách về máy để xem

1. Tháng 11 đến 12/2012 (Đính kèm quyết định số 529/QĐ ngày 20/03/2013)

2. Tháng 3 đến 5/2013 (Đính kèm quyết định số 1230/QĐ ngày 30/05/2013)

3. Tháng 5/2013 (Đính kèm quyết định số 1478/QĐ ngày 25/06/2013)

4. Tháng 6/2013 (Đính kèm quết định số 1967/QĐ ngày 26/08/2013)

5. Tháng 7/2013 (Đính kèm quyết định số 1968/QĐ ngày 26/08/2013)

6. Tháng 8/2013 (Đính kèm quyết định số 2197/QĐ ngày 19/09/2013)

7. Tháng 9/2013 (Đính kèm quyết định số 2328/QĐ ngày 02/10/2013)

8. Tháng 11/2013 (Đính kèm quyết định số 2703/QĐ ngày 12/11/2013)

9. Tháng 12/2013 (Đính kèm quyết định số 3056/QĐ ngày 13/12/2013)

10. Tháng 12/2013 (Đính kèm quyết định số 3197/QĐ ngày 26/12/2013)

11. Tháng 12/2013 (Đính kèm quyết định số 263/QĐ ngày 21/02/2014)

12.Tháng 03/2014 ( (Đính kèm quyết định số 370/QĐ ngày 07/03/2014)

13. Tháng 3/2014 (Đính kèm quết định số 521/QĐ ngày 26/03/2014)

14. Tháng 3/2014 (Đính kèm quết định số 476/QĐ ngày 19/03/2014)

15. Tháng 3/2014 (Đính kèm quết định số 1074/QĐ ngày 23/05/2014)

16. Đợt 16 (Đính kèm quyết định số  1290 / QĐ ngày  09/06/2014)

17. Đợt 17 (Đính kèm quyết định số  1428 / QĐ ngày  20/06/2014)

18. Đợt 18 (Đính kèm quyết định số  1953 / QĐ ngày  09/08/2014)

19. Đợt 19 (Đính kèm quyết định số  2254/ QĐ ngày  08/09/2014)

20. Đợt 20 - phân hiệu Gia Lai (Đính kèm quyết định số  2255/ QĐ ngày  08/09/2014)

21. Đợt 21 ( QD2966-DHNL-DT ngay 19_11_2014)

22. Đợt 22 (xem quyết định tại phòng đào tạo)

23.Đợt 23 (  xem quyết định tại phòng đào tạo)

24. Đợt 24 (27/3/2015)

25.  Đợt 25  ( Ngay thi 28_3 VÀ 29_3_2015)

26. Đợt 26 (Ngay thi 25_4 và 26_4_2015)

27. Đợt 27 (ngày 25/06/2015)

28.Đợt 28 (ngày 10/07/2015)

29. đợt 29 (ngày 1/9/2015)

29. đợt 29   danh sách 2 (ngày 1/9/2015)

30. đợt 30 (ngày 25/9/2015)

31. Xem tiếp tại đây >>

 

 

Số lần xem trang: 1555
Điều chỉnh lần cuối: 05-10-2016

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra tin học

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra tin học không chuyên dành cho SV tín chỉ từ khóa 2023 (07-07-2023)

Thông báo về việc Giảng dạy môn Tin học đại cương và áp dụng chuẩn đầu ra tin học không chuyên theo chứng chỉ IC3 (04-11-2019)

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ - tin học không chuyên dành cho SV tín chỉ từ khóa 2014 (05-05-2015)

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra tin học không chuyên áp dụng cho khoá 2013 về trước (24-10-2012)

Thông bao V/v ban hành chuẩn đầu ra tin học không chuyên cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (09-04-2012)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba ba bảy một năm

Xem trả lời của bạn !