Số lần xem trang: 9433
Điều chỉnh lần cuối: 08-07-2023

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra tin học

Thông báo về việc Giảng dạy môn Tin học đại cương và áp dụng chuẩn đầu ra tin học không chuyên theo chứng chỉ IC3 (04-11-2019)

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ - tin học không chuyên dành cho SV tín chỉ từ khóa 2014 (05-05-2015)

Danh sách đạt chuẩn đầu ra tin học từ tháng 11/2012 đến nay (24-11-2014)

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra tin học không chuyên áp dụng cho khoá 2013 về trước (24-10-2012)

Thông bao V/v ban hành chuẩn đầu ra tin học không chuyên cho sinh viên đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (09-04-2012)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm hai năm bốn hai

Xem trả lời của bạn !