LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA 204
( tháng 12 năm 2023 )
 Ghi danh trực tiếp từ 7:30 ngày 21/12/2023 tại phòng ghi danh Trung tâm Tin Học.
- Học trực tiếp tại Phòng máy tính Trung Tâm tin học.
- Kết thúc khóa học Trung tâm sẽ sắp xếp lịch thi (không cần phải đăng ký thi )

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC

Đợt thi tháng 10 năm 2023

Danh sách Trung tâm Tin học chuyển phòng đào tạo  xét tốt nghiệp

Vui lòng liên hệ văn phòng trung tâm Tin học Trường ĐHNL để giải đáp

các thắc mắc, xin cảm ơn.

             

STT

Mã SV

Họ và tên

Ngày sinh

Mã lớp

Ghi chú

1

20138003

Đinh Hoàng Thiên

An

06/01/2002

DH20TD

 

2

22124006

Thái Duy

An

26/06/2004

DH22QL

 

3

18128001

Hà Thúy

An

13/03/2000

DH18AV

 

4

19124002

Huỳnh Như

An

20/10/2001

DH19TB

 

5

20145090

Nguyễn Tấn

An

12/08/2002

DH20BV

 

6

17125449

Nguyễn Thành

An

21/03/1999

DH17NHGL

 

7

19125003

Nguyễn Thị Thúy

An

08/06/2001

DH19BQ

 

8

21120326

Nguyễn Thị Thúy

An

23/03/2003

DH21KT

 

9

19138001

Võ Hoà

An

19/09/2000

DH19TD

 

10

21122475

Bùi Ngọc

Anh

04/12/2003

DH21TM

 

11

21125540

Lê Nguyễn Trâm

Anh

25/09/2003

DH21TP

 

12

18112012

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

26/10/2000

DH18TY

 

13

21122013

Trần Dương Thảo

Anh

04/09/2003

DH21TC

 

14

20138071

Võ Tuấn

Anh

21/10/2002

DH20TD

 

15

19122333

Phan Thị Ngọc

Anh

15/08/2001

DH19QTC

 

16

15112396

Trần Công

Bằng

04/08/1996

DH15TYNT

 

17

19138003

Nguyễn Thanh

Ban

03/08/2001

DH19TD

 

18

20112189

Hồ Gia

Bảo

15/10/2002

DH20TT

 

19

19126300

Lê Quốc

Bảo

24/10/2001

DH19SHD

 

20

21137047

Nguyễn Nhật

Bảo

10/11/2003

DH21NL

 

21

21115120

Nguyễn Quốc

Bảo

23/07/2003

DH21GB

 

22

17153006

Nguyễn Tuấn

Bảo

30/01/1999

DH17CD

 

23

19113007

Nguyễn Thái

Bình

06/06/2001

DH19NHB

 

24

19113008

Vương

Bình

12/06/2001

DH19NHA

 

25

20113210

Nguyễn Minh

Cảnh

01/07/2002

DH20NHA

 

26

17126010

Phạm Nguyễn Ngọc

Châu

28/09/1999

DH17SHB

 

27

20123253

Cao Thị Kim

Chi

27/12/2002

DH20KENT

 

28

21120339

Lý Thị Kim

Chi

31/12/2003

DH21KT

 

29

21120341

Trần Võ Kim

Chi

20/12/2003

DH21KT

 

30

15113154

Nguyễn Xuân

Dâng

17/10/1997

DH15NHGL

 

31

19154019

Hồ Lê Tuấn

Danh

14/05/2001

DH19OT

 

32

20126204

Nguyễn Thành

Danh

23/06/2002

DH20SHA

 

33

18112342

Danh Thị Kiều

Diễm

24/11/1999

DH18TY

 

34

20135055

Lê Thị Thúy

Diễm

30/12/2002

DH20TB

 

35

19112030

Nguyễn Thị Kiều

Diễn

27/02/2001

DH19TY

 

36

19117014

Hồ Hữu

Dự

11/10/2001

DH19CT

 

37

21122062

Trần Thùy

Dương

08/10/2003

DH21TC

 

38

19154032

Võ Trùng

Dương

24/05/2001

DH19OT

 

39

16112408

Thẩm Thị

Dịp

18/08/1998

DH16TYNT

 

40

21123222

Châu Phương

Dung

23/11/2003

DH21KE

 

41

16123041

Nguyễn Tiến

Dũng

30/07/1997

DH16KE

 

42

19118048

Dương Hoàng

Duy

30/11/2001

DH19CC

 

43

19124062

Lê Hoàng

Duy

28/11/2001

DH19QD

 

44

20135005

Tăng Khách Anh

Duy

21/06/2002

DH20TB

 

45

21139269

Hồ Thị Mỹ

Duyên

09/05/2003

DH21HS

 

46

19124069

Nguyễn Ngọc

Duyên

10/06/2001

DH19QD

 

47

19112043

Nguyễn Trần Hảo

Duyên

02/02/2001

DH19DY

 

48

20122293

Phan Hoài Nhã

Duyên

08/09/2002

DH20TM

 

49

18126031

Huỳnh Thị Hồng

Gấm

16/02/2000

DH18SHD

 

50

20115035

Nguyễn Thị Tuyết

Giang

08/12/2002

DH20GN

 

51

18131012

Trần Thị Trường

Giang

13/03/2000

DH18TK

 

52

20145017

Lê Thị Ngọc

Hân

25/04/2002

DH20BV

 

53

21122541

Nguyễn Lê Mỹ

Hân

24/12/2003

DH21TM

 

54

18124038

Thái Trần Gia

Hân

22/08/2000

DH18QL

 

55

19138018

Lê Minh

Hậu

20/05/2001

DH19TD

 

56

21123039

Nguyễn Kim

Hậu

11/01/2003

DH21KE

 

57

19113046

Nguyễn Trung

Hậu

16/10/2001

DH19NHA

 

58

19123220

Nguyễn Thị

Hằng

02/02/2001

DH19KEGL

 

59

20125385

Nguyễn Thị Ngọc

09/01/2002

DH20BQ

 

60

18125086

Văn Viết

Hải

18/07/2000

DH18DD

 

61

19139042

Nguyễn Thanh

Hiền

01/06/2001

DH19HD

 

62

20122319

Văn Thị Mỹ

Hoa

25/10/2002

DH20TM

 

63

18114007

Huỳnh Thị Mỹ

Hồng

09/02/2000

DH18LN

 

64

21123043

Nguyễn Thị Mai

Hồng

15/04/2003

DH21KE

 

65

20120195

Võ Thị Thu

Hồng

20/03/2002

DH20KT

 

66

20122320

Trần Thụy Ngọc

Hòa

22/02/2002

DH20TM

 

67

20145114

Lê Thị

Hương

23/11/2002

DH20BV

 

68

21123045

Lê Thị Kim

Hương

19/04/2003

DH21KE

 

69

19128056

Phạm Thị Quỳnh

Hương

22/04/2001

DH19AV

 

70

17164021

Lý Trần

Hùng

13/11/1998

DH17TY

 

71

19124114

Nguyễn Bá Hoàng

Huy

10/07/2001

DH19QL

 

72

16115068

Nguyễn Đức

Huy

09/02/1998

DH16NT

 

73

19126066

Nguyễn Thiệu

Huy

07/07/2001

DH19SHD

 

74

21111052

Nguyễn Văn

Huy

14/02/2003

DH21CN

 

75

18138036

Phan Trần Hoàng

Huy

29/10/2000

DH18TD

 

76

20120202

Trần Ngọc

Huy

30/04/2002

DH20KT

 

77

18126064

Vũ Hoàng

Huy

21/03/2000

DH18SHA

 

78

16120339

Đặng Thị

Huyền

05/11/1998

DH16KM

 

79

20139229

Phạm Ngọc

Huyền

09/04/2002

DH20HH

 

80

19123208

Đỗ Thị

Hy

23/09/2001

DH19KENT

 

81

17112085

Tất Tân

Hy

25/04/1999

DH17TY

 

82

14113084

Lê Vân

Khanh

22/05/1995

DH15NHB

 

83

20125052

Trần Hoàng Mai

Khanh

23/01/2002

DH20BQ

 

84

21125150

Lê Hoàng Kim

Khánh

12/02/2003

DH21TP

 

85

19125135

Nguyễn Thị Kim

Khánh

01/01/2001

DH19DD

 

86

19124129

Trịnh Đăng

Khoa

04/02/2001

DH19QL

 

87

16122140

Văn Tấn

Kiệt

06/07/1997

DH16QT

 

88

20125467

Lê Thị

Lại

01/06/2002

DH20DD

 

89

21149034

Nguyễn Lê Phương

Lam

01/11/2003

DH21QM

 

90

20120208

Nguyễn Thị Hà

Lan

14/07/2002

DH20KT

 

91

19112088

Đoàn Thị Hoa

Lài

16/09/2001

DH19TY

 

92

19113201

Nguyễn Văn

Lên

15/08/2001

DH19NHGL

 

93

21113214

Phạm Thị Thanh

Liễu

08/03/2003

DH21NHA

 

94

20124360

Nguyễn Hoàng Gia

Linh

30/06/2002

DH20QD

 

95

20123152

Phạm Thị

Linh

03/04/2001

DH20KE

 

96

19139074

Phan Quang

Linh

06/08/2001

DH19HT

 

97

21122147

Võ Thị Kiều

Linh

20/12/2003

DH21TM

 

98

19123063

Mai Thị Kim

Lộc

20/10/2001

DH19KE

 

99

20123155

Lê Thị Thuỳ

Loan

06/09/2002

DH20KE

 

100

18127029

Vũ Minh

Lợi

21/04/2000

DH18MT

 

101

18116040

Nguyễn Thành

Long

07/02/2000

DH18NY

 

102

18153043

Nguyễn Thành

Long

30/08/2000

DH18CD

 

103

19120108

Lê Hữu

Luật

09/03/2001

DH19KM

 

104

19139079

Phạm Nguyễn Trường

Luật

01/01/2001

DH19HT

 

105

19128089

Nguyễn Kim

Luyến

25/12/2001

DH19AV

 

106

17132037

Nguyễn Thị

Ly

25/09/1999

DH17SP

 

107

19145046

Lê Phú Công

02/02/2001

DH19BV

 

108

18124080

Lê Thị Triệu

Mẫn

08/05/2000

DH18TB

 

109

21122156

Lữ Hoàng Thanh

Mai

21/05/2003

DH21TM

 

110

21112128

Nguyễn Thị Ngọc

Mai

01/04/2003

DH21TYA

 

111

21120425

Nguyễn Thị Phương

Mai

06/09/2003

DH21KM

 

112

20126302

Nguyễn Thị Trúc

Mai

07/01/2002

DH20SHB

 

113

19112105

Phạm Khánh

Mai

20/08/2001

DH19TY

 

114

20135072

Nguyễn Huỳnh Trà

Mi

29/07/2002

DH20TB

 

115

19118144

Lê Trần Nhật

Minh

15/06/2001

DH19CK

 

116

18123069

Bùi Vũ Thảo

My

12/11/2000

DH18KE

 

117

20139185

Ngô Duy

Đăng

25/11/2002

DH20HH

 

118

20111240

Nguyễn Lại Quỳnh

Nam

01/02/2002

DH20CN

 

119

19113205

Nguyễn Đức

Nam

23/09/2000

DH19NHGL

 

120

20135084

Đường Hải

Nam

30/11/2002

DH20TB

 

121

19112022

Bùi Diễm Thùy

Đan

17/07/2001

DH19TY

 

122

20125347

Nguyễn Ngọc

Đang

05/09/2002

DH20TP

 

123

21139343

Ngô Thị

23/11/2003

DH21HT

 

124

19124166

Nguyễn Thị Thu

Nga

18/11/2001

DH19QL

 

125

20122400

Bùi Thanh

Ngân

17/11/2002

DH20QT

 

126

21123072

Lê Thị Diễm

Ngân

07/05/2003

DH21KE

 

127

18122140

Nguyễn Hà

Ngân

12/01/2000

DH18TM

 

128

20124390

Nguyễn Hoàng Kim

Ngân

29/11/2002

DH20QD

 

129

19112121

Nguyễn Thị Tuyết

Ngân

09/01/2001

DH19TY

 

130

20120225

Nguyễn Thị Tuyết

Ngân

17/10/2002

DH20KT

 

131

19112116

Đoàn Thúy

Ngân

06/01/2001

DH19TY

 

132

20111242

Trần Thanh

Ngân

11/06/2002

DH20CN

 

133

20139264

Trần Thị Quỳnh

Ngân

10/06/2002

DH20HH

 

134

21124427

Trần Thị Thu

Ngân

18/06/2003

DH21QL

 

135

19122145

Huỳnh Như

Ngàn

20/09/2001

DH19TM

 

136

18112127

Trương Minh

Nghị

08/04/2000

DH18TY

 

137

19125215

Lê Phương Linh

Ngọc

23/10/2001

DH19VT

 

138

20122412

Lê Thị Kim

Ngọc

16/09/2002

DH20QT

 

139

18139116

Đinh Thị Hồng

Ngọc

12/05/2000

DH18HS

 

140

21123255

Nguyễn Ngọc Thảo

Nguyên

09/08/2003

DH21KE

 

141

18126112

Trần Ngọc Thảo

Nguyên

15/10/2000

DH18SM

 

142

13125732

Nguyễn Thị Như

Nguyệt

05/01/1995

DH13BQGL

 

143

18126113

Trương Thanh Kim

Nguyệt

13/04/2000

DH18SHD

 

144

19113108

Nguyễn Hiền

Nhân

04/01/2001

DH19NHA

 

145

21129819

Nguyễn Thành

Nhân

13/04/2003

DH21DD

 

146

21139111

Hồ Thảo

Nhi

02/09/2003

DH21HD

 

147

20120236

Lương Thị Yến

Nhi

27/03/2002

DH20KT

 

148

18123086

Nguyễn Ngọc

Nhi

29/11/2000

DH18KE

 

149

21122659

Trầm Thiên

Nhi

20/02/2003

DH21TM

 

150

17123071

Trần Thị Uyển

Nhi

17/09/1999

DH17KE

 

151

20116230

Trương Thị Yến

Nhi

30/11/2002

DH20NY

 

152

18126120

Huỳnh Huỳnh

Như

30/10/2000

DH18SHB

 

153

19124200

Đặng Võ Quỳnh

Như

12/07/2001

DH19QL

 

154

21122660

Nguyễn Huỳnh

Như

05/04/2003

DH21TC

 

155

21112577

Nguyễn Thị Quỳnh

Như

08/02/2003

DH21TYB

 

156

19116087

Phan Ngọc Hạnh

Như

05/03/2001

DH19NY

 

157

18163027

Võ Thị Huỳnh

Như

26/09/2000

DH18ES

 

158

19113119

Nguyễn Minh

Nhựt

17/06/2001

DH19NHB

 

159

16127081

Nguyễn Thị Kim

Nhung

03/05/1998

DH16MT

 

160

21125279

Nguyễn Thị Phi

Nhung

23/03/2003

DH21DD

 

161

17112296

Phạm Tuyết

Nhung

25/02/1999

DH17TT

 

162

20117044

Trần Thị Cẩm

Nhung

25/03/2002

DH20CT

 

163

19113027

Phùng Ngọc

Điệp

14/10/2001

DH19NHA

 

164

17138009

Huỳnh Minh

Định

02/06/1999

DH17TD

 

165

19112033

Lê Hoàng

Đức

30/05/2001

DH19TY

 

166

17164018

Ngân Văn

Đức

27/06/1998

DH17TY

 

167

16154021

Phạm Hồng

Đức

05/10/1998

DH16OT

 

168

20145054

Huỳnh Lê Trúc

Oanh

05/04/2002

DH20BV

 

169

19113121

Nguyễn Kim

Oanh

12/10/2001

DH19NHB

 

170

20115242

Mai Lê Tiến

Phát

24/08/2002

DH20GN

 

171

18154093

Nguyễn Hữu

Phát

07/09/2000

DH18OT

 

172

19138060

Nguyễn Bảo

Phi

11/08/2001

DH19TD

 

173

18131046

Nguyễn Quốc

Phi

17/02/2000

DH18TK

 

174

20123180

Hà Bảo

Phương

29/05/2002

DH20KE

 

175

19120157

Huỳnh Thị Kim

Phương

27/12/2001

DH19KM

 

176

20112330

Nguyễn Thụy Lan

Phương

25/12/2001

DH20TY

 

177

20125628

Đỗ Như

Phương

01/04/2002

DH20BQ

 

178

17128106

Trần Nguyên Uyên

Phương

03/09/1999

DH17AV

 

179

19138062

Nguyễn Quốc

Phú

16/02/2001

DH19TD

 

180

20139295

Trần Văn

Phú

01/06/2002

DH20HH

 

181

19113127

Diệp Trọng

Phúc

19/05/2001

DH19NHB

 

182

19125280

Nguyễn Lâm Thanh

Phúc

13/06/2001

DH19VT

 

183

16116149

Nguyễn Toàn Gia

Phúc

25/03/1998

DH16NT

 

184

19118188

Bùi Nguyễn

Quang

07/05/2001

DH19CC

 

185

19137052

Hoàng Ngọc Nhật

Quang

14/04/2001

DH19NL

 

186

21115202

Nguyễn Huy

Quang

15/12/2003

DH21GN

 

187

18113133

Nguyễn Văn

Qui

29/11/2000

DH18NHB

 

188

21153182

Nguyễn Minh

Quốc

14/02/2003

DH21CD

 

189

16155061

Nguyễn Văn

Quyền

28/10/1997

DH16KN

 

190

21139415

Trần Thị Thùy

Quyên

19/04/2003

DH21HT

 

191

19124231

Dương Thị Kiên

Quyết

22/04/2000

DH19TB

 

192

19118193

Huỳnh Văn

Quyết

31/03/2001

DH19CK

 

193

19124233

Nguyễn Mai Diễm

Quỳnh

15/08/2001

DH19TB

 

194

20123054

Nguyễn Thị Ngọc

Quỳnh

03/06/2002

DH20KE

 

195

18131053

Ngô Thị Thu

Sang

29/02/2000

DH18TK

 

196

20122481

Nguyễn Thanh

Sang

17/03/2002

DH20QT

 

197

19154129

Phạm Ngọc

Sang

22/07/2001

DH19OT

 

198

21113282

Võ Tấn

Sang

23/02/2003

DH21NHC

 

199

19112155

Lương Hồng

Sơn

28/04/2001

DH19TY

 

200

20139314

Nguyễn Thanh

Sơn

06/09/2001

DH20HH

 

201

19155077

Trần Thị Thảo

Sương

21/09/2001

DH19KN

 

202

19154132

Nguyễn Văn

Sỹ

04/10/2001

DH19OT

 

203

19122222

Lê Thanh

Tâm

13/12/2001

DH19TC

 

204

18125305

Lê Thị Ngọc

Tâm

25/10/2000

DH18VT

 

205

21113082

Nguyễn Thị Thanh

Tâm

08/04/2003

DH21NHA

 

206

20132060

Phùng Thị Minh

Tâm

24/10/2002

DH20SP

 

207

21129900

Trần Thanh

Tâm

28/10/2002

DH21DD

 

208

14124587

Nguyễn Trọng

Tấn

16/07/1995

DH14QLNT

 

209

20122490

Phan Ngọc

Tấn

06/06/2002

DH20QT

 

210

17120153

Hồ

Tây

18/07/1999

DH17KT

 

211

19154134

Nguyễn Văn

Tài

12/02/2001

DH19OT

 

212

19126163

Trần Nguyễn Minh

Thanh

21/05/2001

DH19SHA

 

213

19138073

Đỗ Quang

Thành

04/11/2001

DH19TD

 

214

14124295

Chu Thị Thu

Thảo

12/03/1996

DH14QLB

 

215

20125687

Nguyễn Thị

Thảo

10/04/2002

DH20BQ

 

216

17112267

Trần Huỳnh Xuân

Thảo

24/08/1999

DH17TT

 

217

17118103

Nguyễn Thừa

Thi

13/02/1999

DH17CK

 

218

21139438

Phạm Thị Trúc

Thi

09/08/2003

DH21HT

 

219

19154157

Chu Thánh

Thiện

09/09/2001

DH19OT

 

220

21122719

Giáp Minh

Thiện

19/02/2003

DH21TC

 

221

20116111

Ngô Đức

Thiện

10/12/2002

DH20NT

 

222

19123255

Phạm Thị

Thiết

15/09/2001

DH19KENT

 

223

20123247

Lưu Thị Anh

Thơ

18/03/2002

DH20KENT

 

224

18145071

Cao Anh

Thư

27/10/2000

DH18BV

 

225

20125707

Huỳnh Anh

Thư

10/10/2002

DH20BQ

 

226

15122315

Huỳnh Minh

Thư

20/04/1997

DH15QTNT

 

227

20125709

Nguyễn Anh

Thư

17/09/2002

DH20DD

 

228

20116118

Nguyễn Lê Anh

Thư

13/07/2002

DH20NY

 

229

20116269

Phạm Thị Minh

Thư

04/06/2002

DH20NY

 

230

21112663

Phạm Tuyết

Thư

06/12/2003

DH21TYA

 

231

20125716

Trần Thị Minh

Thư

08/11/2002

DH20BQ

 

232

21139449

Trần Vũ Minh

Thư

07/11/2003

DH21HT

 

233

20111298

Trương Thị Anh

Thư

01/08/2002

DH20CN

 

234

19145083

Huỳnh Vũ

Thống

01/11/2001

DH19BV

 

235

19154159

Nguyễn Thanh

Thông

17/06/2001

DH19OT

 

236

19120191

Võ Thị Thanh

Thịnh

15/10/2001

DH19KM

 

237

17112211

Đoàn Thiên

Thương

04/01/1997

DH18TY

 

238

18112299

Đinh Phương

Thuận

10/01/2000

DH18TY

 

239

19128172

Nguyễn Thị Ngọc

Thúy

14/05/2001

DH19AV

 

240

20112374

Nguyễn Thị Thanh

Thúy

10/08/2002

DH20TY

 

241

21123282

Trần Thanh

Thúy

05/08/2003

DH21KE

 

242

20111110

Huỳnh Thị Thanh

Thủy

06/04/2002

DH20CN

 

243

20120293

Lê Thanh

Thủy

18/03/2002

DH20KT

 

244

20125728

Nguyễn Thị Thu

Thủy

11/01/2002

DH20TP

 

245

20111307

Lê Thị Cúc

Tiên

14/12/2002

DH20TA

 

246

20124505

Nguyễn Ngọc

Tiên

29/07/2002

DH20QL

 

247

19123151

Nguyễn Đoàn Đặng Thủy

Tiên

16/10/2001

DH19KE

 

248

18126178

Lê Bùi Trung

Tín

13/05/2000

DH18SHB

 

249

19118242

Phan Đặng Hoài

Tình

11/04/2001

DH19CK

 

250

19112189

Đặng Công

Toại

01/09/2001

DH19TY

 

251

19154171

Lý Ngọc

Toàn

29/07/2001

DH19OT

 

252

16116230

Dương Khải

Tường

06/01/1998

DH16NY

 

253

19112191

Diệp Mỹ Linh

Trâm

24/09/2001

DH19TY

 

254

20115274

Lý Ngọc Thùy

Trâm

18/12/2002

DH20CB

 

255

16131249

Nguyễn Thị Bích

Trâm

19/05/1998

DH16TK

 

256

20120311

Trần Thị Bích

Trâm

24/07/2002

DH20KT

 

257

21122462

Huỳnh Thị Huyền

Trân

19/05/2003

DH21TC

 

258

20122541

Lê Ngọc Khánh

Trân

22/07/2002

DH20TM

 

259

19139175

Ngô Huỳnh Huyền

Trân

20/11/2001

DH19HD

 

260

21149092

Nguyễn Thị Bảo

Trân

21/07/2003

DH21QM

 

261

19112196

Dương Phan Thị Thiên

Trang

03/02/2001

DH19TY

 

262

19124298

Nguyễn Thị

Trang

03/09/2000

DH19QL

 

263

21122776

Nguyễn Thị Thùy

Trang

23/05/2003

DH21TM

 

264

20120117

Trần Thị Khánh

Trang

01/02/2002

DH20KT

 

265

20125759

Trần Thị Mỹ

Trang

04/10/2002

DH20BQ

 

266

20122551

Trần Thu

Trang

15/02/2002

DH20QTC

 

267

21120546