Số lần xem trang: 2393
Điều chỉnh lần cuối: 08-07-2023

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra tin học

Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần, chuẩn đầu ra trong trương trình đào tạo trình độ đại học (06-05-2024)

Danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học từ tháng 11/2012 đến nay (24-11-2014)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bốn bốn tám bốn

Xem trả lời của bạn !